kraks vejviser 1940 handelskalender

Bogtrykkerier, Artikler og -Inventar for

VII — 3120

Fag-Register for Danmark

København (Fortsættelse): Nordisk Mekanik ved J Chr. Jensen Studiestr. 16 Kl H By 1693y (D.G.F.L.) Olsen Adolf ved CamillusOIsen, Sigbrits Allé 13 EJ f Am. 273 (D. G. F. L.) Petersen Alfred Ny Adélg. 8,10 Kl § Cent. 14549 & By 5556 Special-Udrustninger for alle Arter Bogtrykspresser. Rauh Georg Silkeg. 13 Kl U'A'C. 16575 (D. G. F. L.) SADOLIN & HOLMBLAD, Akts., Holmbladsg. 70 [S] gi ★ Cent. 9519 Fabr. for Bog- og Stentrykfarver etc. Sandsted Aage Ny Adelg. 10 Kl $ By 3405 (D. G. F. L.) AAGE SANDSTED Ny Adelg. 10 - Tlf. Byen 3405 Privat Bopæl Nordborgg. 6* Tlf. 0 898I Spec: Schliitter C F Strandboulevarden 66 El ® 0 5400 (D.G.F.L.) Schlytter P Islands Brygge 11 [S] Æ Su. 608 (D. G. F. L.) SCHMAHL FERD. GRAFISK AKTS. Typochromas Danske Agentur Sølvg. 32 Kl g} C. 8617 (D.G.F.L.) Stelling A,Kbhvn-Valby g) ★ Cent. 621 Sædder Aug. Gothersg. 14 Kl gi C. 503&Palæ 5206 (D.G.F.L.) SÆlDUDUEllR GOTHERSGADE W [Kl TLF. CENT. 5O3&PALÆ52O6 GRUNDL. 187S. grafiske Maskiner REPARATIONER OG FLYTNINGER. Teck Hans Colbjørnscnsg. 12 M ffl V 2222 y (D. G. F. L.) Typochromas danske Filial Upsalag. 20 E] ff Cent. 8617 Voigt Einar, Edv. Falcks G. 3 13 ff By 7320 (D. G. F. L.) Wulff Adolph Gothersg. 8 Kl g C. 39 & ^5539 (D. G. F. L.) 'BOGTRYK' tDGF ’ l MASKINER SKRIFTER VALSEMASSE m . m . AD ’ OLPH WULFF GOTHERSGADE 8 E Aa lborg: Lindgren G A Vingaardsg. 13 g) 2867 Reparation og Montering af Bog- og Sten trykmaskin er. Aarhus: Pedersen s E Maskinværksted og Jydsk pneumatisk Valsestøberi Mejlg. 35 gi 2543 (D.G.F.L.) Repar. af Bog- og Stentryk-Maskiner. Grafiske Maskiner. Reparation, Montage og Flytninger

*Bolig- og Lokaleanvisning. Endvidere har alle Sagførere og Ejendomsmæglere Ret til at drivo erhvervsmæssig Virksomhed som Mellom ­ mand vod Udlejning af Boliger og Lokaler. København : Andersen R B Norrebrog.35 INI g) No. 8917 Balleby I G Lokale-Bureauet Frederiksborgg. 27 Kl Æ C. 10630 & 10632 _____________

KONTOR

I. G. Balleby Indehavere: I. G. Balleby & Senius Olsen M. af D E Lokale-Bureauet Etableret 1906 Frederiksborggade 27 Tlf. Cent. 10630 & 10632 Lejligheder og Lokaler.

UDLEJNING

Bolig-Børsen v. Rich.Eriksen Gothersg.16 Kl $ Pa. 40 & Pa. 4840 + Bolig-Service v. J Har mann Lygten 59 [NV] ’ f C. 3979 ByensUdlejningskontor v.Søren PoisV-Bou- levard 7 $ [V] |) Pa. 7628 Christensen Vald. KragColbjørnsensg. 12 [S £ Eva 3913 Frar.cke Dorus Markmandsg. 3 EJ £ Am. 3053 Frdbg. Boliganvisningskontor v. C Olsen Bianco Lunos Allé 4 E | Eva 2378 & V 442v Gierlev Tove Frue GI. Kongev. 133 E £ V 3690 Hinriclisén Chr. Petersen N-Frihavnsg. 3 El ff C. 4257 Se foregaaende Spalte. Jensen Th. Vodroffsv. 12 FVl $ Eva 1233 Kbhvns Bolig Central v. C Zornig Gothersg. 156A Kl K Palæ -1071 Lokale-Bureauet.I GBalleby Frederiksborgg. 27 Kl £ C. 10630 & 10632 Nørrebros Central Bureau v. Gunnar Hansen Birkeg. 10 [N] j) No. 5254 Nørrebros Grundej erforen. Fælledv. 5 (H) ® N 4229 Pedersen Mary Nyelandsv. 4BEI ★ F?u 763 Pedersen Vald. Colbjornsensg.3 Ivl £ C. 1607 Petersen UA Vestergaard Holteg.8 [N] Rasmussen Aage Westend 10 [V] £ Ev. 2801 & Ev. 2802 Serv-Kontoret v. A P Dueholm Rømersg. 23 Kl £ ★ Pa. 7176 ’ Aarhus: Nielsen Magnus Studsg. 39 &6660 København: Bolt Boligmontering v.Ester Holm Brcdg.22 Kl £ Pa. 3339 Debora Boligmontering ved E Rasmussen GI. Mønt 14 Kl £ Palæ 3201 Decoration Studio v. Jørgen Laursen Kom- pagnistr. 20 Kl £ C. 6641 Heemose Boligmontering v. Fru T Christen ­ sen Jer nbanev. 2 Lyngby £ Lyngby 2101 Hellerup Boligmontering v. A Nielsen Strandv. 185 Hell, £ * Hell.683 Gardiner - Møbler - Gulvtæpper. Ipsen Anker Frederiksborgv. 185 I nv I £ Søb. 2050 Petersen S Dybbolsg. 57 EJ $ Ve. 1509x Steffensen Hans Jyllingev. 8 Vanl. £ Damsø 4272 Virum Boligmontering v. Th. Nielsen & Aa. Pedersen Gronnev. 85 Lyngby £ Fr.7555

LEJLIGHEDER gAFj BUTIKKER LAGERRUM

EGNE EJENDOMME

Boksanlæg, (se Boxanlæg).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker