kraks vejviser 1940 handelskalender

Bryggerier

VII — 3133

Fag-Register for Danmark

Aarhus: Bryggeriet Ares Sjællandsg. 83,85 $ 8598 BRYGGERIET CERES Silkeborgv. 1,3 D 5858 (4 Lin.), Stats $ 7 Telegramadr. „Ceres*. Aars: Madsen Chr. $ 36 A ns By : Ans Bryggeri, Niels Hoik $ A 11 Assens: Bryggeriet „ Vestfyen", Akts. $ dl & 393 — Larsen L jp 442 A v 1 u m : Avlnm 01 bryggeri & Ølhandel, D Daniels en $ 24 Bjerringbro: Bjerringbro Bryggeri (^Mineralvandsfabrik, Henning Kristensen $ 25 Bogense: Bogense Bryggeri $ 295 Brainminge: Bramminge Bryggeri,Lau ­ rids Jensen 63 Bred: Rasmussen Aug. $ Skalbjerg 58 Breum pr. Jebjærg: Sørensen SørenChr. $ Grinderslev-Breum 6 Brovst.- Mortensen CD 2 Brønderslev: j en sen J$ 90 Brørup: Brørup Bryggeri ved Chr. L Kjær ~ 1H6 Byrum : Nielsen Birch Stats JD B 31 B o r k o p : Børkop Bryggeri, C Michelsen $ 23 Dronninglund Dronninglund Bryg ­ geri ved Frederik Marinus Jensen $ 103 Bj by: Ejby Bryggeri & Malteri, Johan Christiansen fj 116 E r s 1 e v: Erslev Bryggeri, Folmer Bjerre- gaard j) Ø-Jolby 41 Esbj erg: Andersen A Sofiev.l, Boldesager 11 E 481 Boldesager Bryggeri, LChristensen,Boldes ­ ager jp E 392 Christiansen Ejnar Fyensg. 55 ® 482 Graff N M Vardev. 23 |1 1533 Faaborg: Bryggeriet Sydfyn, Faaborg Akts, $ 72 Faarvang: Faarvang Bryggeri ved J E Davidsen $ 1 ^ akse : Fakse Bryggeri, Malt- og Mineral ­ vandsfabrik ved Conrad Nielsen ’ s Enke $52 F anø: Fahø Bryggeri & Mineralvands fa ­ brik. H Kjær, Nordby $ F7 — ThomsenH, Sønderho Fjerritslev : Kjeldgaard ’ sPBryggeri$28 h redericia: Vesterbros Bryggeri ved H Bubi Vesterbrog. $ 709 Frederikshavn: ChristensenAlbert, Flade Bryggeri $Fr.3O3 Frederikshavns Bryggeri $ 355 Frederik s su n d: Frederikssund Bryggeri og Malteri ved Carl J Schiønning $ 309 Fre deriksværk: Frederiksværk Bryg- gvri, Axel Jensen $ 138 Fuglebjæ rg: Fuglebjærg Bryggeri, Th. Clausen $ 78 Gilleleje: Gilleleje Hvidtølsbryggeri$2 Gislinge: Holtzer ’ s Bryghus ved T Høltzer $ 17 Glamsbjærg: Glamsbjærg Bryggeri $ 35 Gloslunde: Hansen R $ Græshave34x Glumsø: Carlshaab Bryggeri, J Nymand Christensen $ 1 Grejsdal: AnthonsenC $ 12 Grindsted: GrindstedBryghus,Henning Sjølund $ 29 Gudumholm: Bryggeriet Landkær M Christensen $ 6 Gylling: Gylling Bryggeri, H Lindby $ 25 H aderslev: Bryggeriet S C Fuglsang, Akts. Bryggeriv. 2 1'2 Had sun d: Steffensen Steffen $ 28

Hasl e: Hasle Bryggeri v. Ludv. Holm $ 72 Havdrup: flavdrup Bryggeri, Vald. An ­ dersen $ 90 Heden sted: Hedensted Bryggeri, Svend Andersen $ 20 Helsingør: WIIBROE ’ S C BRYGGERI, Akts. Hestemøllestr. $ .1500 Postkonto 19595. Herlufmagle: Hansen L P $ 20 Herning: JespersenChr. 197 Nielsen NID 490 Hesselage r: Bruhn Alfred $ 67 Hjørring: Bryggeriet„Vendia “ , Akts.lj22 & 1122 Mineral-Kildens Bryghus, Johannes Steen- sen $ 1104 Hobro: BIÉ ’ sH i BRYGGERI $8 Holstebro : Bryggeriet Godthaab ved J ens Overgaard Andersen $ 524 Horne pr. Faaborg: Rasmussen A $ H 98 e Hornsyld: Hornsyld Bryggeri $ 19 Horsens: Horsens Bryghus N-Torv 1 $ 2055 (3 Lin.) Jensen ’ s N Bryggeri Nørreg. 40,42 $ 996 Steffensen C Boglisg. 1 $ 514 Sundvejens Bryggeri Boglisg. 1 $ 514 Horslunde: Horslunde Bryggeri, H Hansen $ 15 Hovlbjærg pr. Lavrbjærg: Hovlbjerg Bryggeri ved Daugaard & Nissen $ H4 Hvidbjærg: Bryggeriet Hvidbjærg, C J Jeppesen $ 51 Højme pr. Holmstrup: Jacobsen Jakob $ Bellinge 89 Ingslev pr. Nørre Aaby: Ingslev Bryggeri $ N Aa 18 Ka lu ndborg: Kalundborg Bryggeri, Akts. $ 55 Kertemi nde: Kerteminde Hvid tølsbryggeri $ 144 Kirke Hyllinge: Kirke Hyllinge Bryggeri, N P Nielsen $ 36 Kolding: Kolding Bryghus ved Jacob BaggeKarolineg. 6 $ 290 SLOTSMØLLENS FABRIKKER, Akts. Fredericiag. 22 $ 1857 & 1858 & priv. $ 92 Grundlagt 1570. Bajersk- <& Hvidtølsbryggerier. Mineralvandsfabrik. Kongsted pr. Rønnede: Kongsted Dampbryggeri & Maltgøreri, H C Christiansen $ R 17 Ko rsør: Korsør Bayersk- & Hvidtøls Bryggeri Fortuna ved A Reinbach $ 303 Kværndrup: Bryggeriet Fremtidshaab, L Langæble $24 Kædeby: Kædeby Bryggeri, Henrik Chri ­ stensen $ Humble 26 -Køg e : Køge Bryggeri ved Oluf Andersen $ 43 Køng pr. Lundby : Køng Bryggeri, M Petersen $ Kostræde 9 Le mvig: BryggerietGodthaab, Laurits Provstgaard $ 206 Lund by: Lundby Brygge r i $ 69 Lund by pr. Svendborg ; Aamand Viggo jjFLandet 11)5 Lørup pr. Ringe: ChristiansenK Maribo : Bryggeriet Thor $ 19 Marrebæ k p r, Væggerløse: Marrebæk Bryghus, RP Jørgensen $ M 14 Marstal: Bryggeriet Niels Juel $ 66 Menstrup pr. Hyllinge: Nielsen ’ s R Enke $ M 12 Mesinge: BryggerietHindsholm, JensTrier Rasmussen $ Dalby 46 .

Bryggerier. Breweries — Brasseries — Brauereien Bryggerimaskiner og Artikler for Bryggerier se i Slutningen af dette Fag.

København : Bryggeriet Stjernen, Akts., Dronn. Olgas V. 61 E $ ★ Cent. 1919

A /s BRYGGERIET * STJERNEN Uélegramadr. „&tjern.ebrgggeri “ CARLSBERG BRYGGERIERNE Ho ­ vedkontor Vesterfælledv. 100 OS ^ ★ Cent. 7000 Depot for Skibsproviantering Havneg. 47 K $ Cent. 4980 Evers C R & Co. N-Fasanv. 101,103 E $ ★ Cent. 3282 FORENEDE BRYGGERIER* DE, Akts., Hovedkontor V-Boulevard 22 IYJ I) ★ Cent. 8170 Telegrainadr. „Centrum" Adm. Dir. Herbert Jerichow V- Boulevard22 $ C. 2698 Kongens Bryghus Indb. Salgsafd. ® ★ C 7700 „ „ Afd. Vodrojfsv.25 f ★ C 7375 „ „ „ BahbeksAllé D ★ C 2634 Tuborgs Bryggerier, Akts., Strandv.54 $1 ★ C 8000 Fort-Bryggeriet af 1939, Akts., Gladsaxe Fortet pr. Herlev St. jp Yrsa 32&Yrsal TUBORGS BRYGGERIER, Akts., Strandv. 54 $ ★ Cent. 8000 Postadresse Hellerup Telegramadr. „Tuborg København 11 . Tuborgs Depot for Skibsproviantering, Amalieg. 32,34 !K1 jl Gent. 4956 Bryggerier m ed Depot i København Bie ’ s H I Bryggeri, Hobro, Hovedoplag af Hobro Maltekstrakt v. Otto Suenson & Co. Dronn. Tværg. 7 Kl ffl C. 482 Bryggeriet Ceres, Aarhus, Depot ved P A Freilev Frdbg. Allé 84 (Y) $^Cent.279 Bryggeriet Thor, Akts., Randers, Hovedopl. f. København : Egil Sode, C F Richs V. 101 BED Gh. 9176 og Poul Bille-Jen- sen Raadvadsv. 34 El $ Tg. 2999 Svendborg Bryghus, Akts., Hovedoplag for Kbhvn. H Schrøder Hansen N-Farimagsg. 62 Kl $ Palæ 1227 WIIBROE ’ S C BRYGGERI, Akts., Depot for Kbhvn., Finsensv. 39 E ★ C. 13249 & 411 Aabybro: Aabybro Bryggeri & Malteri, Jacob Jensen $ 1 Aakirkeby: Aakirkeby Bryggeri, Chr. Sode $ 98 Aa 1 borg: Bryggeriet Norden, A Nelson 0- Allé 30 D 6694 Bryggeriet „Urban “ (Aalborg Aktie-Bryg ­ gerier) D 5221 (2 Lim) Forbrugsforeningens Ølbryggeri Sønderg. 60 $ 6358 Hasseris Bryggeri, Osvald Møller Vand- værksv. 7, Hasseris fl Aa 5177

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker