kraks vejviser 1940 handelskalender

Bryggerier

Fag-Register for Danmark

VII — 3134

Andersen AMaare V-Sogade52 E Jl C. 12532 - „Keramin “ Gærkar og La ­ gertanks. Sterile, lugt- og smagfriBehol- derbeklqdninger. Berner Christian, A/S, Amagerfælledv. 27 [s] Jl Am. 4873 Brinch & Spehr Vesterbrog. 123 E Jl Cent. 9704 & 11704 _________________ BRINCH & SPEH R VESTERBROGADE 123 KØBENHAVN V. Humle Malt Filtermasse og Bryggeribeg haves altid paa Lager. øl-, Fade-, Anker- og Spids ­ propper i alle Sterrelser og Kvaliteter. Crown Corks af eget Fabrikat. Crowncorkmaskiner etc. Patentpropper af eget Fabrikat. Gummislanger i alle Dimensioner og Kvaliteter. Aluminiumtanks og glasemaillerede Tanks. Bryggerimaskiner af danske og udenlandske Fabrikater Telegramadresse : „KURIL" Telefon: Central 9704 & 11704. ■ Carlske Fabriker, De, ved Brødr.S&BLund Langebrog.6 E J)C. 11307 & Am. 5103. Bryggerilim. „Dan “ Motorfabrikken,Akts., Bragesg. 10 ®l Jl Cent. 8006 & 8706 Etiketterings-Maskiner. DANSK ALUMINIUM INDUSTRI, Akts.,Englandsv. 32 [S] Jl ★ O. 1467 Gærkar, Lagerfade, Øltønder. Dansk Pressefabrik, Akts., Carl JacobsensV. 16 Valby J ★ Cent. 10050 Telegramadr..,Danpresse “ . CrorvnCorksog Crown Cork Lukkemaskiner. Fabrik for Bryggerimaskiner ved Andreas Jensen Søborg Hovedg. 31 B Søborg Jl Søb. 2640 Frdbg. Metalvarefabrik, Akts., Nitiv. 10 E ffi Cent. 2326 & 2366 Ølfade af Aluminium. Gleiche R Ny Vesterg. 7 E Jl C. 3866 Høeg-Larsen S Åmagert. 29 E Jl Palæ 7383 Bp. Parkvænget 9 Oharlottl. Jl Hell. 4072 Telegramadr. .„Brygingeniør* . Isskabefabrikken Valby GI. Jernbanev. 41 Valby J) Vb. 172 Se under Isskabe. J eD sen WE&Søn V esterbrog.l07B E Jl C2878 Justesen Brodr. Vesterg. 18 E Jl ★ C.6035 Korner & Kett Norsvej 6 A E Jl * C. 2005' Humle , Malt, Filtermasse, Asbest. Lyman A Dronningensv. 7 E Jl Gh. 9248 * Matthiessen Holger Strandg.21-25 E Jl ★ C. 12245, Provins 49 - Grits-Brygmel. NyeboeA Nissen, Akts., Vesterbrog. 123E Jl *0.5600 Automatiske Pasteuriseringsapparater.

S tæg e: Caroe Hans F J 4014,4015 & 4016 Stats f 13 Gotfrcdsen P Stensvang pr. Felsted: Johansen Frederik Jl F 3 Store Heddinge: Bryggeriet Stevns, H Hoffmeyer Jl 35 Store Merløse: Rasmussen JK | M 29 Store Rise pr. Dunkær: Rise Bryggeri, Anton Rasmussen J S R 100 Struer: Struer Bryghus, K A Sørensen Jl 215 Svaneke: Svaneke Bryggeri, HMadsen 1J6 Svendborg: Svendborg Bryghus, Akts. Set. Hans V. 9 Jl 162 & 1562 Svinnintre pr. Nørre Asmindrup: Udsherreds Hvidtølsbryggeri, Akts. Jl A 28 Sødinge pr. Ringe: Sodinge Bryggeri & Mineralvandsfabrik JR 33 Sønderborg: Petersen P, Eksport Brvggeri Jl 41 Sønderby pr. Borre: Frederiksen K Jl B 2215 Thisted: Thisted Bryghus og Thisted Mi­ neralvandsfabrik, Akts. Jl 40 Tommerup pr. K narreb or g: Nielsen Viggo JI T 170 Tostenæs pr. Askeby: Nielsen I P Jl Damme 44 Tved pr. Svendb org: Tved Bryggeri & Malteri, Chr. Hansen Jl S 497 Tønder: Tønder Aktie-Bryggeri,Akts.Jl 13 Usserød pr. Kokke da k Usserød Bryg ­ geri, M Christensen J Hørsholm 59 Vej en: Kjærhøj Bryggeri ved J Lundh J75 V e J^ e: Bryggeriet Vejle,Akts.Nørreskoven Jl 1922 & 1923 Vejstrup: Vejstrup Bryggeri & Malteri, Lars Valentiner J 48 Vesterborg: Vesterborg Bryggeri, A Rasmussen J 17 Viborg: BAYERSK- OG HVIDTØLSBRYG- GERIET ODIN, Akts. st. Set. Mikkels G. 7 Jl 36 & 1036 Grundlagt 3. December 1832. Viemose: Viemose Bryggeri, Chr. C Chri ­ stoffersen Jl Kalvehave 28 Vila: Riis Adolf J 28 Vinderup: Vinderup Bryghus, Andreas Nygaard N Møller J 81 Voldby pr. Hammel: Pedersen S P JV2 Vraa: Grøn N J 35 Øde Førslev pr. Haslev: Olsen H P| Eskilstrup 8 01ff 0( l : Bryggeriet Bjerregaard, Aage Toft Jl 49 Ønslev pr. Eskilstrup: Severin C Jl 0 16 Ørbæk: Madsen Niels Jl 90 Østerby pr. Millinge: Jørgensen Peter Jl Faaborg 557 Bryggerimaskiner og Artikler for Bryggerier. Brewers ’ Engineers

Middelfart: Middelfart Bryggeri Jl 243 e ^ sø: Neksø Bryggeri, Th. Hansen Jl 47 ■N *be: Nibe Bryggeri & Mineralvands ­ fabrik, Krogh-Larsen Jl 2 Nyborg : Bryggeriet Carlsminde, Akts. ® 5 Nykøbing F.: Nykøbing F.Bryghus,Akts. Stubbekøbingv. j) 109 & 1019 Nykøbing M. : j enS en J Chr. Jl 319 Petersen Th. Jl 276 Nyraad : Ny raa( j Bryggeri, Chr. Hansen J Nymark 74 Nysted: Nysted Bryggeri Jl 1028 N æstved : Næstved Bryggerier, Akts.Fø ­ niks Jl 115 Nørre Broby: Claussen O J Broby værk 56 Nørre Saltum: Saltum Bryggeri ved Alfred Clausen Jl S 63 Nørresundby: Bryggeriet Skandia ved Carl Erhard Peder ­ sen Jl 1093 O dder: Raupach ’ s Julius Bryggeri Jl 6 Odense: ALBANI BRYGGERIERNE. Akts. Bayerskølbryggeri Jl 301 (4 Lin.). Afd. : Slotsbryggeriet Jl 281 (4 Lin.) Hvidtøls- bryggeri, Mineralvandsfabr. samt Krystal- isværk. O tterup: Otterup Bryggeri Jl 6 Over Holluf pr. Odense: OverHolluf Bryggeri, Kr. Uisen JHøjby 68 Paridrup: Pandrup Bryggeri, M Fruensgaard Jl 19 Randers : BRYGGERIET „THOR “ , Akts. Thorsg. Jl 23 & 523 Rask Møl le: Andersen A f 17 Ravnholt pr. Tranbj ærMikkelsen Jens Jl R 14 Ref s-Vindinge: RefsvindingeBryggeri, Interessentskab Jl Ørbæk 40 Ringsted: Bryggeriet Alliance, Akts. J) 100 Rode pr. Haslev: Christoph er sen J S 8) Ulse5 Roskilde: Roskilde Bryggeri ved S Jo- kumsen Ålgade 15 $ 17 Roslev: Roslev BryghusJ) 50 Run købing: Christensen Henrik J) 172 Hansen Otto J 23 Ruds Vedby: Ruds Vedby Bryggeri.Povl Bendtsen Jl 6 Ryslinge: Rasmussen Chr. Jl 53 Rø dby: Rødby Bryghus ved Hansen & Jensen Jl 1044 Rødding pr. Spottrup: Bryggeriet Dalhuset, J P R Jensen J) R 3 R gnpe: Rønne Bryggeri (Paul Gad) Jl 62 S amsø: Haarmark OleH, Ørby pr.Kolby £1 Tranebjærg 255b — Madsen R J,Trane ­ bjærg Jl T 35 Silkeborg: Bryggeriet Godthaab, Andr. Madsen Jl 252 (2 Lin.) Silkeborg Bryghus ved Kalhauge & Nissen J) 240 (2 Lin.) Sindal: Sindal Bryggeri, Alfred Thomsen Jl 9 Sk e j by pr. Aarhus : Bryggeriet Dania ved E Petersen J) S 44 Skive: Bryggeriet Thordal, Indeh. E Strange Nielsen Jl 74 & 634 Skov by A ls: j ens en N Skælskør: Bryggeriet Sydvestsjælland v. Fr. Harboe Jl 40 Slagelse : Slagelse Bryghus, Akts. Inge- mannsv. 17 J) 75 So nnerup pr. Kirke Saaby : Olsson K J J) Kirke Sonnerup 20

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker