kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Bogholderimaskiner

VII — 3110

København (Fortsættelse): Grønbech K J Østerbrog. 44 |ø] ffl C. 9955 & Øb. 9955 cwæm Modeller til ethvert Formaal lige fra smaa Konteringsmaskiner til større Modeller med indtil 15 Tælleværker. Johansen Ove Nygade 6 OS » ★ C. 2833 OVE johansen

Bogholderisystemer. Bookkeeping systems — Systémes de tenue des livres de comptabilité — Buchhaltungssystøme. København: Aamodts AxelE Eft. Kg. Nyt. 18 » C. 106 & 9206 - Garto Systemet. Gratis Anlæg. Danorex v. N Axéll Christiansg. 22 Kl ® Pa.' 2201 Gennemskrivningssystemet ved Ove Johan ­ sen Nygade 6 Kl & ★ C. 2833 Johansen Ove Nygade 6 Kl j) ★ C. 2833

Bogmærker.

K øbenhavn: Jensen ’ s I P Trykkerier Niels Ebbesens V. 29 0 | C. 9862 & 12095 f I.P. JENSENS 1 < Qj TRYKKERIER s ? SPECIALITET: GUMM, a PERF. < BOGMÆRKER i

FERIEMÆRKER KONTINGENTMÆRKER RABATMÆRKER

§

<

NYGADE 6* ★ CENT. 2833 AARHUS 8115

NYGADE 6 •< ★ CENT. 2833 AARHUS 8115

Bogstaver.

København: Abbo Reklame ved Max Johannes Boye Vingaardstr. 13 Kl $ Palæ 5228 Insulite-Træ- og Zinkbogstaver. Activ Blikvarefabr. Pilestr. 40 Kl $ Cent. 14341 - Metal-F a^adebog staver. Dansk Bogstav Reklame ved Johs. M Olsen Krusemynteg. 12 K » Palæ 4668 Papir- Karton og Træbogstaver. Hinke W Kultorvet 13 Kl $ Palæ 5948x Alle Arter Fa^adebogstaver. Kun Salg til Skilte-F abrikker oq - Værksteder. Htilsen Børge Knabrostr. 28 Kl $ Palæ 3559 & Palæ 5306 Kbhvns Skiltefabrik Knabrostr. 9 Kl ®-*-C693 Metz Samuel, Kr. BernikowsG. 2K1 Byl592 Glas, Emalje,Metal t.Vindue og Facade. Mogensen H H Ravnsborgg. 13 (S! » N 6050 Rasmussen Lauritz, Kgl. Hof-Broncestøber Raadmandsg. 16 É1 »Cent. 5762 &Tg.l325 Grundl. 1853. Bogstaver i alle '1 yper og Størrelser i Bronce, Hvidbronce, Zink og Aluminium, støbte og i Pladearb. Silfverberg G Hortensiav. 8 [V] ® V 120x Tonder Brødr. Fiolsti . 28 Kl » C. 8892 Aarhus: Vonsild H & Sønner Eckersbergsg.7 » 2091 Træbogstaver. Odense: Fabriken Beco Skibhusv. 85 » 3701 Kobber - Messing - forblyet Jernsamt Zinkbogstaver. Bogtrykkerier. Printers — Imprimerios — Buchdruckereien. Bogtrykkeri-Artikler og -Invontar se i Slutningen af detto Fag. (KB) betyder Medlem af Kbhvns Bogtryk ­ kerforening, Kontor Ny Kongcnsg.l6A 3 Kl » ★ Cent. 13975 (D.P.B.)betyderMedlem af Dansk Provins Bogtrykkerforening, Kontor Borgerg. 25, Esbjerg » ★ 2201 København: Aamodts Axel E Eft. ’ s Trykkeri Kong. Nyt. 18 Kl f C. 15506 (K B) Accidenstrykkeriet ved NPHansen & Aage Pedersen NyAdelg 5 E »Cent.l4663(KB) Aggebo-Nielsen P A RavnBborgg. 61S)»CenL 4502 (KB) - Forretningstryksager . Aller ’ s Carl Etabi., Akts., Vigeislev Allé 13 Valby » ★ C. 950 (KB) Postgiro Konto Nr. 363. Amager Bogtrykkeri ved A Christensen Hallandsg. 11 [S] » Am. 4372

Taylorix, Grundtvigsv. 37 E DC. 1079 & 13250 Gennemskrivnings System IcUfl&UX med Haandapparat eller Bogføringsmaskiner med eller uden Tælleværker. Tika - Se under Bogholderianlæg. Aalborg: Engsig Knud Bispensg. 7 » 6666 (4 Lin.) Ideal-Blitz Bogholderi. København: Frdbg., Østerbro og Byens Handelsgymna ­ sium & Sproginst., H N Weiss Btilowsv. 10, N-Frihavnsg. 6,V-Voldg. 2CS » C. 4234 Nehms Kursus, Akts., Frederiksborgg. 54 Kl » By 4090 Boghvedegryn. Buckwheat Groats — Gruaux de sarrasin — Buch- weizengrutze Svendborg: Svendborg Boghvede- & Havremølle Ø-Hav nev. 17 D 106 & 1460 BOGHVEDE GRYN FINESTE KVALITETER. DANSK FABRIKAT. SVENDBORG BOGHVEDE og HAVREMØLLE TLF.1OG x 14GO ^7eie^ramaci/?„^o^V!uectemotten. Specia/itet: FOSKA og BIO-FOSKA v- ............ - ■■ -ry Bogholderiundervisning

Kristensen L Raadhuspl. 750 » ★ Cent.6033 & ★ Cent. 5033 (4 Ledninger) Møller Emilius Vimmelskaftet 38 Kl $ ★ Cent. 1555 Stats $ 492 Petersen Eugen Godtliaabsv. 7 0 »Cent.1508 & 15155

ENEFORHANDLING ÅFs UNDERWOOD ELLIOTT-FISHER SUNDSTRAND BOGHOLDERI-OG FAKTURERINGSMASKIHER

ROEPSTORFF HEINRICH Kobma- gerg. 60 Kl » Cent. 7085,11722 & 12999 Mercedes Addelektra. Taylorix, Grundtvigsv. 37 [V] » C. 1079 & 13250 /a^ZcrtÆ Gen " em 4 k £ n8S ‘ med Haandapparat eller Bogføringsmaskiner med eller uden Tælleværker. Aarhus: Nordisk Kontor Etablering ved Joh. John ­ sen Park Allé 5 » 5340 Dalton & Poivers.

Artikler til Bogholderimaskiner Køben havn : Hansen Kay Papirforretning Læderstr. 7 E f C. 155V0 „Cope-Chat' Maskin-Løsbladebind „Maybee"' - Kartoteker til Kontokort.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker