kraks vejviser 1940 handelskalender

Boghandlere

VII — 3107 Nielsen ’ s Carl Boghandel Nørreg. 25 $ 371 Nissen ’ s Grethe Boghandel Storeg. 2 $ 653 Hadsten: JJrøhse ’ s Valdemar Boghandel $23 Hadsund: Hadsund Boghandel v. Hother Hornbech $ 90 Hals: Hals Boghandel, N P Nielsen $ 64 Hammel: Hammel Boghdl. ved V Brond- bjerg $ 22 Hasle: Hasle Boghandel ved W Dam $ 42 Hasle ny Boghandel, Edm. Andersen $ 140 Haslev: Rønne Camilla $ 391 — Sand Aage $. 120 — Smith ’ s Lauritz Bog- & Papirhdl. $ 8 Havdrup: Lyngsgaard Peter $ 25 Hedehusene: Bog- og Papirhandel Axelhus, A Saust $ 73 Hedensted: PoulsenP E $ 49 H ellebæk; Hellebæk Boghandel, P Kat ­ holm Rasmussen $140 Helsing e: Sveegaard ’ s Henning Boghan ­ del $ 1 Helsingør: Andersen Jørgine Stjerneg. 19 $ 1059 Moller ’ s Jens Boghandel, Indehaver A Dalgaard Steng. 51 $ 128 Sparre-Ulrich O Steng. 29 $ 1132 Steffensen Hother Akselt. $ 446 Stiitzer Aage Stjerneg. 18 $ 455 Herning: Andersen ’ s Marius Boghandel $ 551 Erichsens Henrik Boghandel $ 48 Fusager ’ s Borge Boghandel $ 54 Terkelsen ’ s Svend Boghandel $ 747 Hillerød: fh Ditzel ’ sBoghandelvedGStork- felt & Chr. Sørensen $ 548 — fh. Hertz ’ F Boghdl. ved Hans Tofte $ 132 — Hil ­ lerød Missionsboghandel ved L F Christi ­ ansen $ 685 — Olsen K O Høyer $ 80 Hinnerup: Kirketerp-Andersen Anna $ 70 Hirtshals : Holst-Jensen Marie $ 26 Hjermitslev: Christensen E J $ Vester Hjerinitslev 31 Hjørring: Mogensen ’ s Betty Boghandel, Carl Beck ’ s Eftf. $ 88 — Petersen J F $ 52 — Rossel O $ 260 — Sigetty HF fil 168 & 701 Hobro: Haarslov P E $ 78 — Kibsgaard Mikkelsen A $ 61 Holbæk: Clausen Carlo Algade 31 $ 74 Henningsen ’ s E Boghandel Algade 23 ffi 26 & 1026 Kuhlmann Ludvig Algade 61 $ 601 Holstebro: Andersen Heine $ 89 — O tte ­ sen Emil $ 77 — Thomsen Hilmer $ 119 Holsted: Kirk Vilhelm $ Holsted By 6 Thomsen Th., Holsted St. Horbelev: Andersen Jul. $ 105 Hornbæk : Hornbæk Boghandel ved H &V Mogensen $ 26 Hornslet ; Hornslet Bog-og Papirhandel ved Louis Deleura ’ n $ 127 Horsens: Buur ’ s Boghandel Amalieg. 2 B $ 880 fh. Heegaard ’ sAnker Boghandel ved JLeh- man Degn Sønderg. 28 $ 183 Holms C Boghandel, EChristensen,Graven 21 $176 Wulff Jørgen Algade 53 $ 45 Holeby: Jurgensen C $ 111

Fag-Register for Danmark Ejstrup pr. Ejstrupho lm: Grarup Kirstine $ Ejstrupholm 39 Esbjerg: Esbjerg Boghandel ved L Kops Moller Kongensg. 87 $1177 Hansen Engers Kongensg. 65 $ 62 & 63 Jespersen J R Kongensg. 78 $ 1920 Nielsen N Hartvig Kongensg. 70 $ 777 Winther ’ s C BoghandelBernhardPetersen ’ s Eftf. Kongensg. 39 $ 360 Eskilstrup: Henriksen Hans j 60 Espergær de: Espergærde Boghandel, HE Steffensen $ 424 Faa borg: AlstrømF C$138 &76 - John ­ sen ’ s CCU Boghandel ved Ole Bager $ 38 Eaarup: Jakobsen Charles $ 29 Faarvang: Christensen C R $ 67 akse : Fakse Bog-& Papirhandel, V Børre Clausen $ 105 — Hansen Karen J $ 13 — Petersen Willy $ 12 Fakse Ladeplads: ChristiansenHP$38 — Hylleholt Boghandel, Helga Linde, Hyl- leliolt $ F L 13 Fanø: Hansens Boghandel, Nordby $ F 87 Faraø : Hansen J$ 61 Farum: Rasmussen Kai $1130 Fjellerup pr Tranehuse: Hansen Johanne Hofmeister $ F 13 Fjerritslc v: R rn dtorff Johanne $ 2 l 1 redensborg: Fredensborg Boghandel, N Chr. Arnstrup $ 173 — Gudmund Kri ­ stian $ 166 Fredericia: Dambæk ’ s Boghandel Dan- marksg. 20 $ 24{ Jensen P Hestbek Danmarksg. 30 $ 162 Kloch Christian Gothersg. 19 $ 105 Pedersen N P Gothersg. 11 $ 1007 Frederikshavn : Engsig ’ s Søren Bog ­ handel, Svend Engsig $ 9 — Hangaard PN $ 296 — Laage S A $ 28 Frederikssund: fh.Ebbesen ’ sJJBoghan- del Eftf., R C Rasmussen $ 9 — Rose Eiler $ 245 Fuglebjærg Boghandel vedAPetersen$116 Galten: Galten Boghandel, Vilh. Ravn $ 1 Gedved pr. Horsens: Pedersen SP $G16 Gelsted: Christensen Svend $ 10 Geste n: L un dH C $ 77 Gilleleje: Gilleleje Boghandel, Axel Palu- dan Andersen, Akts. Poulsen Knud $ 199 Gislev: Rasmussen M K $ 7 Giv e: Give Boghandel,Ivan Sahlertz $ 16 GJ aær Glamsbjærg Boghandel ved Svend Thomsen $17 Glostrup: Thim Otto $ 8 Glumsø: Glumsø Boghandel & Lotterikol ­ lektion ved Svend R Host $f 44 G r a a st en : R oc k NC — Graasten Bog-& Papirhandel ved Arne Borgen $ 109 Gram: Gram Boghandel ved Jes Hansen $ 51 Grenaa: Hansen ’ s Vilhelm Boghdl. $ 65 Nielsen Hellomann,Fatisbøirs Eftf. $ 62 G rindsted: Damgaard Jensen JC $ 152 Sørensen Oscar $ 66 Græste d : Baumann K $ 7 — City ny Bog- og Papirhandel $ 69 G u d h j e m_: R OTne I p $ 85 Gørlev S.: Tjurlund ’ s Einar Boghandel $83 Haderslev : Algreen-Petersen C Fr. Gravene 4 $ 691 Jensen ’ s Nis Bog-, Kunst- & Papirhandel Nørreg. 7 $ 81 Meyer ’ s Boghandel ved Johs. Meyer Storeg. 37 $ 526 Frederiksværk : Ramlau Erik $ 13 Fuglebj ærg: Bundgaard Otto $ 145

Hvidbjærg: Jensen ’ s P Boghandel ved Pe ­ ter Frimodt Jensen ni. fl. $ 139 H øj er : Martinsen A $ 49 Høng: Hong Boghandel ved Sven Thorbek $99 Hørsholm: Hørsholm Boghandel ved S Brøgger Andersen $ 408 Hørve: Hørve Bog- & Papirhdl. Poul Lund $ 62 ’ Ikast: ik as t Boghandel & Bogtrykkeri ved Bernhard Jensen $ 106 — Nielsen C Moller $ 62 Jellinge: Hasselbalch H $ 56 Jellinge Boghandel, Anna Andersen $ 66 , I e ^ s: Danielsen A M $59 Jernved pr. Gredstedbro: Bruun JakolT $ Jernvedlund 41 Jerslev Jyll.; Voldbæk V O $ 33 Jyderup .p e tersen Hagbarth Søvndahl$48 Kai und borg : Eiling ’ s L Boghandel ved Poul Elling $ 57 — Jensen Erik $ 216 — Koch Einar $ 54 * K ar * 8 e: Karise Bog- & Papirhandel, L Lauridsen $ 54 Kollerup : Christensen David $ 31 K erteminde : Erichsen ’ s M P Boghandel ved Chr. Erichsen $ 72 Klejtrup pr. Hobro; Klejtrup Boghan- del, Sofus Bundgaard $ K 9 Knarreborg; Rasmussen Laur. A $ Tom- merup 51 Kolding: Arp S II Sønderg. 17 $ 708 Barkholts Johs. Boghandel Jernbaneg. 1 A $ 115 & 1533 Christensen P Holm Aksclt. $ 1717 Jensens Svend Boghandel Helligkorsg.5 $ Ougaard ’ s Boghandel Helligkorsg. 16 $ 70 Schæffer V Jernbaneg. 6 $ 543 & 2043 Kolijid^ Andersen E $ 32 Korsør: Jensen Holger $ 409 — Zacha- riassen N $ 32 Køge : Breum s Valdemar Boghandel $ 82 — Jensen Erhard $ 254 — Rasmussen ’ s J Eftf. $ 62 Lemvig: Rech ’ s HermanBoghdl.,Herman Møller $ 68 — Doest Ejnar $ 366 Li lierød: Lønholdt Gerda $ Allerød 84 Lundby : Eriksen Jørgen $ 125 Løgstør: Kjeldsen ’ s J Boghandel $ 49 — Støckel Svend $ 101 Løgumkloster: Evardsen Jenny $ 57 — Løgumkloster Boghandel ved Gunder Nis ­ sen $ 78 Løkken: Grønborg I Th. $ 53 Løsning: Johannesen Karla $ 93 Mariager: Mariager Boghandel ved Harald Platz $ 8 Maribo: Bouschinger Chr. $ 16 — Dein ’ s J R Boghandel $ 24 — Musse Karen $ 268 — Pedersen Viggo $ 103 Marstal: Eschen ’ s Hans Boghandel ved Axel Knudsen $ 77 Mern : Nielsen H E $ 108 Middelfart: Harder Ernst $ 160 — Kreut- zer I (jTgri 08 — Therkildsen Kay $ 50 Mørk e; Jensen J Chr. $ 50 Nakskov: Bloch ’ s Boghandel, KajHaugstrup Sønderg. 1 $ 55 Wegge Ole Nygade 2 $ 107 Øberg ’ s Theodor Boghandel ved Robert Al- lerup Sønderg. 15 $ 146 *^ e ks ø: Neksø Boghdl. og Musiklager ved Vilh. E Jensen $ 72 ^He: BendixNE $ 18 Nordborg: Andresen Carl $ 62

Jurisch Alfred Hestedamsg. 16$ 556 Them ’ s Boghandel Sønderg. 35 $ 600 Ussing ’ s Boghandel Sønderg. 41 $ 198 Hornum: Larsen Aage $ 108 Hovedgaar d: Hovedgaard Boghandel, M Olsen $ 65 Hundested: Hundested Bog- & Papir ­ handel, R Witthøft Rasmussen $ 180 Hurup: Lyngbæk Hjalmar $ 42 Hval sø: Flenner ’ s Boghandel $ 85

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker