kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3125

Brandforsikring 2

I'ag-llegisler for Danmark

Atlas ’ Assurance Company, Ltd., Ved Stran ­ den 8 E >C. 74 & ★ C. 11533 BASLER BRANDFORSIKRINGS ­ SELSKAB: Akts. Grøn & Witzke Kong. Nyt. 6 E > ★ Cent. 9316 Berlinske Brand-Forsikrings-Anstalt Hol- bergsg. 1 E > By 8512 Caledonian Insurance Comp., Akts., England Ved Stranden 8 E > C. 11533 Central Insurance Company. Ltd., The, Lon ­ don : Klee & Schack, Frederiksborgg. 26E > Cent. 4462 & 14988 Commercial Union Assurance Comp., Ltd., England Chr. d.9.G.l E > ★ C. 164 Compagnie d ’ Assurances Générales contre l ’ incendie et les explosions, Akts., Bredg. 32 E > ★ Cent. 2588 Cornhill Insurance Company, Ltd., London, Bredg. 32 E > ★ Cent. 2588 Dominion Insurance Company, The, Ltd., Edinburgh Frederiksg. 19 E > C. 3112 Fenix, Brandforsakr.-Aktiebolaget, Stock ­ holm: Klee&Schack, Frederiksborgg. 26 E > Cent. 4462 & 14988 FireAssociation of Philadelphia,Ltd.U.S. A. Kampmannsg. 2 M > ★ C. 9578 Fylgia Forsikrings-Aktieselskab Havneg. 51 E > ★ C. 15535 General Accident Fire & Life Assurance Corp., Ltd.: Joh. Frimodt Tordenskjoldsg. 23 E > ★ Cent. 1706 GUARDIAN Forsikrings-Akts., Lon ­ don: Aug. Borgen HejbroPl. 5 E > ★ Cent. 2288 LawUnion and RocklnsuranceCompany,Ltd. Akts., i London, Amagert. 24 E > ★ Cent. 5006 & 5106 Legal Insurance Comp. The, Ltd., London, V-Voldg. 10 E > *C. 48 Legal & General Assurance Society Limited, London Frederiksborgg. 11 E > Palæ6296 Licenses and General Insurance Company, Ltd., The, Ved Stranden 8 E > ★ Cent. 11533 Liverpool & London & Globe Ins., Co., The, Ltd., Bredg. 30 E > ★ C. 6700 Lloyd ’ s Assurance gennem Paul Levison&Co. Chr. d. 9. G. 6 E > C. 3212 Lloyd ’ s London gennem Paul Levison & Co. Chr. d. IX Gade 6 Tlf. Central 3212 Telogr. Adr. ,,Leco “ Sædvanlige som usædvanlige Forsikringer til Præmier uafhængige af Tarifforeninger. Lloyd ’ s London, E Dahlberg Skinderg. 27 E > C. 14828 London af 1869 st. Kongensg. 68 E > ★ C. 6999 London Assurance, The, England, Akts., ved Mogens Bramsen, Frederiksborgg. 26 E > Cent. 4462 & 14988 London & Lancashire InsuranceComp., The, Ltd., London V-Voldg. 10 E>*C. 48 MagdeborgerB randf orsikrings-Selskab : Hel ­ lesen & Malmstrøm Slotsholmsg. 16 E > O. 497 & 10497 Motor Union Insurance Company, Ltd., London, Bredg. 32 E > ★ Cent. 2588 National Allgemeine Versicherungs Aktien- Gesellschaft Ved Stranden 8 E > ★ Cent. 11533 NEDERLANDENE AF 1845 Forsikrings ­ selskabet, Direktion for Danmark: Holbøll & Kjersgaard Bornholmsg. 1E ® ★ Cent. 4255 Norden, Forsikrings-Akts., Oslo Bredg. 45 E > ★ C. 404 & 11118

Østifternes Brandforsikring V-Voldg. 104 E > Cent. 627 & 13627 Postkonto 1331 KONTORTID 9-4 LØRDAG 9-1 BYGNINGS- FORSIKRING SE REAL-REGISTRET UNDER BRANDFORSIKRING. Aarhus: Dansk Brandforsikringsselskab „Vermund “ af 1904, gensidigtSelskab, Banegaardspl. 4 >7840 Bygninger og Løsøre. Bygningsafdelingen oprettet i H. t. Lov af 12. April 1889. Forsikringsforeningen Jylland Bane ­ gaardspl. 20 > 5055 Jydsk Brandforsikringsforening for Byg ­ ninger og Løsøre Sønderg. 11 > 657(2Lin.) ar s: Brandkassen Vesthimmerland > 34 Bygningsbrandforsikringen Himmerland >68 Ellinge pr. Ullerslev: Fyenske Bondestands Brandforsikring,Den, > Ferritslev 57 Fredericia: Forsikrings-Aktieselskabet Dannevirke Sundeg. 2 > 428 & 429 Hillerød: FrederiksborgAmtsBrandforsik- ring for rørlig Ejendom > 589 Hjørring : Hjørring Amt og Kjær Her ­ reds gensidige Brandforsikring > 250 Hylling e: Ud flytternes Brandforsikrings ­ forening for rørlig Ejendom paa Sjælland med omliggende Øer > 11 Knudsker pr. Rønne : Bornholms Brand ­ forsikringsselskab > R 397 x Nykøbing F.; Lolland-Falsters og Langelands Kobstæders gensidig«' Brandforsikringsselskab for rørlig Ejendom Nygade 20 > 870 Lolland-Falsters og Langelands Kobstæders gensidige Brandforsikrings ­ selskab for rørlig Ejendom Nygade 20 Nykøbing F. Telefon 870. Næstved: Brandassuranceforeiiingen af 1848 gensidig Odense: Dansk gensidigt Forsikringsselskab Fyn af 1901 Nørreg. 67 > 9588 Fyenske Brandassuranceselskab, Det gen ­ sidige, (Ravnholtkassen) Jernbaneg. 4 > 5()12 Fyenske Købstæders Brandforsikring af 1850, De, (gensidig) Klareg. 7 > 611 &933 Over Tandslet: Alsiske Bran d forsikrings ­ foren. f. Bygninger, Den, >7854 Randers: Arbejdernes Brandforsikrings ­ selskab Raadhustorvet 6 > 1052 Provincia, Dansk Forsikr.-Akts. > 545

Nordisk Brandforsikring, Akts., Hovedkontor Grønningen 25 Kl f) ★ Cent. 5100 /■ --------------------------------- ------------------ "V

HOVEDKONTOR: GRØNNINGEN 25 TLF.CENT. 5100 • POSTGIRO KONTO NS 51 TELEGRAM ADR. „BRAND FORSIKRING? AKTIEKAPITAL 6 MILL.KR. Vi overtager: Brandforsikring Driftstabs forsikring Komb. Grundejer forsikring Indbruds forsikring Vandskadeforsikring Glasforsikring C g k let g ver if or si kr i/ i g og tegner tillige Automobil forsikring Nordisk Forsikringsanstalt, Akts., V-Voldg. 17 LY] > C. 10068& 13447 - Se-.Forsikrings- Aktieselskabet Normannia. Nord og Syd, Forsikrings-Akts., Slotsholmsg. 16 Kl > Cent. 496, 6023 & 10396 Telegramadr. „Assunord" . ANSVARS ­ BRAND- INDBRUDS- SYGE- ulykkes ­ forsikring . HF. C.496, 6023610396 KØBENHAVN K. SLOTSHOLMSGADE 16 Ansvarsforsikring Ulgkkesforsikring Livsforsikring etc.

Nye Danske af 1864, Forsikringsaktiesel ­ skabet Stormg. 2-6 E > ★ Cent. 642 ,

FORSIKRINGSAKTIESELSKABET NYE DANSKE ac 1864

aFTamkring. FAtgen. QenstdigAecF. u L Hovedkontor: STORMG.2-6 E TLF. C. 642 — ------ ------ ------- ------ SKAND1 NAVIA, Forsikrings-Aktie ­ selskabet, Kong. Nyt 6 E ★ C. 9316 Telegramadr. „Reassurance" Kjøbenli. Skjold, Forsikrings-Akts., Amalieg. 27 E f ★ C. 799 (5 Ledninger) Crania Forsikrings-Akts., Vesterbrog. 5B E) DCent. 6776 & 13290, Direktion $ Palæ 4882

2. Udenlandske Selskaber.

København: Alliance Assurance Company, Ltd., London: Klee & Schack, Frederiksborgg. 26 E > Cent. 4462 & 14988 AMSTERDAMSKE Sø- & Brandfor- sikringsselskab, Holland, Generalagen- turet for Danmaik: Holbøll & Kjersgaard Bornholmsg. 1 El > ★ Cent. 4255 Assicurazioni Generali, Akts., Italien Bredg. 32 E > ★ Cent. 2588

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker