kraks vejviser 1940 handelskalender

Bogtrykkerier

VII — 3111

Fag-Register for Danmark

Bogtrykkeriet Atlas ved E Løntoft Nyhavn 42 A E f Pa. 5410 Bogtrykkeriet Centrum v. Theodor Elniff Vesterbrog. 60A ffl fl Eva 1979 Bogtrykkeriet Dana ved Arne H Nielsen Go ­ thersg. 95 E f} Cent.1713 & By 7206 (KB) Bogtrykkeriet Ekspedit, Akts., Tønderg. 8 ffl fl V 3780 Maskinsats leveres. Bogtrykkeriet Ekstra, G Zimmermann ToftegaardsAllé 10 Valby f Vb. 700 (KB) Bogtrykkeriet Elektra, Sv. Pedersen Ve ­ sterbrog. 80 ffl fl V 88 (K B) Bogtrykkeriet Gefion v.H Hansen Løngang- str. 20 E fl Palæ 4327 (K B) Bogtrykkeriet Grafia v. Juhl &Kyhl Ryesg. 3 El fN 5767 Bogtrykkeriet Hafnia ved Carl Kretzschmer Grundtvigsv. 37 ffl f C. 6664, 6665&14000 Bogtrykkeriet København, Akts., St. Peders Str. 41 E fl By 7085 (KB) BogtrykkerietMerkur,Akts„ se Dansk Kar- tothek Fabrik Pilestr.40 E f ★ C. 15341 & C. 15344 Bogtrykkeriet Print ved Knud Willadsen Østerbrog. 88A [ø] fl C. 13268 Bonde H M Drejøg. 11 [ø] fl Cent. 7039 (KB ) Bording FE, A/S, Meinungsg. 8 El fl ★ C. 701 (KB j Omstilling til samtlige Afd. Brandsti up Tryk v. Brødr. Brandstrup Ren- temesterv. 48 I nv ] fl Ta. 5893 Bredahl & Son Pilestr. 57 E fl By 3741 Bruun E & Co. Rantzausg. 62 Elf t Cent.l2562 & 3685 (KB) Bryrup Carl Købmagerg.62, 64>E fl By 6907 & By 1315v (KB) Bureautrykkeriet vedWesty Ejlund Mikkel- bryggersg. 2 E f C. 15174 (K B) Byens Bogtrykkeri ved Tolderlund Bro- læggerstr. 14 E fl Cent. 13077 (K B) Biilow-Petersen Ove Fredensv. 37A Char- lottl. f) Or. 3066 Bærentzen ’ s C W Bogtrykkeri, Blaagaardsg. 15 El fl Cent. 9106 & 9108 (KB) Bøhm ’ s Rud. Bogtrykkeri, Akts., Blaa- _ gaardsg. 36 E El f No. 3642 Calbergs Bogtrykkeri A/S. Vodroffsv. 9 ffl fI C. 6573 & Ve. 2462 x (KB) Alle Slags Tryksager og Reklamer. Centraltrykkeriet Overg. n. V. 17 E ® C. 14125,1725 & 14216 (KB) Christensen Aug. Valkendorfsg. 30 E®Cent. 11913 (KB) Christensen Chr., Pustervig 4 E ®C. 10013 (KB) Christensen Cordt Jægersborg Allé 64Char- lottl. fl Or. 6013 Christensen E & J Eilersrn st. Kongensg. 69A E 1 Cent. 8619 (KB) Christensen Ejvind Vesterbrog.60®^C13404 Christensen F Jernbane Allé 39 Vanl. ffi Damsø 2164 . Christensen Julius Lyngby Hovedg. 76 Lyngby f> Lyngby 502 Christensen WJ, Niels Hemmingsens G. 12 E fl ★ C. 1982 (KB) Christiansen P Papirvarefabrik, Akts., Julius Bioms G. 20 El f Cent. 1637 & 681 (KB) Christoffersen ’ s C Bogtrykkeri Aabenraa 18 E f Cent. 14583 (KB) Christtreu ’ s FrantzBogtrykkeri Teglgaard- str. 4 E fl Cent. 4421 & Palæ 4021 Cito Adresser Bredg. 25 E fl Palæ 6744 Clarlund S C Fredericiag. 25 E $ C. 8451 Coster William Lyngbyv. 28 ® fl Ryv. 2770 (KB) Paragon Salgsafdeling se under Paragon A/S BOGTRYK O F F S ET

Dania v. Tage Svendsen Tordenskjoldsg. 26 E f By 8053 Dansk Andelstrykkeri & Papirvarefabrik Strandboulevarden 92-96 [0] ® Cent. 215 & 10015 Dansk Bogtrykkeri & Bogbinderi ved E Pe ­ tersen Dronn. Tværg. 7 E f C. 216 (KB) Dansk Formulartryk, Akts., N-Farimagsg. HEf ★ C.9585 - EgrySpeedFormularer. Dansk Kortforsyning ved S Knudsen Vester- brog. 29 ffl fl V 2732y Danske TidsskriftersForlag&Trykkeri, D. T. F. T. Aaboulevard 32 El f Cent. 2600,1385 & 3108 (KB) Date W Westend 3 ffl f Eva 1451 Drachmann ’ s A Bogtrykkeri Ryesg. 2 El Drefeld A Tordenskjoldsg. 23 E f By 6371 Duplex Trykkeriet Frederiksborgg. 5 E® ★ C. 3598 (KB) Specialitet: Tidsskrifter og Bøger. Dyva Bogtryk Vesterbrog. 62D ffl ® C. 3076 (KB) Dyva & Jeppesens Bogtrykkeri, Akts.,Sølvg 10 E fl ★ C. 230,5240 & 15340 (K B) , Egebjerg Chr. Øverødv. 19A Holte fl Holte 627 (D.P.B.) Ehbrecht Wald. Kattesund 12 E ® By 2530 (KB) Eiby & Jørgensen Vesterg.8 E ® Palæ 5529 (KB) Eilertsen Eiler Frederiksborgv. 25 I nv I ® Tg. 4232 & Tg. 4238 (KB) Elite Tryk ved Aksel Nielsen & Paul Jensen Slagelseg. 3 [ø] $ 0 8728 Elniff M Vesterfælledv. 66 ffl fl V3698(KB) Enevoldsen & Andersen Toldbodg. 10 E ® Cent. 8431 (KB) Engelsen & Schrøder Frederiksbergg. 15 E f) ★ Cent. 3305 Erbs H Strandg. 44 E fl Su. 1270 (KB) Erhvervs-Trykkeriet ved OrlaJensenHalm- torvsg. 22 ffl fl Ve. 9771 (KB) Eriksen IA & Co., Akts., Peder Hvitfeldts Str. 9 E f By 7345 (KB) I.A.ER1KSEM&C2 EXPRESTRYKKERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 6 ■ TLF. CENTR. 995 Felix-Tryk v. Felix Jensen Hostrupsv. 6 ffl fl N 2045 (K B) Fensbo Th. Løvstr. 4 A E fl Palæ 5337(KB) FERSLÉW C & Co. st. Kongensg. 24 E ® 'kG. 470 & 15873 (KB) - Kgl.Hof-BogStentrykkeri. Forrétningstrykkeriet Aka ved A Truelsen Kapelv. 55 El fl N 5836 FRAENCKEL OSCAR & Co., Akts., Nyhavn 31 F E f ★ Cent. 5869 (KB) Faktoren fl Palæ 2099 Postkonto 23024 Frandsen Vald. Vesterg. 8 E f Palæ 4899 (KB) Frdbg. Bogtrykkeri ved Villi. Nielsen & Jul. Skiern Howitzv.49 !E f ★ Cent.l0600(KB,i Frdbg. Centraltrykkeri ved Jonannes Jensen Rolighedsv. 7 ffl fl N 6780 Frederiksen Arne Mariendalsv. 11 ffl ® C. 2952 Frederiksen & Hagemann St. Peders Str 45 E f By 4525 (KB) Frederiksen Poul Em. Sværteg. 3 E ® Bv 7557 (KB) K & ) FrelsensHær ’ s Bogtrykkeri Tønderg. 8 ffl f V 3780 5 NOBEL GROTESK GENZSCH ANT. BASKERVILLE ^ASKIMSATS RBMMKsaMawnQmnaMHBmmHaMMHaKxsøBsadÉ I r o Estrup Axel Gormsg. 6 IH $ Tg. 6015 Ex prestrykkeriet ved LD Petersen& Sønner Fredh. Kan. 6 E f! C. 995 (K B)

Amager Centraltrykkeri ved Otto Eilertsen Amagerbrog. 139 [S] fl Am. 3848 & Am. 5848 (K B) Andersen ’ s Chr. Bogtrykkeri Gothersg.lOlB E f Cent. 7673 (KB) Andersen Ernst Valby Langg. 7 B Valby fl Cent. 15050 Andersen&Krog st.Regneg. 26C E f)By6838 Andersen L P N-Voldg. 100A E f C. 6661 & Pa. 3026 Andersen & Pedersen ’ sBogtrykkeriV-Voldg. 109 ffl f) Cent. 11020 (K B) Andersen Poul A Vesterbrog. 136 ffl fl Ev. 3737 Andersen ’ s Werner Trykkerier, Kartonnage- &Æskefabr. Gyldenløvesg. 10 E fl By.1972 (KB) Andreasen & Lachmann Hestemøllestr. 6 E fl ★ Cent. 4070 (KB) Andreassen Chr. Studiestr. 14 E fl C. 15680 (KB) Arling ’ s O Eftf. v. Karl Fr. Rankil Frdbg. Allé 21 ffl ® V 4582 Arnskov R Gothersg. 28 E fl C. 15403 & 14403 (KB) Axelholm, Akts., Peder Hvitfeldts Str. 9 E fl ★ Cent. 9167 (KB) Backhausen Chr. Odenseg. 4 lø) fl Cent. 9378 (KB) Bagge ’ s Fr. kgl. Hof-Bogtrykkeri Gothersg. 14 E f Cent. 40&4 040 Postkonto4040(KB) ---------------------------------------------------

FR. BAGGES KGL.HOF BOGTRYKKERI

Gothersgade 14 Telefon Centr. 40 & 4040 Postkonto 40 40 *

TRYKSAGER AF ENHVER ART

J Barfod Olaf O & Co., Akts., Gyldenløvesg. 10 E f ★ C. 3424 (KB) Bast Engeniu8(UniversalTrykkeriet)Rigensg. 21 E Kont. fl Cent.3743m.Omst. t. Privat. (KB) UNIVERSAL TRYKKERIET

Kataloger, Farvetryksarbejder, Bro ­ churer, Bøger, Blade,Reklamer m. m.

CENT. 3743

Forlang Tilbud.

Becker ’ s OW El tf. v. P ADdresen Amagerg. 13 Ef! Am. 8072 Bella v. Wm. Møller Godthaabsv. 260 00 fl Gh.3446v (KB) Berlingske Bogtrykkeri, Det, Akts., Pilestr. 32 El £1 *C. 3371 & 3370 (KB) Bianco Luno ’ sBogtrykkeri, Akts., Otto Mønsteds G. 3 ffl fl ★ C. 781 (KB) Bierring K K Svanev. 18 I nv I fl Ta. 7709 Bjarne Aage Th. Teglgaardstr. 13 Kl ®By 4735 (K B) Bog.&ReklametrykkerietZenit ved Th. Lundh-Jensen, Absalonsg. 40 ffl fl Eva 3982 Bogtrykkerfirmaet Selandia, Gerda Nielsen & K A Carlsen Fælledv. 19 INI $ No. 8538 Bogtrykkeriet Activ, Axel Olsen Steng.37 El f)N3128v Bogtrykkeriet Athene, Jønsson & Jensen Svanemosegaardsv. 4 ffl f No. 8908 (KB)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker