kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Husmandsbrandkassen for Danmark, Gen ­ sidig^- Voldg. 16E f ★ C.383&*C.14078 ■J HUSMANDS- BRANDKASSEN F : OR DANMARK GENSIDIG

VII — 3124

Brandalarineringsapparater

Danmark, Det gjensidige Forsikringsselskab, Niels Brocks G.l É

Brandalarmeringsapparater.

DET GJENSIDIGE FORSIKRINGSSELSKAB DANMARK Hovedkontor Kontort. 9-16 (Lord. 9-13)

København: Ericsson L M, Akts., Studiestr. 24 Ki $ C.3438, 3834 & 13834

N-VOLDGADE 160 TLF. ★ CENTRAL 3 83 OG ★ CENTRAL 14O70 TELEGRAMADR. „HUSMANDSBRAND? I LØSØRE ­ FORSIKRING OG H INDBRUDSTYVERI-

Brandalarinanlæg Siemens Elektricitets Aktieselskab Svag- strømsafd. Blegdamsv. 124|ø] i g^Cent.8448 Moderne SIEMENS automatiske og manuelle Brandalarmanlæg. Brandforsikring. Fire Insurance — Assurance contre l ’ incendie — Feuerversichorungs-Gesollschaften 1. Indenlandske Selskaber. 2. Udenlandske Selskaber. 3. Repræsentanter. 1. Indenlandske Selskaber. København: Absalon, Fors.-Akts.,Raadhuspl.45|)^C9930 Almindelig Grundej erforsikring, Akts., V- Voldg. 100 E & ★ Cent. 4358 Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring Politi- • torvet 14 E D ★ Cent. 77 Baltica, Assurance-Compagniet, Akts., Bredg. 42 E D ★ Cent. 4058 HOVEDKONTORET Bredgade 42, K. ★ Central 4058 AMAGER AFDL. Amagerbrogade 4, S. ★ Amager 6262 BISPEBJERG AFDL. Tomsgaardsvej 103, NV. Taga 225 BRØNSHØJ AFDL. Frederikssundsvej 127 B, Brh. Bella 547 FALKONER AFDL. Falkoner Allé 33, F. Godth. 9291 FÆLLEDVEJ AFDL. Fælledvej 13, N. Nora 8025 GENTOFTE AFDL. BaunegaardsveJ 2 A Gentofte. Gentofte 1622 GRØNDAL-GODTHAAB AFDL. Vibeve] 52, NV. Taga 4255 HELLERUP AFDL. Strandvej 177. Hellerup. Helrup 2886 HUSUM AFDL. Frederikssundsvej 235 Brh. Bella 1780 KASTRUP AFDL. Amager Landevej 31, Kastrup. Kastrup 888 LYNGBY AFDL. Lyngby Hovedg.5, Lyngby. Omegnen: Lyngby 730 NØRREBRO AFDL. Nørrebrogade 227, N. Taga 4190 ORDRUP AFDL Jægersborg Allé 33, Ordrup. Ordrup 6001 RAADHUS AFDL. RaadhuspladS6n 16, V. Central 8860 RØDOVRE AFDL. Vamdrupvej IA, Rødovre. Rødovre 1020 SØBORG AFDL. Søborg Hovedgade 38, Søborg. Søborg 658 TOFTEGAARDS AFDL. Valby Langgade 47, Valby. Valby 4646 VALBY AFDL. AalholmsveJ 20. Valby. Valby 31 VANLØSE AFDL. Jernbaneallé 12, Vanløse. Damsø 3808 ØSTERBRO AFDL. Østerbrogade 72, 0. Tria 4

Niels Brocksgade 1 Tlf. ★ Central 645 Omstilling til samtlige Afd.

Postdistrikt Afdelingskontorer i København: Brh. Frederikssundsvej 171 Bella 1440 E GI. Kongevej 92 Cent. 5534 Hell. Strandvejen 82 Hell. 6782 E Amagertorv 3 Cent. 3731 Cent. 4897

FORSIKRING overalt i Tinrunark. BYGNINGS- FORSIKRING pace LANDET c )riod£rab ^rxErnle,. 'Jtula/it tøehaszcLLuig. MEDLEMSTAL cq .15O, 000 FORSIKRINGSMASSE: call 40 MILL. KR. FORMUE : ca. 1,8 MILL. KR.

IH 1 [NV] | Nørrebrogade 1

Cent. 641

48]

Cent. 1114 Cent. 7020 Cent. 2040

Amagerbrogade 18 Vestre Boulevard 4 Østerbrogade 41

E lal

KGL. OCTR. ALMINDELIGE BRANDASSURANCE-COMPAGNI. DET, Akts., Højbro PI.10EM0ent.447

DANSK BRANDFORSIKRINGSAN ­ STALT, Akts., Otto Mønsteds PI. 11 E f ★ C. 2456 Dansk Kooperativ Assurance, Akts. : se Kooperativ Assurance, Dansk, Akts. DANSKE GRUNDEJERES BRAND ­ FORSIKRING F. FAST EJENDOM OG LØSØRE GENSIDIGT V-Voldg. 8 E | ★ Cent. 9143 FORENEDE ASSURANDØRER, Akts. Brødr. O & C Thielst Kampmannsg. 2 E 1} ★ C. 9578 Forsikrings-Akts. Danske Phønix Ilolbergsg. 3 Kl f*C. 1890 Forsikrings-Aktieselskabet „Frejr u Vester- brog. 5 E f Cent. 2825 Forsikringsaktieselskabet Nordeuropa Ama ­ gert. 11 E f ★ Cent. 1051 FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET NORMANNIA V-Voldg. 17 E fflC.10068 & 13447 ForsikringsaktieselskabetNye Danske al l 864 Stormg. 2-6 E $ ★ C. 642 Forsikrings-Akts. Vidar Chr. d. 9. G. 1 E £> ★ C. 164 Forsikringsselskabet Baltisk Lloyd, Akts., Bredg. 42 E f ★ C. 4058 FORSIKRINGSSELSKABET FÆL ­ LESVIRKE A.m.b.A. Rosenørns Allé 1 E $ C. 2728 & 15157 Tyveriforsikr, kombineret med Brandf. HAAND I HAAND, Forsikringsaktie ­ selskabet, Nygade 4 E ^ ★ Cent- 1973

Aktieselskabet Det kgl. octr. almindelige Brandassurance-Compagni Stiftet 1798 Hovedkontor: Højbro Plads 10 Telf. ★ Cent. 447 Brandforsikring KOOPERATIV ASSURANCE, DANSK Akts., Gyldenløvesg. 11 Ef ★ C.15710 KBHVNS BRANDFORSIKRING Ved Stranden 14 E f} Cent. 3160 & 14160 Supplerende Oplysninger, se Real- Registret. KØBSTÆDERNES ALM. BRAND ­ FORSIKRING st.Kannikestr. 16 E $ C. 8748 & 3748 - Supplerende Oplysninger, se Real-Registret. LANDBYGNINGERNES ALMINDE­ LIGE BRANDFORSIKRING Stormg 10 E f *0.1100 SupplerendeOplysn., se Real-Registret. NATIONAL, Forsikringsaktiesel ­ skabet, N-Voldg. 5 E H ★ Cent. 7565 Overtager ogsaa Forsikring i alle øvrige Skadesbrancher.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker