kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark J ørgensen J&Co.Krystalg.l6 Kl D ★ C. 3353 Jørgensen Jørgen St. Peders Str. 29 E D By 160£ y Jorgensen ’ s L A Bogtrykkeri ved C Sand Indehaver: Alb. Sørensen Rosengaarden 13 Klj) By 1502 (KB) Jorgensen ’ s Oscar Bogtrykkeri, Akts., Blegdamsv. 32 El D Cent. 10910 Kaaber Harry Linnésg. 20 E ® Palæ 5396 (KB) Kandrup & Wunsch Fuglevangsv. 13 El D Cent. 8358, 8658 & 8660 (K B) Kastrup Hans Chr. Raadmandsg. 24 El DTg. 2055 Kjellin Knud Rosengaarden 14 E 9 Cent. 13567 (K B) Klostertrykkeriet ved Andreas Rasmussen Fæiledv. 7 El f N 6788 (KB) Knudsen ’ s J Bogtrykkeri Amalieg. 3 Kl p ★ Cent, 2306 (KB) _________________ J. Knudsens Bogtrykkeri Amaliegade 3 ★ Central 2306. Knudtzon ’ s Fr. G Bogtrykkeri Akts., Ny Told ­ bods. 31, 33 85 Kl 9 C. 83 & 14983 (KB) FR. G.

Bogtrykkerier København (Fortsættelse): FRIEDLÆNDER ’ sS EFTFL. Køb- magerg. 26 El D ★ C. 15520 Specialitet : Reklametryksager. Geisler E Edv. S-Fasanv.97 Valby D Vb.116 (KB) Gjentofte Bogtrykkeri v. A Hjort Jensen& Helge Larsen Baunegaardsv.8Gjentofte D Gjent. 1850 Gotfredsen HV, N-Farimagsg.41EDBy7710 Grafiske Institut, Det, GI. Kongev.3, 5 El D ★ Cent. 2514 Greisen Fr.PalinMønterg.2El !! ★ C. 10493 (KB) Gudmundsen Thorlak Vesterbrog. 27B El D C. 14908 & Ve. 1014 (KB) Gyldendals Forlagstrykkeri Klareboderne 3 E D ★ C. 775 (KB ) Haagensen ’ s C Bogtrykkeri Knabrostr. 20 Kl 1 Cent. 15240 Hafnia, Bogtrykkeriet (Carl Kretzschmer) Grundtvigsv. 37 El ® C. 6664, 6665&14000 (KB) Hamburger ’ s C Bogtrykkeri Landemærket 11,13 El IC. 1236, 15087& 15417 (KB) Handelstrykkeriet, Aage Petersen Istedg. 27 El J) Cent. 9778 (K B) Hansen & Andreasen Godthaabsv. 22 UfJ f Cent. 15296 (K B) HansenBernh. & Co. Blaagaardsg.36B[N]|lC. 13430 (KB) Hansen Corn. E Smalleg. 41 E 1 Gh. 3616x (KB) Hansen H P st.Kongensg.31 ED Palæ 3715 & Palæ 3807 (K B) Hansen ’ s J A Bogtrykkeri 0-Farimagsg.l6B g] f C. 2334 & Tr. 534 (KB) Hansen ’ s L Eftf. v. Henry Thiede Hamiets Pass. 1 El 1 No. 6403 Hansen & Ovesen st. Regneg. 26C K 1 By 7894 (KB) Hansen P Bregnerødg. 20 El 1 Ta. 7887 Hansen ’ s P Bogtrykkeri, Akts., Gasværksv. 8 El 1 Cent. 4085 & 8092 (KB) Hansen Wilh. Godthaabsv. 26BEI $Gh.7225 Harlind Chr. E Amagerbrog. 184 [S] ® Am. 4100 (KB) Hartvel Bogti ykAabenraa5 Ef By3860(KB) Hellerup Bogtrykkeri ved H Pejdal Calli- sensv. 7 Hell, D Hell. 334 (KB) Henningsen A WSølvg.32 El D C. 885 (KB) Herdahl ’ s N Bogtrykkeri ’ s Eftf. Pilestr. 52A El D Cent. 4743 (KB) Hermann Georg Baunegaardsv. 11 Gjentofte D Gjent. 2361 (K B) Hertz Bogtrykkergaarden [Si D ★ Cent. 4022 (KB) Heyde ’ s Bogtrykkeri Fredh. Kan. 4A El D C. 6522 Hjorth ’ s Bogtrykkeri Vend ’ ersg. 22 El D Palæ 4427 Hjorth Kaj Helsingørsg. 14 E D Palæ 71 6x Hoff ’ s Axel Bogtrykkeri, Akts. Gl.Kongev.33 El D C. 2316 (KB) Hoffensbergske Etabi., Det, Akts.,Kronprin- sesseg. 28 Kl $ ★ Cent.4019 (KB) Holmfred Ulf N-Frihavnsg. 13 El D 0 8368 Husum Bogtrykkeri vedHans MortensenFre- derikssundsv. 331 Brh. D Bella 1609 Hvilsom ’ s F C SønnerGothersg.46 KI &C.4702 &9703 Ihrich L, Akts., Studiestr. 19 El D C. 6616 (KB) Industri-Trykkeriet ved Bernhard Schmidt Stormg. 12 El $Cent. 10580 Spec.: Kataloger. Reklamer. Jacobsen Emil Amagerbrog. 96 [S] $ Am.9782 Jarmer ’ s Bogtrykkeri Vesterg. 12 IS ® C. 10801 (KB) &

V1I-3112 Jarmer F V & Elof Jacobsen Pustervig 4 Kl D Palæ 13941KB) Jensen Alfred, C J Frandsens V. 4 E y J D Søb. 1616 Jensén Anton M Admiralg. 24 E D ★ Cent. 5444 (KB)

ANTON M. JENSEN

KATALOGER

KNUDTZONS BOGTRYKKERI ? NY TOLDBODG. 31 0 TLF. CENT. 83 14,983 ---------------------------- , Protokoller Skemaer Obligationer Aktier Russiske og andre sproglige Tryksager

C. 5444 ADMIRALGADE 24 KØBENHAVN K.

Jensen's Chr. E Bogtrykkeri Kompagnistr. 22 Kl D By 4844 & By 1382y Jensen Edm. Kapelv. 19A El f) N 4162y Jensen Fr. FalkonerAllé 58 1F1 $N4225(KB) Jensen ’ s Harald Bogtrykkeri, Krohn ’ s Bog ­ trykkeri Knippelsbrog.4K) ® ★ Cent.3678 (KB) Jensen HC Vesterbros. 55 El J)V9193y(KB) Jensen J Eegholm Holteg. 5 IS) JQ Cent. 3981 Jensen Jørgen Aage Finlandsg. 9 [S] ® Am. 6261 (KB) Jensen & Kjeldskov, Akts., Skinderg. 14 Kl D ★ Cent. 887 Jensen Knud st.Kongensg. 61 A Kl 9 Palæ 3611 Fikse Tryksager. Billige Priser. Jeppesen Erik Grafisk Etabi. Akts. Nyvej 16 ElfC. 340 & 1833

FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI t _________________ / EFTER KONTORTID: ADM. DIR. EMIL LUND, BANGSBOVEJ 42 TLF. DAMSØ 1784 TEKN. DIR. VILLIAM LUND. EDELSLUNDSVEJ 1 A TLF. BVU.40

£ ERIK JEPPESEN s.Xyk *»* GRAFISK ETABLISSEMENT A-S Bogtryk Nyvej 16 V. Centr. 340.18 33

^ e 9 p X 9 uktlon

Kristensen ’ s Emil Bogtrykkeri St.PedersStr. 27 ED Cent. 4345 (KB) Kristensen &Mikkelsen PederHvitfeldtsStr. 9 E D By 7215 (KB)

Jessen Svend Læssøesg. 16 El ® N 1801 JessenWilliam st.Rcgneg.26DEDPalæ3610 Johansen ’ s A BogtrvkkeriSvend TrøstsV.13 El D C. 11257 (KB) Johansen Ch.WilIemoesg.4 SSI) 05746 (KB) Johnsen S & Co. Wildersg. 46K1|1^C. 10688 (KB) Justesen ’ sChr. Bogtrykkeri, Akts.,Læderstr. 11 A El f Cent. 9998 (KB) Jørgensen C A Graabrødret 14 Kl $ By 6842 Jørgensen Chr. Magstr. 6 El D Cent. 4777 Jorgensen ’ s Hans Bogtrykkeri Pilestr. 40 El D Cent. 12440 (KB)

Krohn ’ s Bogtrykkeri, Ha trykkeri Knippelsbrog

rala Jensen ’ s Bog- .4 E D ★ Cent.3678

KRUCKOW - WALDORFF, Akts., Jemtelandsg. 3 IS] $ ★ Cent. 1872 Krøncke L Randersg. 74 [0] D Ryv. 358v Krøyer N T Sorgenfriv. 21 Lyngby D Lyng ­ by 348

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker