kraks vejviser 1940 handelskalender

Broderi 2 København (Fortsættelse): Clark ’ s Garn ( W ’ issinsf&Bindseil) Dalslandsg. 11 (§] gi ★ Cent. 4678

Fag-Register for Danmark Wissing & Bindseil Dalslandsg. 11 [Sj g ★ Cent. 4678 - Seunder Clarks. Aarhus; Aarhus Broderi- & Linnedmagasin Skoleg. 34 g 1976

Oe J,'T?!"S8er

pfi.RD\GE .BEGYNDTE qq , paategnede

4*7/ Z , ‘ Broden- artikler, Jfindevarer -,° 9 {Trikotage engros. Dameh'nned med Tes tons. g?aa teg net Qameli'nned. 'Strømper, ZUd.&orySilke.

v

Amager Garn Hæklegarn Brodér-Garn Bomulds - Strikkegarn

Holmer-Hansen H, Joh. BaunesPl.G O dense : Ibsen EPantheonsg. 9 g 7024 Odense Broderifabrik, C Krause ’ s Eftf. Ve- sterg. 61 g 981 Vejle: Strøier E Kiddesv. 21 g 1848

T)ans li_Q haa N osv ED e O g P aategnede BRODERIER gros x HOS ÆLDSTE Or

A rtik 1 er for Broderihandlere . København: ELLEBYE TH. Læderstr. 26 033 g C. 388 &3158 Possement- og Besætning s-Artikler en gros. Gatzwiller E Nyelandsv. 49 E g Gh. 5467y Elektrisk Tegne-, Prikke-, Skæremaskine „Ideal" ’ - Præmie og Diplom 1633. Nielsen Kn. Flemming Vodroffsv. 29B M g Eva 3949 Brolæggermestre og Brolægnings ­ entreprenører. Paviors — Entrepr. de pavage — Unternehmer fiir Pflasterung (se tillige Entreprenører). (BL) betyder Medlem af Brolæggerlauget København: Ahrenkilde E V Amagerbrog. 73 El g Am. 5977 (BL) Bird Ingeniør & Entreprenør Howitzv. 43 (0 g C. 2887 (BL) Brolæggersvendenes Akts. N-Fasanv. 138(E g Gh. 7338 E Grønnemose Forretningsf. g Gli.7338. Cornelius Chr. Edvard Rosbæksv. 17 El g Ry v. 75 (BL) Brolægning-, Beton-, Vej- og Jordar ­ bejder. Frederiksen&Frankild,CFRichsV.52E gGh. 46u9 & Tg. 20 (BL) Frederiksen Otto Amagerbrog. 127 Is] g Am. 2661v (BL) ' Hansen Freidorf Gammelmosev. 207 Lyngby g Bagsværd 446(BL) Holmberg H A Siamv. 4 (S] g Am. 2117 (BL) Jensen A G Dronn. Olgas V. 10 (El g Cent. 1304 (BL) Jensen ’ s J P Enke & B J Jensen, Peter Bangs V. 109 [Fl g Damsø 52 & Bella 3204 (B L)

Wissing&Bindseil Dalslandsgade 11 Telefon Cenf. 4678 Dansk Broderiindustri v. Fru L Jespersen Skoleholderv. 19 Hl g Tg. 2960u Hansen Valdemar Broderi en gros V-Fari- magsg. 37 M gi C. 10227 & 11824 Henry-Nielsen Pou|, Akts., Gothersg. 8 Kl g C. 4238

0. Oehlenschlåg ers Eftr. KØBMA6ER6ADE 9 E TLF. ★ C. 2564, 6564 & 14964 Permin Carl Ny Østerg. 3 K) g Cent 4R71 15971 & Rv 4i rå b « C ent - 4 b 71 ’ CARL PERMIN NY ØSTERGADE 3

TLF. CENT. 15971 TLE CENT. 4871 - BYEN 4184

Laursen Richard Fredenkssundsv. 161 Brh. g Bella 1033 Nathan Juls. & Petersen ’ s Eftf. ved Kuno Boetius Rosengaarden 12 Kl g By 3987 Nissen Sv. Aa. Westend 12 El g V 6770v

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker