kraks vejviser 1940 handelskalender

Bogtrykkerier

Fag-Register for Danmark

VII — 3114

> • <

S?// d^oglrykarbejde .

udføres altid hurtigt, godt og billigt.

&gen återeotypianstalt .

og Skriftstøberi, 21 Bogtrykpresser og 8 Sættemaskiner.

^Moderne ^otationsmaskinQr til Trykning af Dagblade og Ugeblade i meget store Oplag

^Dagblade og ^Ugeblade

og Tidsskrifter samt Brochurer, Bøger, Kataloger, Billetter og alle Arter af For ­ retningstryksager.

cjtraks Vejviser . .

der er et af de største, aarlige Bogtryk ­ arbejder her i Landet, er i mange Aar trykt hos os.

^ing til os. . . .

om Tilbud og vor Repræsentant vil da straks aflægge Dem et Besøg og bistaa Dem med Tilrettelæggelsen af enhver Tryksag.

i

Telefon Central: 1139 - *6270 - 6403

/

1

Linnésgade 22 • København K.

i

\

\

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker