kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Keg ister for Danmark

Bolte og Møttrikker 2

VII — 3121

H elsingør. Varelageret Steng. 75 J) 1415 Mø b le r- Tæpper-Gardiner. Hj ør ring: Moderne Boligmontering, Den, GKralund $ 1096 Odens e: Damsbo TI H Overg. 21 J 6985

Nilsson Arvid Vibev. 23 ® f ★ Cent. 4026, 2510,4021 & 4163 Petersen Joh. Chr. & Son, Akts., Studiestr. 19 Kl J ★ C. 300 med Omstilling Rahr Chr. C & Co.Kampmannsg.4El J-ArCent. 7181 - Telegramadr. „Cralir 14 . Alle Slags Bolte etc. A ar hu s : J ern kon toret, Akts. Mølleg.5,7 J9490(4Lin.) Kier Brødrene, Akts. Mindeg.4f)78, Stats J2 Schourup Hans, Akts. J) 7500 (6 Lin.) Odense : HolbeckRasm.&Søn,Akts.Jl24 & 99(5Lin.)

BRØDR HENZE BRAGESGADE 8 Tlf. * Cent. 3045-3002 & 6264 Fabrikation og stort Lager af Maskinbolte Sætskruer Bræddebolte Møtrikker Kedel-Skibs- &

Bolte og Møttrikker.

Bolts Æ Nuts — Boulons et écrous — Bolzen und Muttern 1. Fabrikker.

2. Import og en gros. 1. F a bri kk e r.

København: Brincker G Edelslundsv. 5 Klpbg.J Bvu.192 Bruun ’ s H II Efterfølgers Skrue- & Motrik- fabrik Hesselog. 16 [ø] J1 Cent. 11779 Christensen H Føns, Platanv. 25 El ® ★ Cent. 5423 & 15425 Spec. : Skruer, Møttrikker og Skiver. Fabrikken Waltrich Finsensv. 12 [F] ffi C 14474 & Fa. 1020

Bomuld.

København: Clasen Henri Vimmelskaftet 42 AE® Cent. 9110 Hansen AxelP, Import-Aktieselskab Vester ­ port E f By 3346 < Muus B & Co., Akts., Lavendelstr. 16 Kl i>*C. 436

Bronagler Laskebolte

Skinnespiger Bolværksbolte

Bomuldsgarn. Cotton Yarn — Fils de coton — Baumwollgarne. vejle: Windfeld-Hansen ’ s Bomuldsspinderi, Akts. J419 & 1670 - Telegramadr. „ Windfeld 11 .

Cuxtomotisk ^Drejning X messing af TTlotrifoe^, Skwæt*, øg jaile, Slags QxtconcLeLe.

Telegramadresse:' „HENZEBOLTE"

Bomuldsspinderier. Cotton Spinners — Filatures de coton — Baumwoll- spinnereien København: Danske Bomuldsspinderier, Akts., Skoleg.12 Valby f ★ C. 15666 Aalborg: ForenedeTextilfabrikker,De, i A alborg, Akts. $ 2317, Stats Ji 46 Se under Bomuldsvæverier. Vepej Danske Bomuldsspinderier, De, Akts. Jyl- landsg. f 101 (3 Lin.), Stats JT 7 Telegramadr: Spinderierne. Vardevejens Afdeling og Bleqeriet fl 2211 & 2212. Windfeld-Hansen ’ s Bomuldsspinderi, Akts. Windfeld Hansens G. 1 J) 419 & 1670 Telegramadr. „

FABRIKKEN WALTRICH METALVAREFABRIK FINSENSVEJ 12 — C.1W4 I Gouttman E L Aaboulevard 16 INI J) N 5503 Hardrup Gunnar Rentemesterv. 59 I nv ] 81 C. 11775 AUTOMATISK DREJNING AF SKRUER OG FACONDELE I JERN OG METALLER. I Henze Brodr. Bragesg. 8 IN) Jl -AC 3045,3002 & 6264 Se næste Spalte, øverst. Kastrup Maskinfabrik,A/S.,JI Ar KastruplOOO Svære Bolte, Bolværksankre etc. Nielsen ’ s Valdemar Metalvarefabrik Thorav. 35 E3.jp ★ Cent. 14196

V e j l e : Vejle Bolte- & Møtrikfabrik, Akts.

2120

VEJLE TELEFON 2120

BOLTE, MØTRIKER,SKRUER NITTER, SKINNESPIGER M.M.

Bomuldsvæverier. Cotton Goods Manufacturers — Tissages de coton -• Baumwollwebereien

2. Im port og en gros.

København Erichsen L V Nørrebrog.55[N]j[.-A-Cent.9248 Rawl Ekspansions Bolte. Jernkontoret, Akts. N-Voldg. 30-32 Kl ®-A-C. 8606 Akts. Jernkontoret N-Voldg. 30-32 Kl Tlf. *Cent. 8606 Stort komplet Lager af Bolte, Møttrikker, Skruer, Søm, Nagler, Nitter, Skiver etc. Underlagsskiven „Kontra “ .

Artikler for Bomnidsvæverier so i Slutningen af dette Fag. (se tillige Væverier).

ALLE ARTER AF SKRUER MØTTRIKER FACONDELE PRÆCISIONS 06 STANDARD.

Købe nhavn: Bloch & Andresen Nordisk Tekstil Aktiesel ­ skab Kronprinsesseg. 8 Kl J Cent.35&6335 danske bomuldsvæverier , de , Akts., Viborgg. 78 El J -Ar Cent. 2108 Mogensen & Dessaus Væveriers Agentur Anker Heegaards G. 2 EJ J Cent. 3769 Wessel Th. & Vetts Fabriker, Akts., Lands ­ kronag. 70 [ø] f C. 8120,8132 & 8640 ØSTERBROS DAMPVÆVERI ved Brødr.Madsen Øresundsg.6 ES ® Cent. 2597 Postgiro Konto Nr. 1178 Telegramadr. „Øbrovæveri* . II 46

Nordisk Skrue- & Møttrikfabrik, Akts., Ryesg. 43 [0] $ C. 5012 Bolte - Skruer - Møttrikker - Facon dele. OTZEN CHAS., Akts., KongGeorgs V. 65,67 $ C4001&7001 Telegramadr.,, Chaso u Skruer, Bolte, Møtriker, Skiver etc. II 46

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker