kraks vejviser 1940 handelskalender

Bogtrykkerier, Artikler og -Inventar for

Fag-Register for Danmark

Levison Erik,'Akts., Vesterbrog. 69,71 3 $ ★ C. 3018 (D.G.F.L.') ERIK LEVISON A /s VESTERBROGADE 69-71 KØBENHAVN O E L GRAFIK A /s TIf. ★ Cent. 3018 Omstilling til alle Afdelinger. Værkstedets Nattjeneste : Eva 4252 Telegramadr. ..Elascop" Enerepræsentant for Danmark for førende Verdensfirmaer indenfor den grafiske Branche. Fuldstændig Indretning af Avis- og Akcidenstrykkerier, litogra ­ fiske Anstalter og Bogbinderier i alle Størrelser.

Botved A P, N-Voldg. 16 E $ Cent. 10320 & 12820 (D.G.F.L.) A. P. BOTVED Eneforhandler Linotype & Machinery, Ltd. Goss Printing Press Co., Ltd. ..Mercedes** Christiansen & Co. Adelg. 77 E $ Palæ 129y Udstansejern og Stanseforme. Christiansen O, N-Farimausg. 66B E Danske Farve- og Lakfabrikker Finsensv. 36 00 $ ★ C. 15407 Danske Farve- og Lakfabrikker Finsensvej 36

Viborg: Backhausen ’ s F V Eftf. v. FVRas- mussen Set. Mathias G. 34 $ 8 (D.P.B.) Christensen Niels Nytorv 5 $ 92 Hansen ’ s G Bogtrykkeri ved G Hansen & Søn Set. Mikkels G. 23 $ 78 Lindgi een J II Dumpen 18 ffi 1422 Mortensen Carlo st. Sct.Mikkels G. 21 ffi355 (D. P. B.) MollerFrederik st.Si't.HansG.3ffi58(D.P.B.) Thomsen ’ s Jens Eftf., Arnold Nielsen Gravene 9,11 ffi 922 Viborg Stiftsbogtrykkeri st. Set. Peder Str. 9 $ 30 & 502 Viborg Stifts Folkeblad Set. Mathias G. 7 S 41 v iby J.: Viby Bogtrykkeri, Karl V Jensen $113 Vig St.: vig Bogtrykkeri, Erik Rosenaa $ 230 Vinderu p: Vinderup Bogtrykkeri,E Johansen $ 139 (D. P. B.) Vivil d: Vivild Bogtrykkeri $ 28 Voj ens: Schmidt ’ s P J Bogtrykkeri ffi 26 (D. P. B.) Vojens Bogtrykkeri ved Lund & Lohndorff. ’ $ 108 V ordingborg: Bleeg P Sigvardsen ffi 565' Cenbaltrykkeriet, W Schomann ffi 9 Willemp ’ s Boghandel ffi 75 Vostrup: Majholm M J ffi Lønborg 15 ^ raa: Bræmer-Jensen $ 36 Vridsloselille pr. Taastrup: Hansen ’ s H H Bogtrykkeri ffi Glostrup 764 Ær øskøbing: Ærøskøbing Bogtryk- keri, Aug. Risen jun. ffi 127 Ølgodt Eksprestrykkeriet,CWillumsenffi60 Ølgod Bogtrykkeri, Tarp Jensen & Laurits Olesen ffi 48 Ørbæk: Ørbæk Bogtrykkeri, H P Hansen ffi 169 Ørsted: Ørsted Bogtrykkeri, N A Kronborg $ 65 Bogtrykkeri - Artikler og -In vent ar. Printers ’ Sundries & Furniture - Fourniture« et materiel pour les imprimerica — Buchdruckerei-Bedarfsartikel und -Inventar (D. G. F. L.) betyder Medlem af De grafiske Fags Leverandørforening af 1927 Adr. Frederiksbergg. 1 E $ Cent. 9105 København: Andersen ALØrnev.2[N3$Ta.4577(D.G.F.L.) Elektriske Smelteapparater. Elektro-Funditor. Andersen Th. & Nielsen Aaboulevard 2313$ N 5788 (D.G.F.L.) Bergsøe Paul & Søn Bulowsv.34 3 j) •* C. 8731 Paul Bergsøe & Søn Biilowsv. 34 TIf. ★ Cent. 8731 For den kostbare Sættemaskine kan Metallet ikke være for godt og for rent STANOTYPE og FLUKS Stanotype er en Kvalitet for sig og maa ikke forveksles med andre Bogtrykkeri-Metaller. Øster-Marie: AagescnEdv. $ 135 Øste r Vra a: Adelstorp Niels $ 29

Reparationsværksted for grafiske Maskiner.

TIf. ★ Cent.15^07 med Omsf . fil samtl.Afd Telegramadr. „Tarvelakko?

Egen Fabrikation af Staalmøbler,

DRUBIN, FABRIK FOR TRYKFAR ­ VER, Akts.j Ottiliav.22, 24 Valby ffi -*Cent. 9090 & 12305 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. • Ebbesen Rich. st.Kongensg.69A E $By4645 Spec.:Bogbinderi-&Bogtrykkerimaskiner EICKHOFF J G A Vesterbrog. 97 13 ® ■ACent. 12078 (L). G. F. L.) Maskiner og Apparater f. Bogtrykkerier. Elgrafik, Akts., Grafisk Fagforretning Ve ­ sterbrog. 69,71 3 ffi ■* C. 3018 (D.G.F.L.) Gleiche R Ny Vesterg. 7 E ffi C. 8866 (D.G.F.L.) Trykkemaskiner, Automater for Offset og Bogtryk. Hurtig skæremaskiner m. fl. Grafisk Compagni Sundholmsv. 67 [s] ffi ■* C 777 (5 Ledn.) (D.G.F.L.)

Gummi- & Gelatine-Valsestøberi med pneumatisk Tryk.

EHBBBHBrasKEBKnunnHara Lorilleux Ch. & Cie Filial ved J Laraignou Strandlodsv. 5 {S] ffi -*Cent. 13676 Ludvigsen M V st. Kongensg. 72 E ffi •* C. 8154 - Alle Metaller. Løhr Harry Amagert. 29 E ffi Cent. 10199 (D. G. F. L.) Madsen Thomas Westend 7 3 ffi Cent.2008 (D. G. F. L.) Maskinfabrikken Argusved C Kongsfelt Vesterbrog. 27 13 ffi Cent. 9490 & V 9780 (D.G.F.L.) \ A\IP<£US

Skriftstøberi Messinglinief abrik Ene/orhandler af Linotype-Sættemaskiner Verdens bedste

fol

Grafisk Compagni Sundholmsvej 67 . København S . TIf. C. 777

PRÆCISIONS- JERNUNDERLAG

Grew E T Raadmandsg. 43 E ffi -*0.7447 (D.G.F.L.) Hostmann Steinbergs Grafiske Farvefabrik, Akts., Hej rev. 14 I n 3 $ -* C. 2853 Danske Bogtryk- og Avfsfarver Se under Trykfarver. Kisker W Kanslerg 16 [0] $ 04963 (D.G.F.L.) Kiorboe Axel & Co. Tordenskjoldsg. 17 E f C. 208 & 2338 (D. G. F. L.) KjellbergCAEAmagerbrog.l96!3$Am.8037 Klinge PA Akts., Uplandsg. 32 [Si $ C.10775 (D. G. F. L.) Se tillise Eksport- Vejviser sidst i dette Bind.

TLF. CENT.949O & V. 9780 VESTERBROGADE 27 [v]

Maskinimporten ved H Båth Toldbodv. 12 E i Palæ 3411 (D.G.F.L.) Meyer & Schou Badstuestr. 9,11 E$ -*Cent. 2415(D.G.F.L.) - Bogbinderier indrettes. Muller Fritz Aaboulevard 55 [3 ffi C. 10291 (D. G. F. L.) Nielsen C A & Petersen Vesterfælledv. 6D 13 $ *C. 15552 (D. G. F. L.) Nitschke P Nørrebrog. 5 El $ N 364 Graverede Staaltryk, Stempler til Brevpapir, Etiketter o. s. v.

■kie F L.Akts., Valdemarsg. 14 3$ -*-0.6518 (D.GF.L.) - Sam ti.Maskiner og Artikler for Bogtrykkerier. Stort Lager. Inter- type Sættemaskinen. Metal.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker