kraks vejviser 1940 handelskalender

Bogholderianlæg

I ’ ag-Register for Danmark

VII — 3109

Løye G Bogferings-& Revisionsbur. Strandv. 419 Klpbg. $Or.4809u Træffet. 18^-19^. Nielsen J Einert Jyllingev. 64 Vanl. $ Damsø 154 NordqvistR Kronprinsesse". 22 E $ Pa. 5390 - MoJerne Bogholderianlæg. Ruf Bogholderi Nygade 6 E $ * C. 2833 Tika Knippelsbrog. 4 E $*C. 3678 -- --------------- — -- - T'Tk' A Da «sk JL JL lAk/tL GennemskrivningsboghoWtri

Strøby: Strøbv Bog-- & Papirhandel, J Chr. Johansen $ 69 Stubbekøbing : BruunNiels$1062 - Ras ­ mussen Ewald $ 1214 Svaneke: Hansen ’ s Slengerik Bog-&Papir- hdl. $ 61 Svendborg: Brandt ’ s P Boghandel Ger- ritsg. 20 $ 59 Hansens HiIdaBoghandelBrogade37 $ 409 Kielberg ’ s Chr. G Boghandel ved N R Kiel- Dicksen ’ s Harald Boghandel $43 Søllested: Knuthsen Elna $ 88 Sø nder borg: Als Boghandel ved Theodor Fuglsang $230 — Clausen Andr. $ 387 — Moldt ’ s Johannes Boghandel ved ASchmidt — Paulsen Søren Sønder Felding: Frederiksen M $ 12 Sønder Omme: Kirkegaard P $ 23 Taars: Taars Boghandel, Asta Christensen $ 18 Taastrup: Mortensen Martin X 1 160 — Taa- strup Boghandel, Mogens Hansen $ 92 Tarm: Madsen G $ 4 Thisted: Balleby Carl E X 90 Buchholtz ’ CBoghandel v. NChristensen $ 41 T i n g 1 e y_: A s m u ssens B ogh an del $404 6 — Tinglev Boghandel ved Dagny Olsen $4148 Tistrup: j ess en L H $ 40 Ti svildelej e: Tisvildeleje Boghandel, P Thuneby X 1 Tisvilde 42 Toftl undj Johansen Ejlif $ 51 Toftlund Bog- og Papirhandel ved Kristen Pedersen $119 Tommcrup ; Halle Th. $ 40 Tyregod: Sørensen Maren $ 95 Tønder: jefsen J N ® 341 — Nissen Heinr. $ 342 — Schmidt Jolis. Paulsen $349 T ørring: Tørring Boghandel ved Hans Agger $ 35 Uldum: Friborg N $ 85 U 11 borg: Gundelach Louis $ 35 Ulsted: Thomsen Joh. $ 61 Vallekilde: Varde: Clausen ’ s Ebbe Boghandel $ 21 — Kastoft N F $40 — Kiertzner Holger & Co. ved Aage Søren Jørgensen® 263 — Lohse ’ s H Boghandel Indeh.Johs. Sloth Christensen $41 } oje n: Møller H Bruun $ 23 ) ej le: Dethlefsen Victor Torveg. 14 $ 29 Hvidehus Boglade, Jul. Jensen & JensHag- ner Nørreg. 6 $ 360 Vester Skerninge: MeyhoffH $ 149 V estervig: Nielsen-Hviid Marie $ 129 Viborg: Becker ’ s Sophus Boghdl. Set. Ma ­ thias G. 74$ 1 Jydsk Boghandel ved Elisabeth Andersen Set. Mathias G. 36 $ 999 Mogensen Aage, fh. Gyldendalske Boghan ­ del Set. Mathias G. 38 $ 804 Schou D Set. Mathias G. 50 $ 606 Stettrup ’ s Boghandel, Edith Antonsen Gra- ^yenel$252 Nielsen ’ s Henrik Eftf. $ Horve 34 Vamdrup: Jensen Harald V $ 81 Knudsen Eigil Nørreg. 22 $ 33 Refslund Jens N-Torv $ 1844 X em h: Høgsberg ’ s M Enke $ 5 berg Møllerg. 5 $ 86 & 1486 Lutzen A Møllerg. 18 $ 323 Svinninge: Hjorth Ferd. $ 1

Vordingborg: Thune Frederik $ 55 - Wilier up ’ s Boghandel $ 75 Ær ø sk øb ing: c reutz C Th. $ 22 Glgo d: Thorstensen Chr. Thaaning $ 9 Ørsted: Ørsted Boghandel, Agnes Larsen $ 52 Østbirk: Rasmussen Th. $ 76 Østbirk Bog- og Musikhandel, P Stougaard $11 Øster-Marie: Koefoed Eva $ 104 Ø ster Vraa : Øster Vraa Boghandel, Peter Petersen $ 50 Artikler for Boghandlere. København: Aamodts Axel E Eft., Kong. Nyt. 18 E $ C. 106 & 9206 Bordkort etc. og Brevpapir i knækfri St aal tryk Told- & Skibsblanketter Kalendere - Schapirografér „No.19 “ og „Recorder"- Duplikatorpapir Dansk Kartothek Fabrik ved Rud. C Drumm Pilestr. 40 E $ * C. 15341 Løsblade Protokoller, Ringbøger og Springbind. Munck Ole Vesterport 13 (No. 455) $C. 8034 Neve Erik Knabrostr. 24 E $ Palæ 6246 Bordkort, Bordpynt m. m. Olsen Chr. Gothersg. 103 E $ *C.10907 Skrivemateriel en gros. Rasmussen Carl N-Søgade 35 E $ C. 12734 Schmitz ’ Arnold Enke, Akts., Nyhavn 42 E $ C. 9666 Alt i prægede Seglmærker og Oblater. Schweitzer Ditz, Handelsfirmaet, Knippels- brog.6E$*C.10370-Penrson-Ptip'e Varer. Steenstrup Sophus fh. C V Steenstrup Admiralg. 20 E $ C. 4554 Giro 3229 Stoustrup Sigurd, Akts., Fuglevangsv. 12 KJ $ C. 10096 - Bordkort & Cltenillefabrik. Aarhus : Dansk Skoleforlag Kystv. 37 $ 641 Eneforhdl. af Blohmé & Holmgrens I egnehæfter. 2x12 Hæfter. S kern: Dansk Modelflyveindustri $ 72 København: ACTIV VED LAURITS BIRKMAR Kirkevænget 12 Valby $ Vb. 2637 & Vb. 2638 Anlæg, Bogføring, Statusopg. Revision. Bogføringsbureauet ved Revisor H Vibe-Kierulff Solvg. 90 E $ By 6031 Burroughs Regnemaskiner Akts..Nygade3 E$ *0.7054 ’ FÆNGSELSHJÆLPENS „KONTOR ­ ASSISTANCE 44 Ny Kongensg. 9E $ Cent. 5700 Gervad Thorvald Markmandsg. 10 [s] $ Am. 2715 Bogføring, Revision, Skatteopgørelser. Harvard M Hardangerg. 5 ISJ $ 0 6115 Heje I statsaut. Revisor Puggaardsg. 2 13 $ C. 10091 Johansen Ove Nygade 6 E $*C. 2833 Knudsen W Nørrebrog. 150 E Kbhvns Bogførings-Service v. P Ringsholm V-Voldg. 11 E $ Palæ 2494 Bogholderianlæg. Artikler til Bogholderianlæg bo i Slutningen af dette Fag.

Knippelsbrogade 4-,K. Telef:fr Central 3678

Effektiv Kontrol gennem de til Sy* stemet hørende autoriserede Bøger. I. HEJE S atsautoriseret Revisor

Puggoardsgade 2, V. Telefon: Central 10,091

Rønne: IVERSEN K JOHS.$ 7 Thisted: Thisted Bogholderikontor,N C Søndergaard $ 510

Artikler til Boghold e rianlæg København: D. K. E. (Dansk Kontormaskine Etablering) Kronprinsesseg. 22 E $ Pa. 5390. Alt i Tilbehør til Haand- & Maskinsy stemer .

Bogholderimaskiner. Bookkeeping machines — Machines comptables — Buchhaltungsmaschinen.

Artikler til Bogholderimaskinor se i Slutningen af dette Fag.

København: Aamodts Axel EEft.Kg.Nyt,18$C.106&9206 Burroughs Regnemaskiner Akts., Nygade 3 E $ * C. 7054 Dalton, Akts., st. Kongensg. 59 E $ *Cent. 2997 & 2999 _________________________ DALTON&POWERS BOGHOLDERIMASKINER Hurtigste Maskiner til Rescontroføring,

Materialeregnskab, Lønningsregnskab, Statistik. Danske Referencer.

J jy J • Nielsen M Kyed $ 61 Jjdehæk: Tranberg M $ 36 il dbjærg: Christensen Chr. $53 in derup: Kristensen Kr. S$42 Sorensen Anna $ 49

Danorex v. N Axéll Christiansg. 22$Pa.22Ol Fischer Alfred & Co. ’ s Eftf. Jernbaneg.6 VI $ * 0.7319,7337 & 7273

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker