kraks vejviser 1940 handelskalender

VII —3100

Bogbindere

Fag-Register for Danmark

København (Fortsættelse) : Christensen Chr. Tordenskjoldsg. 34 Kl U Palæ 3502 Christensen Henry Guldbergsg. 4 A El f) N 2248y Christiansen Sv. E Fiolstr. 19 E f By. 685 Christiansen Sv. E Rømersg. 27 E jl C. 11035 & 11875 Clements D L Eftf., Henry Andersen Silkeg. 13 Ef Cent. 3396 Se næste Spalte. Dines E Gothersg. 151 E $ By 1951u Drumm Rud. C Pilestr. 40 E $ ★ C. 15341 Duelund Johan Protokol-& Papirvarefabrik Ny Toldbodg. 11 E f C. 217 & 3066 Echardt BernhardKnabrostr,14E l)By5414y EggersC& Co. st. Kongensg.31DED By4401 Elbjørn L C Suhmsg. 3 E J) Pa. 4931 Elko ved Kai Olsen st. Kongensg. 24 E f} Pa. 7705 Ernst G, St. Peders Str. 27 E $ By 627y Esmann Karen Vimmelskaftet 38A E $ By 3540 Fastrup Anna Badstuestr. 10 E ® By 2114x Faurschou N Graabrødret. 17 E J,' By 7276 Flyge ’ s Bogbinderi Holbergsg. 18 E f) Cent. 5586 Fløistrup Harry, Peder Hvitfeldts Str. 9 E f Cent. 3125 Geisler F A Prinsensg. 4 E $ Palæ 1313x GeleffTora Nyhavn 19 E $ Palæl861v Gemynthe Paula & J Muller Nørreg. 43 E $ By 1739x Giersing Bodil Kompagnistr. 39 E $By529y Giese M & Son ’ s Presseforgylderi Krystalg. 3 E D By 1173y Gulbrandsen O Gothersg. 101 E II By 7487 Gyldendals Forlagsbogbinderi Klareboderne 5 E f ★ C.775 Gadda Axel & Marius Pedersen Vesterbrog. 24A E f V 3982 Haastrup C F & Co., Akts., Knippelsbrog. 4 E fjCent. 5935 Hammer ’ s V Eftf. st. Kannikestr. 6 E U C. 6576 Hansen Ebba Skinderg. 27 E $ Palæ 4089 Hansen Edv. Ny Østerg. 5 E I By 3535 Haand- og Presseforgyldning. Hansen Emil Søborg Hovedg. 33 Søborg ® Søb. 1294 Hansen ’ s Emil Enke Studiestr. 14 E ® By 3637 Hansen Fritz Valdemars Allé 25 Soborg f Se. 1528 Hansen F V GI. Kongev. 15C E $ Eva 3521 Hansen HFFuglebakkev.55 IFI $ Gh. 2690 Hansen Jørgen E st. Regneg. 26 C E ® Pa. 4293 Hansen Karl Th. Landemærket 4 E D By 4196 Hansen Laurits Hauser PI. 16 E I By 1132 Hansen O Blankav. 22 Valby Va.4701 Hansen Ph.& Co. Pilestr. 52 D E & By 3582 Hansen Thorv. Majgren Bredg. 65 A E I Pa. 7853 Hansen ’ s V Bogbinderi & Æskefabrik Go ­ thersg. 91 E I By 3970 Hartvig O V esterg. 4 E $ Palæ 1463y Haugaard A Knippelsbrog. 6 E $ Am. 5820 Heitmann V & Son Frdbg. Allé 5 E $ V599y Heldorf Johs Aabenraa 15 E f By 561y Henrichsen ’ s Edv. Bogtryk- Bogbinderi & Protokolfabrik Købinagerg. 48 E $ Cent. 5549 Henriksen & Fredskov Aabenraa 15 E $By. 3247 Hermansen H G Badstuestr. 11 E $ Palæ 4037 Holm Karen Thygesen St. Annæ PI. 11 E $ Palæ 2209y Holmberg O Vodrotfsv. 9 E $ V 1280x Hostrup Charles Fakseg. 13 |ø] j) 0 138u Hørner H P, St. Peders Str. 47 E ffi By 1958y Ibsen R Birkedal Linnésg. 35 E By 548v Jacobsen Axel 1. Kongensg. 22 E D By 965y

Jacobsen ’ s fh.C Eftf.Linnésg.22E $ C. 12515

[Forhen

Universitetsbogbinder D li Elements Eftf. Benry Andersen Silkegade 13 Telefon Central 3396 udføres paa nyeste Maskiner med elektrisk Drivkraft. Enkeltarbejde, Kunstarbejde »g ildressemapper ved de dygtigste Specialister. Omhyggeligste Udførelse til rimelige Priser • • • Overslag og Tilbud gives hurtigt og uden Forbinde nde. Alt

(Indeh. : Bastiansen il Kielsen) Tlf. Cent. 12515 Bogbinderi Linnésgade 22 E

Tlf. Cent. 12515 Grundlagt 1821. ø e ø

PROTOKOLLER. FORLAGSARBEJDE. Kataloger og Tidsskrifter.

Opklæbning og Lakering af Kort og Plakater. JacobsenChr.Adelg. 83 E ®Palæ 122x Jacobsen Oscar Pustervig 3 E $ By 3367 Jahnke G Borups PI. 7 E JJ Fa. 1415 Jensen Camillo Skinderg. 29 E $ By 4649 Jensen Chr. Møller Gothersg. 103 E U By 2907x Jensen Einar Nyhavn 31B E D -APalæ 7106 Jensen Erik Gothersg. 95 E f By 2216 Jensen ’ s Fr. Bogbinderi,AWiingaard ogSøn- ner Pilestr. 52 A E $ Cent. 3690 Jensen J S jun.Kronprinsesseg.54E $0.1614 Lakering af Papir og Karton. Jensen Jørgen Pilestr. 52 C E $ Pa. 6748 Jensen ’ s Lars Bogbinderi ved L Jensen & G Schmidt Knabrostr.3 E $ By 8737 Jerrit Emily Amaliev. 12 E fl Eva 2024 Johansen O Bredg. 32 E $ Palæ 732y Juel H Dronn. Tværg. 40 E $ By 3200 Jørgensen C F Schou Graabrødret. 5 E $ By 5555xt Jørgensen Olga Fiolstr. 16 E $ By 1251v JørgensenViggo Blaagaardsg.32 KjjjNo.2098 Karlsen Aksel Stormg. 8 E $ By 2051 Klaube ’ s F Eftf. M Sørensen Teglgaardstr. 4-8 E D By 3824 Koch- Hansen Th. Løvstr. 4 A E ffi Cent. 12019 KYSTER ANKER, Akts., Sværteg. 3 E I C. 7172 Forretningsf. P Nyholm $ Go. 5944y tel ^7 7172 ANKER KYSTER / y>

0

0

0

Grundlagt 1844.

Kbhvns Bogbinderi ved Kay Bøgvad V-Voldg.109 E fl By 3555

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker