kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Johnsen J & Son Spurveskjul 11 [F] $ Cent. 13629 & Gh. 9610(BL) Larsen Hans & Jørgen Jyllingev. 52 Vanl. f) Da. 4830 Nielsen AC L, Edv. Giæsels V.5 EflGh.2182 (BL) Nielsen Carl Ordrupv. 128 Charlottl. ff) Ordr. 41 (BL) OtzenH H Lyngbyv. 267A Ueli. $ Gjent. 585 & Gjent. 3185 (BL) Pedersen il P Frilands Allé 23 Valby ff) Vb. 1797 (BL) Petersen Hans Vendelboe Rolighedsv. 10 ® £1 N 5359 (BL) Petersen P & Sønner Krimsv.7[S]ff) Am. 6446 (BL) Petri E & A Haugsted Lindev. 10 0 ff) Cent. 4692 & V 4692 (BL) Rasmussen Niels & H Schiøtz Mvnstersv.19 0 D C. 5230 & 8080 (BL)

VII — 3131

Brosten

Broncevarer.

Brosten. (se: tillige Granit; Skærver; Stenforret ­ ninger ; V e jbygningsmaterialer) . København: Forenede Granit brud. Sandstensbrud & Sten ­ huggerier paa Bornholm, De Akts., Frbg. Allé 76 LY) f C. 12223 & 15723 og Skovshoved Havn D Ordr. 3504 MØLLER & HANDBERG ’ S STEN ­ HUGGERIER OG STENBRUD, Akts., Dantes PI. 33 0 ffj C. 3059 & 3051 Indeh. af Hammerens Granitværk. Poulsen H & Co., Akts., Kalvebod Brygge GasværkshavnenE |)C.4729, 8636 & 14729 H Poulsen & Co. A / s Gasværkshavnen 156 0 Tlf. Cent. 4729, 8636 & 14729. Brosten og Kantsten. Grus, Sand, Granitskærver og Singels. Rønne: Forenede Granitbrud, Sandstensbrud og Stenhuggerier paa Bornholm, De, Akts. $ 110 <& 223 - Brosten, Chaussésten, Kantsten, Skærver og Stenmel. København: Brugsforeningen for Brede og Omegn Caro ­ line Amalie V. 139 Lyngby g) Lyngby 299 Brugsforeningen ChristiansborgFrdbg. Allé 54 0 g) Cent. 374 Brugsforeningen for Hjortekær og Omegn Hjortekærv.192 Klpbg. g) Hjortekær 26 Brugsforeningen Valby Vænge Vigerslev Allé 135 Valby f Vb. 1874y Gj en to fte Brugsforening Baunegaardsv. 4 G j en tofte g) Gjent. 458 Holte By & Busnehøj Brugs foren. & Køb- mandsforr. GI. Holteg. 1 Holte g Nærum 70 & Nærum 87 Hovedstadens Brugsforening Hovedkontor Strandboulevarden 96 (0) f ★ Cent. 6707 Foretager Uddeling af Varer til Med ­ lemmer. Formand J M Johansen Privatbopæl Strandboulevarden 96® g) Cent. 51745 Forretningsf. K Simonsen Privatbopæl LE Bruuns V.30 Charlottl. $ Ordr. 3556 Brugsforeninger.

København: Argentor Akts., Specialfabr. f. patineret Bronee. Kontor & PrøvelagerBagerstr. 30 f V8960 aRGENTOR% BAGERSTR. 3 0

ARGENTOR-BRONCE deJ: bedste..

Brolægningsmaskiner.

ENESTE DANSKE SPECIALFABRIK FOR PATINEREDE BRONCE VARER ’

København: Industricentralen, P Bispeskov Kirkev. 18 Charlottl. $ Ordrup 138 Telegramadr. „Industricentralen “ . - Repr. for A/B Abjørn Anderson, Svedala. Motordrevne Brolægningsmaskiner. Brøndersle v : Pedershaab Maskinfabrik, Akts, 450 (4 Lin.)

KVALITETSVAREN SOM SfcLGER SIG SELV. Ca.SOO FORSKELLIGE MODELLER. udstiller PAA NEW FORK WORLD'S FAIR.

Bronce8tøberier. Bronze Founders — Fondenes en bronze — Bronze- giessereien København: ChristensenCiliusFrederiksborgv.21® $Tg. 754 Grage Brødr. Musvaagev. 20[ n V]J! Cent. 12828 & Tg 4816 Jensen Evan Ilesseløg. 3-5 [0] $ Ryv. 2055

Dansk Bronce-Industri ved J Holm Ahl- mannsg. 3 K) f No. 356 Fridericia ’ s Holger Eftf. st. K ongensg. 69 Kl J) Cent. 151 & 11451 Gloria Metalvarefabr. ved R Schultz st.Kon- ~ gensg. 81 Kl D C. 15827 UiA,'.. M etalvarefabrik (R. SCHULTZ) ST. KONGENSGADE 81 *, TLF. CENT.15827. TOILETGARNITURER ETC.) I ANTIK BRONCE ELEKTROPLETVARER, RUSTFRI STAALVARER, FORSØLVNING, FORGYLDNING.

SKULPTUR OG DEKORATIVE ARBEJDER AF BRONZE.

UVAN JENSEN HESSELØGADE 3-5 ®

____________ TLF. RYVANG 2055 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Jetmar B, N-Søgade 13 E $ By 8626 Kbhvns Metalstøberi & mek. Værksted Wilkensv.8 El $ Cent.10705 Rasmussen Lauritz Raadmandsg. 16 IH] ® Cent. 5762 & Tg. 1325 Lauritz Rasmussen Kgi. Hof-Broncestøber Raadmandsgade 16 N. Tlf. Cent. 5762 & Tg. 1325 Monumenter og Skulpturer af danske Kunstnere. Udstilling og Støberi aaben 9-5, Lørdag 9-2. Schmidt Nicolai Outzen Falkoner Allé 58 [El fl N 3599 ^- ar hus: Erstad-Pedersen G, Bruunsg. 32 4) 1558 Olsen Jobs. Bøgeg. 3 D 5954

Metalvarelabr. „National* ved Aug. Bauer Venusv. 12 Søborg JJ) Søb. 2152 Bolig Venusv. 11 Søborg $ Søb. 2544.

Horsens: Jessen Johs., Ole Worms G. 8 Jydsk Bronce-Industri, J G Jørgensen Houmannsg. 2 $ 2520 Imiterede Broncefigurer. Petersen V Hjorth Aaboulevarden 45 fl870 Keramik m. Broncemontering . Smedien ved J M Mortensen Sønderbrog. 16 g) 2528 - Originate Broncevarer. Østergaard AageChristiansholmsg.23 j)827

HOVEDSTADENS BRUGSFORENING

Københavns Brugsforening, A.m.b A Frdbg. Alle 53 0 g Cent. 12387 & V 3568

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker