kraks vejviser 1940 handelskalender

Bogforlag

Fag-Register for Danmark

VII — 3104

Bakke ’ s H Chr. Boghdl. Klareboderne 10 E $ Palæ 4414 Bang August Vesterbrog. 98 S $ ★ C. 2552 Bech Astrid Frederikssundsv. 177 A Brh. $ Bella 1460 Behrendt Emil Amagerbrog. 58 [S] $ Am. 15 Bethesdas Boghandel Røinersg.l7E ® Cent 11096 & 1196 ■Spec.: Religiøs Litteratur <& Kunst. Bielefeldt C H Kronprinsensg. 10 E $ Cent. 1020 & 10420 Bispebjerg Boghdl. ved Heinrich Herberg Frederiksborgv. 148B I nv ] $ Tg. 4875 Boghallen, Alfred G Hassing, Akts., Raad- huspl. 37 Elfl ★ Cent. 8297 Bog- & Papirhandelen Fremad. Akts., Frede- riksborgg. 33 El $ ★ Cent. 5965 Bojsen-Møller ’ s Torben Bog-& Papirhdl. Bernstorffsv. 69A Hell, $ ★ He. 6355 Bolwig ’ s Andreas Boghdl. GI. Kongev. 179 IS $ Cent. 4838 & Eva 3453 Bracht ’ s Boghandel GI. Konge v.88 E $Cent. 517 & Eva 2295 Brønniche Emil Blegdamsv. 86 El $ 07811 B. T. ’ s Boghandel, Børge Boesen Raadhuspl. 55 ra $ ★ Cent. 1660 & By 4891 Buddinge Boghdl. v. Jørgen Petersen Bud- dinge Hovedg. 171 Søborg f) Søb. 3034 Bubi Jørgen Aaboulevard 48 El $ N 633 Busck Arnold Købmae'prg'. 49 Kl ® ★ C. 2453 I 1 STEMPELPAPIRUDSALG ARNOLD BUSCK KØBMAGERG.49K TLF. ★ CENT. 2453

Clausen E Jernbane Allé 34 Vanl. $ Damsø 321 Damgaard V Vangedev. 12A Gjentofte $ Gjent. 2555 Damsø Boghandel ved N B Dalgaard Valby Langg. 193 Valby $ Vb. 2388 Danske Boghandleres Kommissionsanstalt Nyropsg. 17,19 El $ C. 3618 Danø H H Raadhusv. 2 Charlottl. $ ★ Ordr. 3840 Deichmanns E M Boghdl. Amagerbrog. 73 [S] $ Am. 137 Dein ’ s M Boghdl. Frederiksborgg. 44 E $ By 599 Deissner ’ s Th. Eftf. Amagerbrog. 103 [S] $ Am. 5887 Diakonissestiftelsens Boghdl. : Se A Schiilein Egelund C Amagerbro". 10 [g] $ Am. 8510 Ellegaard A Amagerbrog.205 [s] $ Am.9331 Emmeche H Borups Allé 119 Hl $ ★ 011.7575 Engelsen & Schrøder Frederiks bergg. 15 E $ ★ Cent. 3305 Enghaveplads Bog- & Papirhdl., Akts.,Eng ­ have PI. 11 S $ V9935 Espersen P st. Kongensg. 45 E $ Cent. 1570 Fiebig ’ s Carl Boghdl. Nørrebrog. 38 Hl $ N 838y Fischer & Krarup Bredg. 67,69 E (Lige over for Kunstindustrimuseet) $ Palæ 2882 & Palæ 5041 Fischer &. Krarup: Bredg. 67-69 (Lige overfor Kunst- (Palæ 2882 industrimuseet) ............................. (Palæ 5041 Asger Fischer Bolig Maglemosev. 18 Hell. 3719 Erik Krarup Bolig Lærdalsg. 12 . . Am. 546lu Dansk & udenlandsk Litteratur Bøger om Kunst<&Kunstindustri FISCHER og KRARUP Formann Charles JGothersg.36 E $ Palæ325 Frandsen E M Strandv. 130C Hell. $ Helt. 3593 Frederiksberg Boghandel v. E Gerner Larsen & Paul Sylvest GI. Kongev.l05ra $ C.1154 & 13612 Fremad, Bog- & Papirhandelen, Akts., Fre ­ deriksborgg. 33 E$ ★ Cent. 5965 Friis-Hansen Hjalmar Amagerbrog. 20 El $ Am. 4540 Frimodt J Købmagerg. 67,69 E $ C. 5305 & 14655 Funch Mogens Kongevejen 36 Holte $ Holte 1119 Fælledvejens Bog- & Papirhdl., Chr. P F Jensen Fælledv. 23 Hl $ N 2951 Gad G E C Vimmelskaftet 32 E $ Cent. 558, 758.5288 & 12295 ____________________ G. E. C. GAD Vimmelskaftet 32. Grundlagt 1855 Telegramadr. ,,Boggad “ i Danck og udenlandsk Litteratur Universitets-Lærebøger Turistbøger, Kort, Telegram-Coder, Generalstabskort, Glober. Hurtigsto Forbindelse med Udlandet. $ Central 558, 758 & 12295. Forlagskontoret Forlagsekspeditionen $ Central 758 f Central 5288 Gad ’ s Lorents Bog- og Papirhdl. Valby Langg. 44 A Valby $ Vb. 118 & Vb. 3918 Gede Chr. Nørrebrog. 51 El $ Cent. 13396 Giese ’ s A Eftf. Østerg. 17 E $ Cent. 3906 Gjellerup Jul. Sølvg. 87 E ® Cent. 3505 & 4592 Spec.: Teknisk oq polyteknisk Litteratur ■ Gjentofte Boghdl. ved Richard Becker Gjen- tofteg. 37 Gjentofte $ ★ Gjent.1347 Godtfredsen GAKodbyen Flæsketorvet77® $ Ev. 3265 Greiser E V H, N-Frihavnsg. 29 El $ 0 4544 Grøn ’ s Otto Eftf. Urban Rathsach Øster ­ brog. 42 El $ Cent. 6455 Grønlund Østerg. 44 E $ Cent. 2478

Odense; piensted Knud st. Graabrodrestr. 17 $64 Nyt Bogforlag ved L Lange Sønderg. 5 $ 4565 Skandinavisk Bogforlag, Akts. Kongensg. 37 $ 3380 (flere Linier) SlaiAdmavLslc °/s

KONGENSGADE 37 ODENSE •> TELEFON 3380 ( FLERE LINIER) AA ED OAASTILLING TIL SAMTLIGE AFDELINGER.

Solves Forlag st. Graabrodrestr. 11 $ 3716 Randers ; Provins-Forlaget, S Poulsen > Aarhusv. 67 $ 3050 & 3051 Rib e ; Dansk Hjemstavns Forlag, Aage Jacobsen $ 56 Ringsted: Esperanto Forlaget Sefo £>990 Slagelse: A. S. A. ’ s FORLAG Bredeg. 14Ekspedi- tion $ 1100 Direktion $ 1212 ^ rar ^ e: Holfmann&NordhjemsForlag 3)397 .& 207

Bogføring. (se: Bogholderianlæg; Revision).

Bogføringsmaskiner. (se Bogholderimaskiner).

Boghandlere. Booksellers — Librairee — Buchh&ndler Artikler for Boghandlere se i Slutningen af dette Fag. •fse tillige: Antikvarboghdl.; Papirhandlere). København: Aabye Rud. Østerbrog. 110 El $ C. 1257 Agerskov-Nielsen E Vesterbrog. 115 E $ Cent. 8889 Ågerup Chr. Nørrebrog. 215 EJ $ Tg. 639y . Ahrenkiel Harald Strandv.29 El $ Ryv.3493 Albech-Thomsen V Holmbladsg.5flAm.3884 . Andersen Aksel N Frdbg. Allé 52 El $ Cent. 2536 Andersen Anton, C Rønnow ’ s Eftf., Linde- gaardsv. 53 Charlott!, $ ★ Or. 127 &Or.5227 Andersen ’ s Astrid Boghdl. st. Kongensg. 85 E $ Cent. 4447 Andersen ’ s Axel Boghdl. v. S Meldgaard Nørrebrog. 18 A Hl $ C. 2390 & N 7758 Andersen Carl GI. Kongev. 1 D Vesterport E $ C. 4783 & Palæ 1419 Andersen E Ø-Farimagsg. 30 El $ 0 285 Andersen Leif Hvidovrev. 120 Hvidovre Valby $ Hv. 798 Andersen Lilli Strandv. 19 El $ Ryv. 2366 •Andersen Richard Frederikssundsv. 9 [NV] $ Tg. 4794 Arkiv-Bogladen v. Einar Skaarup Jagtv. 5 El $ Gh. 894 v Arnstrøm H Jyllingev.42 Vanl.jp Damsø 776 Baadsgaard Bruun O Torveg.35E$Am.4615 Baggesen ’ s Ragnar Eftf., Jørgen Halkier Østerbrog.54 E) $ C. 2054 & Øb. 1654x Bagsværd Boghdl. v. Aage Fugl Bagsværd Hovedg. 125 Bagsværd $ Bagsværd 212

Stort Lager af indenlandsk og udenlandsk Litteratur. Udvalgssendinger til Tjeneste Hurtigste Forskrivning.

... ■■■in. ....... ..................... ..... ........ Busk Stefan Bernstorffsv. 162 Hell. $ Ordr. 3585 Byens Boghdl., K d ’ Homet, Th. Davidsen ’ s Eftf. Gyldenløvesg. 11 E $ C. 6460 Kontorartikler og Tryksager. Calberg ’ s C G Boghdl. Frederikssundsv. 146 Brh. $ Bella 579 & Bella 1179 Centralbogladens Kolportage-Akts. Fiolstr. 24 E $ Cent. 5340 Christensen G Nordby Tagensv. 89 Hl $ Ta. 3376 Christensen ’ s Ingeborg Eftf. v. Niels Laursen Hellerupv. 52 Hell. $ Hell. 2605 Christensen JC Gyl den løves". 12E $By5405y City Centralen, se Victor Schrøder

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker