kraks vejviser 1940 handelskalender

Briketter

VII — 3127

Fag-Beg is ler for Danmark

Middelfart: Danske Briketkompagni,Det, Akts. $ 10 & 11

Ehapa, Handelsselskabet Gutenberghus, Vognmagerg. 11 K D *0.1102 Møller N Olaf Frederiksborgg. 26KIUC. 9002 Roneo, Akts., st. Kongensg. 72 IH U Cent. 8790&8791 Brevordningssystemer passende for en ­ hver Forretning. Brandfri Staalskabe.

Rex Brandslukningsmateriel ved Harboe & Rubow St. Annæ PI. 26 IH U ★ C. 14309

TLF.10&.11 Sétegmnai/r.^ngraskul. ' Middelfar!.

Moderne Brandmateriel DANSK ARBEJDE

4.LDSTE SPECIALFIRMA - STØRSTE SALG NYESTE TYPER FOR ALLE FORMAAL. Stormlund John A Gril'fenfeldtsg. 27 Hl f C. 11331 ____________________________ John A Stormlund Griffenfeldtsg. 27 Tlf. C. 11331 (Privat Bronshojve] 32 - Tlf. Bella 692) Fabrikation af moderne Brandslukningsmateriel PROTEKTOR DANSK ARBEJDE Skum lldslukningsapp. - Kulsyresprøjter Haandsprøjter - Tetraapp. - Spec: Apparater for Automobiler og Motorbaade. Forlang Tilbud. Hoveddepot af Total Apparater.

SPECIALFORRETNING I DANMARK JfunSalg ihcleVogn-og (Skibsladninger.

Briketter. Patent Fuel — Briquettes de charbon — Briketts. København: Arbejdernes Fællesorganisations Brændsels- forr., Akts., V-Boulevard 43 GO $ ★ Cent. 6068 Bruun Jørgen & Co. Sortedamsdoss. 27 (N) C. 14429 Ebbesen Aa. st. Strandstr. 3 IH $ Cent. 8536 &8328 Kbhvns Brændsels Kompagni, Akts., Nørreg, 15KID ★ OS21()-Telegramadr.. n Fiielco “ . Montana Rederi- & Handelsselskabet, Akts. Mentergaarden Opg. C Mønterg. 19 IH U ★ C. 9246 Stats <1 150 Telegramadr. „Montanakul “ . Norstrand Carl, Akts., Dagmarhus IS fl ★ Cent. 150 Oder-Brikethandel, Akts.,Ved Stranden 2 Kl f C. 11296 Skandinavisk Briket & Kul Akts., Strandv.8 El Ryv. 324 THERKELSEN ’ s W KULIMPORT, Akts., Raadhuspl. 75 [V] J) ★ Cent. 12965 £490 A a r h u s : Aarhus Brændsels Compagni, Akts. Æ 5725, 5726 & 5706 - Telegramadr. „Fuelco 1 *. Bruun Jørgen Aaboulevarden 7 976 Fiskbæk Briketfabr., Akts. Aaboulevarden 7 f 5710 F iskbaek B riketfabrik ^cdgskordo ’ b AARHUS AABOULEVARDEN 7 FISKBÆKpr.HERBORG telefon : herbo rg 12 Kampmann, Moller£Herskind,Akts. Bane- gaa'rdspl. 6 $ 3090, Stats f 60 Holbæk: HANDELSKOMPAGNIET, Akts. $ 990 (flere Lin.) Førende Mærker i Brunkulsbriketter. Kaas: ' Kaas Briketter, Akts. $ 11 KAAS BRIKETTER 7sTLE11 Tørvebriketter Æltetør v Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Ka lundborg: Kalundborg Handelskompagni, Akts, f 28 Førende Briketmærker.

Lolland-FaIsters Kulkompagni, Akts. $626 £945 Nørresundby: NORDJYLLANDS KUL KOMPAGNI, Akts. j) 4228 (3 Linier) Hovedforhandling af den danske Tør- vebriket „Kaas u . P r æstø : Petersen Anton jl 15 Sakskøbi ng: Hansen P J) 4042 & 4227 Stakroge: Stakroge Briketfabrik,NHNiel- sen ® 1 S tege: "LangErnst E $ 4344 £4345, Stats f 17 Briller og Pincenez. Spectacles — Lunettes et pince-nez — Brillen und Kneifer (se tillige Instrumentmagere). København: Bork ’ s H P Marinus Eftf. Vesterbrog. 73 B E UV 4905 „Brille, Preisler* Jorcks Passage Vimmel- skaftet 42 IH U Palæ 3533 Brillehuset Istedg. 112 El U V 7497 Christensen Jørgen £ Søn Østerbrog.82 UØb. 402 Christiansen K Laurberg Købmagerg. 47 Kl U Pa. 60 Hansen Holger, Niels Hemmingsens G. 4 IH U By. 7326 — Spec.: Zeiss 1 Optik. Knudsen Cornelius Domus optica Købma ­ gerg. 15 IH U Cent. 538 Grundlagt 1838 KgL Hof-Optiker. Specialitet : Brilletilpasning af 6 Brilleeksperter. Ekspeditionen foregaar ikke ved Disk, men hver af Optikerne har sit Optikerbord, hvor Tilpasning foregaar isoleret. Kristiansen F Værnedamsv. 1 E | V 688y Kbhvns Brilleforr. ved Niels Offersen Køb ­ magerg. 16 Kl f By 155 Lundsteen Jørgen £ Ole Vieth Frederiks- bergg. 5 Kl U Palæ 5027 læ tte Ø jne 9 Jørgen Lundsteen & Ole Vieth Diplom — Optikere. I.Sai i Frederiksberggade 5 Trmffes 9-17. | Okholm B Vesterbrog. 61 E U -K v 6363 PREISLER ’ s OPTISKE INSTITUT Indeh. G Geertsen Købmagerg. 13 Kl $ C. 4599 £ 10074 - Briller. Geodæsi, Micro. Ringlund E T j. Frederiksbergg. 38 Kl $ By 4710 Schmidt Felix, N-Voldg. 68 IH $ By 2006 FELIX SCHMIDT JMe Bailee Faget fortsættes næste Side.

e jl e: Dansk Brandslukning, Johs. Lind ­ holm Jernbancg. 22 $ 1660

Brandsprøjter og Brandslukningsmateriel, (se tillige Sprøjter og Sprøjteslanger). København: Dansk Minimax, Akts., Holbergsg. 15 [H J) Cent. 14736 & 13423 - Se Annoncen under Brandslukningsapparater. Hess ’ C M Fabrikker, Akts., Bredg. 20 IH $ C. 7720 • HESS • Vejle ...................................... $Vejlel268 København K. Bredgade 20 $ Cent.7720 Ene forhandling at Star Sprinkler Sprinkleranlæg (forh. Skandinavisk Sprinkler Komp.) Meisner- Jensen HBtilowsv.3EU -^C. 16770 Motorsprøjter Haandsprøjter Python Brandslanger. Nielsen Holger & Co. Peter Bangs V. 34 | f ] U ★ Cent. 11963 & 1963 Haderslev: Mikkelsen Michael jl 840 Vejle: Dansk Brandslukning, Jobs. Lindholm Jernbaneg. 22 1660

Bremseklodser.

Esbj erg: Hoffmann Carl B $ 296 £ 2496

Brevordnere. Letter FiJes — Classeure — Briefordner.

København: ^ansk Kartothek Fabrik ved Rud. O Drumm Pilestr. 40 IH f ★ C. 15341 £ 15344 Hansk Registrator Kompagni, Akts., Kom- pagnistr. 12 IS $ Cent. 9983

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker