kraks vejviser 1940 handelskalender

Bomuldsvæverier Aalborg: ForenedeTextilfabrikker, De, i Aalborg,Akts. D 2317, Stats $ 46

3122

Fag-Register for Danmark

Helsingør.. Helsingørs Væveri ah 28 1. 32 Cri ’ Ak,s -Gl.Ba n egaar

A /s MOGENSEN OG DESSAU 8 VÆVERIER ODENSE Telefon 69 (2 Lin.) Telegramadr.: „Væverierne" Postkonto 14200

l?©fålII^IIIS>II IIXJU? IF&BfflKKHS ’

TELEGRAMADR. „TEXTIL." & TLF. 2317 STATSTLF. 46

Fabrikation af: kjolelærred Forklædelærred Kittelstof Haandklædedrejl Viskestykkedrejl Duge og Servietter saavel Bomuld som Linned. Bolster, FloneL Maskintøj Lagenlærred m.m TRIKOTAGE-GARN, FISKEGARN og hæklegarn i gangbare Numre.

FABRIKATION IAGE.NSTOU1

Vælg det bedste Det gør vi.

VISKESlYkKEDREK l HALVLfc.RRED » Dft.KKE.TOJ 1 / a . aa .

^'j^dia/Az^c : AARHUS ODENSE NYKØBING-F iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Agentur for København :

Anker Heegaards Gade 2 Tlf. Cent. 3769.

Kontor i København : Vesterport 0 Tlf. By 5986 ______ GYenaa: Grenaa Dampvæveri, Akts. $ 54,73 & 74 Postkonto 12315 AKTIESELSKABET GRENAA &VÆVERI

tlf .32

“ ----------- - — ---------------- -2 Textil fabrikken, Joh.PedersenBadev.2f 353

Bonemaskiner. Floor Polishing Machines — Encaustique pour parquets — Bohnermaschinen København: Bonalin-Kompagniet, Akts., Godthaabsv. 142 E & ★ C. 948 Electrolux Hermodsg.28 K) C. 1112 Electro Service Tngerslevsg. 128 E $ C.2498 E. S. den danske Bonemaskine. Hassel & Teudt Bredg. 43 K ★ C. 250 & 478 »PLANET «

Beirholms Væverier Beirholm Dalbyv. 38,40& 1775 ved Brødr. Nykøbing M.: "MorsøTekstiTfabrikved P Pedersen f 4 Odense : Mogensen og Dessau ’ s Væverier, Akts. Kontor, Lager og Direktion $ 69 (2 Lin.) Se næste Spalte, øverst.

TELEGR. ADR. . DAMPVÆVERIET TELEFONER t 54, 73 t- 74. OMSTILLING TIL ALLE AFDELINGER.

V^-7 w

C Muller Enghavev. 9

Bonevoks.

København: Akakem ved É Kaas Langesund 15 |ø| flRw. 5362 Christensen Nicolai S Matthæusg.16 jji V9889 „ Veritol “ flydende rensende Bonemasse. Frdbg. Bonekompagni v. Kai Tejlbo Wil- kensv. 16 F IF1 $ Go. 7582 Meyer ’ s Em. Eftf. Farverg. 15 [S j) ★ Cent. 1495 & Palæ 1496 BONEMASSE BONEOLIE

• DREJLER • FLONELLER • SENGETØJ • DANSKE STANDARD • VARER • STOFFER til • ARBEJDSTØJ • MADRASBOLSTER • MARKISEDUG

Artikler for Bomuldsvæverier. København: Nielsen Chr. Kontor og Lager Studiestr.3E £Cent.l5332 - Telegramadr.„Cliravniel “ . Spiegelhauer W Svejagerv. 9 Hell. $ Hell. 6368 Odense: Hansen H A Hunderupv. 59 ® 1034 Appreturpræp.f.Tekstil-£Modeindustri.

altid nyheder .

KONTOR I; KØBENHAVN

EGET FABRIKAT.

12600.

MØNTERGADE 19® tlf . cent

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker