kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Bogforlag

VII -3103

Larsen & Petersens Forlag Købmagerg. 38 E $ C. 649 Leisners Forlag GI. Kongev. 15 C El $ Ve. 3481 & Ev. 1180 Lohse ’ s O Forlag, Eftf. Bernstorffsg. 21 El $ C. 2543,2544 & 13679 Postgirokonto 764 Telegramadr. „Bogmission “ . •< Lund Jacob Pilestr. 6 Kl $Cent.2019& 13442 Martin ’ s Forlag, V-Voldg. 109 El $ Cent. 1864&1910 Miloske Bogtrykkeris Forlag H C ØrstedsV. 14 El $ V 7448 Munksgaard ’ s Ejnar internationale Boghdl. og Forlag Nørreg. 6 IB $ ★ C. 6970 Nautisk Forlag, Akts., Amalieg. 33 E $ Cent. 12610 & 2070 Naver Rasmus Løvstr. 8 IB $ Palæ 5656 Nielsen Nikolaj Dronn. Olgas V. 15 E Nordisk Handels-Forlag ved H N Weiss Bii- lowsv. 10 El $ Cent. 4234 Nordisk Sundhedsforlag ved H L Henriksen Istedg. 7 El $ V 3509 Nyborg Hans P N-Voldg. 20 Kl $ C. 3499 NYT NORDISK FORLAG, Arnold * Busck Købmagerg. 49 IB $ ★ C. 2453 Eksped.: Graabrødret.14 IB $ C. 11301 & 11103. Fra 1940 Købmagerg. 49 IB OEHLENSCHLÅGER ’ s O EFTR. Købmagerg. 9 E $ ★ Cent. 2564,6564 & 14964 Telegramadr. „Oehl “ Forlag af Beyers Haandarbejdsbøger og Modejournaler. Pedersen ’ s Frederik E Forlag, Akts., Holm. Kan. 42 Kl $ C. 12541 Pedersen ’ s Svend Forlag Vesterbrog. 73 B El $ Ev. 4899 Praktiske Skoles Forlag, Den, Stengaards Allé 57 Lyngby Prior ’ sVilhelm kgl. Hof-Boghdl. Købmagerg. 52 Kl $ C. 1579 Rasmussen Carl N-Søgade 35 IB $ C. 12734 Reitzel C A Nørreg. 20 Kl $ ★ C. 2400 Rom NC, Akts., Vesterg. 8 E $ ★ Cent. 4158 Schultz ’ J H Forlag, Akts., Havneg. 15 B $ ★ O. 1195 Schønbergske Forlag,Det,ved ErnstBierberg & Michael H Jensen Landemærket 3 B $0.9878 & 13149 Selskabet til Fremme af almen Oplysning Bogtrykkergaarden [§] $ ★ Cent. 4022 Selskabet til Udgivelse af Kulturskrifter Købmagerg. 38 E $ C. 649 Skandinavisk Forlag, Akts., Strandv. 3J. [øj $ Ry. 2326 Socialdemokratiets Forlag Fremad, Akts., Frederiksborgg. 33 E $ ★ C. 5965 Strandberg Jul. Amalieg. 37 E $ ★ Cent. 8397 & 12197 Translatørskolens Forlag ved ReinholdtKall- moes Valkendorfsg. 30 E $ C. 15555 Unges Forlag, De, st. Kongensg. 77 B $ C. 15027 Uniyersal-Forlaget, Akts., N-Voldg. 17 Kl $ Pa. 579 & Pa. 4039 Wulff ’ s J L Forlag Købmagerg.67, 69 Kl $0.9363

Meyer & Schou Badstuestr. 9,11 B f ★ Cent. 2415 ________________________________ Meyer & Schou Maskiner og Materialer. Nordiske Kabel- og Traadfabriker, Akts., København El $ ★ Cent. 8825 Prima Heftetraad. Thomsen IH Fiolstr.34 IB ft By 1617x Paginér- & Perforer-Maskiner. Voigt D & Co. Vesterg.10 Kl $ Cent.776 &2876 Aarhus : Christoffersen Aage Lollandsg. 50 $ 7750 Faaborg: Faaborg Papfabrik $ 242 - Protokolpap. Bogforlag. Publishers — Éditeurs — Verlagsbuchhandlungen København: Arbejderforlaget Griffenfeldtsg. 50 El $ ★ C. 5333 Arbejderungdommens Forlag (D. U. I. og D. s. U.) Norrebrog. 159 El $ C. 13498 AschehougH&Co., DanskForlag, Indeh.GM Steffensen & Co. Krystalg. 16 E $ Cent. 5717 & 10784 Atheneum Dansk Forlag, Akts.,Knabrostr. 3 B $ V^Pa. 6695 Bang ’ s fh.August Forlag,Ejvind Christensen Vesterbrog. 60 El $ ★ Cent. 13404 Berlingske Forlag, Akts., Pilestr. 35 B $ ★ C. 6571 Bogforlaget Gefion, Akts., N-Fasanv. 46 [E Bogforlaget Minerva ved Olof Langdal Lars- bjornsstr. 5 Kl $ C. 12540 Bogforlaget Pharmakon, Akts., Ragnag. 9 [ø] $ ★ 0.398 Branner Povl Nørreg. 40 Kl $ Cent 7632 & 7732 Cappelen IW & Steenske Forlag ved Det Schønbergske Forlag Landemærket 3 Kl C. 9878 Ciroforlaget ved Tjæder Nielsen Brolægger- str. 11 Kl $ C. 2979 Clausen ’ s J Fr. Forlag, Akts., Købmagerg. 60 Kl $ Cent. 12844 Dansk Bogforlag Suomisv. 5 El $ N 860 Dansk Bogklub, Akts., Vesterg. 8 Kl $ ★ C. 4153 Lokal 2 og 4 Danske Hjem, Akts., Biilowsv. 34B El $ ★ C. 9686 Erichsen ’ s Chr. Forlag, Akts. Sjælebojerne 4 E $ C. 9595,14282, 14295&14995 Fergo s P H Forlag Vesterg.8 IB $ ★ C.4153 Lokal 2 og 4 Fischer ’ s Forlag Bredg. 67, 69 Kl $ Palæ 2882 & Palæ 5041 FolkeligeForlag, Det, vcdTh. Melbjerg Norsv. 2 El $ Eva 1761 Forlaget Danmark,H Matthiasen Mynstersv. 4 El $ C. 9192 Forlaget for Radioforedrag Admiralg. 22 B $ By 7979 Forlaget Hermes, Akts., Gothersg. 137 Kl $ Palæ 5558 Forlaget Poseidon, Akts., Fredericiag. 25 Kl $ ★ C. 15798 Forlaget Videnskab & Kultur ved Christian Nielsen Nyhavn 31 F Kl $ ★ Cent. 5869 Forlaget Vort Land v. A Sander, Cort Ade ­ lers G. 7 Kl $ Palæ 6799 Forlagskompagniet, Akts., Rosenørns Allé 29 El $ ★ Cent. 14606 Frem-Forlag ved Majken Borring Solsortv. 74 E $ Gh. 5011y Frimodt J Købmagerg. 67, 69 Kl $ C. 5305 & 14655 Gad G E C Vimmelskaftet 32 Kl $ Cent. 758 & 5288 Gjellerup Jul.Solvg.87 B$Cent. 4583&4503

GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG, Akts., Klarebo- derne 3 B $ ★ Cent. 775 Postkonto 721 Omstill, til samtlige Afdelinger? HAASE P & SØN Løvstr. 8 B $ ★ Cent. 15999 Postgiro Konto Nr. 387 Bibelselskabet for Danmarks Hoved ­ depot ogDetkgl.Vaiserihus' Boghandel. Hafnia Handelsforlaget, Akts., Gothersg. 137 B $ Palæ 5558 HAGERUP ’ s H FORLAG. Akts., Fiol- str. 10 B $ ★ Cent. 736 Postk. 20736. - Tlgr. Adr. ^Bogliagerup^ . Hansen C Kattesund 2 B Hansen ’ s Jul. Forlag Nyropsg. 19 El $ ★ C. 12192 Harck Einar Fiolstr. 33 RI $ ★ 0.9148, Lokal 8 Hasselbalch ’ s Steen Forlag, Akts., Nyropsg. 17,19 El $ *0.12240 Hirschsprung ’ s H Forlag Klosterstr. 23 E $ ★ C. 3044 Høst Andr. Fred. & Søn, Akts., Bredg. 35 B $*C. 5051 & 7571 Grundlagt 1836. Postkonto Nr. 100. Ivar ’ s Forlag v. I Jensen Amagerbrog. 203 [S] $ Am. 8649 Jensen ’ s Arthur Forlag Vesterport El ® C. 5181 JESPERSEN OG PIOS FORLAG, Inde ­ haver H Jespersen Valkendorfsg. 22 B $ ★ Cent. 9642, med Omstilling til samtlige Afdelinger Postkonto 4898. Karnov M Ny Kongensg. 21 El $ Pa. 6910 Kirkeligt Samfunds Forlag Ekspedition: H Hagerups Forlag $ ★ Cent. 736 Klintes Forlag, Just Thorning Studiestr. 12 B Kraks Forlag, Indehaver KraksLegat Nytorv 17B$ ★ Cent.308 Kontortid 9-4

KRAK 5 FORLAG

UDGIVER AF KRAKS VEJVISER EXPORT DIRECTORY OF DENMARK KRAKS LOMME-VEJVISER KRAKS KORT OVER KØBENHAVN OG OMEGN KRAKS BLAA BOG KRAKS FRAGTMANDSLISTE KRAKs HØNSERIFORTEGNELSE KRAKS TIDSTAVLER DANMARKS ÆLDSTE FORRETNINGER

Aarhus : Skandinavisk Forlag ved H Grovers S-Allé 39 $ 1005 Universitetsfoi laget i Aarhus ved HKiær Aaboule/arden 9 $ 8000 (3 Lin.)

KRAKS LEGAT Nytorv 17 - København K. Telefon ★ Cent. 808

Haderslev: Wind ’ s Bogforlag Storeg. 97 $ 231 Faget fortsættes næste Side.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker