kraks vejviser 1940 handelskalender

Bogbindere

VII — 3099

Fag-Register for Danmark

Andersen Valdemar Struenseg. 7 El $N8689 Andreassen A Aabenraa 15 Kl $ Palæ 4234 Moderne Bogbind. Baden Jakob senior Aabenraa 31Kl$By6428 Luksusindbinding. Baden Jakob Aabenraa 31 Kl I! C. 4517 % S JAKOB BADEN INDEHAVER: HOLGER BADEN.

Aarhus: Hansen J Carl Mejlg. 25 $ 4357 Statsautoriseret Koh-i-nor Blæk. Randers: Randers Blækfabrik, Carl Niel ­ sen Udbyhøjv. 6 $ 3301

Jørgensen Chr. Fr. Kampmannsg.2 E $ C. 8920 C hr . F r . J ørgensen K ampjiannsgade 2 SHELL HUSET q a p n ^FABÉR-cnrøzr

Blødstøbegods. Malleable Castings — Fontesmalléables — Temperguss København: Løwener V Vesterbrog. 9 B E $ C. 7885

Møller N Olaf Frederiksborgg. 26 Kl $0.1453 Pencilfabr. Danmark, Akts., Rosenv. Allé 7 [0] $ 0 2557

MODERNE oc STILFULDE INDBINDINGER^. HAANDBØGER « Bl BLlOTEKBlN D. GÆSTEBØGER. AABENRAA 31 TLF. CENTRAL G-517 POSTGIRO 21789. GRAND PRIX SAN FRANCISCO 1915. GRANDPRIX BARCELONA 1930

I

Bly- og Kobbertækkere.

BLØDSTØBEGODS ANVENDES TIL LANDBRUGSMASKINER LÆNKEKÆDER MASSEARTIKLER AF JERN m. m. Fra LIMHAMNS ADUCERINGSVERK LIMHAMN PR. MALMO Repræsentant for Danmark: V. LØWENER VESTERBROG. 9 B M TLF. CENT. 7885 Odense: Allerups M P Eftf., Akts. S-Boulevard 2-12 $ 93 (2 Lin.) TLF. 93 TLF. 93 telegramadr . „ allerup . “ Speciali+ef: BLØDSTØBEGODS M.P. ALLERUPS EFTF., AKTS. ODENSE

København:

Hannibal Lauritz, Peder Hvitfeldts Str. 11 Kl $ Cent. 161 Grundlagt 1811 Lauritz Hannibal Peder Hvitfeldts Str. 11 Kl QCent. 161 Beklædning af alle Arter Tagformationer udføres i Kobber og Bly. Lehnert Gustav & Sønner Vesterbrog. 60 [S $ C. 2715 LEHNERT Alt Bygningsarbejde i Kobber. Aarhus: SallingHPA Sønner Vesterg.56 £1 7677 & 7678

KOMPONEREDE OG forlags ­ bind .

I Baden Niels l.Strandstr. 10 Kl 1} Cent. 3231 Balling Ax. Nyhavn 42 D Kl Bech Westy Borgerg. 81 IH $ Palæ 3295 Beuchel ’ s B Eftf. Købmagerg. 52 É $ Cent. 2455 Birnbaum M Ryesg. 3 El $ N 7009 Bog & Bind ved Else Jørni Langøg. 8 [øl ® Ryv. 807 Borch Agnes V-Voldg. 86 [3 $ Palæ 3615y Borchersen ElseForhaabningsh. Allé 17C ® $ V5928v Borup C G st. Kongensg. 24 KI $ By. 8016 I Brinck C Teglgaardstr. 5 KJ $ By 1680 I b RINKHOF&SØN Nikolajg. 19 Kl $ By 2715x Protokolfabrik. Bruun Victor Rosengaarden 5 By2767x Briinnich Joh. Viktoriag. 10 E $ Cent. 3889 Buchholst F V Wildersg. 46 Kl $ Am. 6241 Byens Bogbinderi (B. B.) ved Axel A Otto Købmagerg. 26 D Kl $ By 475 Blltzow MarieWillemoesg. 11121 $ Øb.l404v & Øb. 3002v Tilkendt Sølvmedaille. Bønnelykke ’ s C Eftf. v. Adolf Flinck Lon- gangstr. 37C Kl $ By 1357x Æsker og Kartonnage. 1 Bønnerup J J Ravnsborgg. 6 El $ N 4372 Carlsen A, Peder Hvitfeldts Str. 14 H $ By 6089 Carlsen Oluf Storing. 12 Kl $ By 8405 Carstensen L Vogter v. 10 [S] Christensen Chr. Rosengaarden 13 Kl $Cent. Bogbinderiet Weo ved Ockert Nansensg. 4 Kl $ Palæ 4964y

Blyplomber. (se Plomber og Plombetænger).

Bogbindere. Bookbinders — Relieurs — Buchbindor Bogbindori-Artiklor og -Maskiner so i Slutningon af dette Kag. (se tillige Protokoller).

København: Ahrenkiel H R Nørre Allé 49 El $-*-0.13522 Andersen A Erdmann Gyldenløvesg 10 Kl $ By 3028 Parallelfalsning. Andersen Anna Elisabeth Amagerbrog. 62[s] $ Su. 979y Andersen F J Lovstr. 8 Kl $ By 1916y Andersen Fr. Vendsysselv. 10 I f I Andersen & Frederiksen Øresundsv. 2 [S] $ Am. 58 I Andersen Helenius Kriigersg. 4 Hl $ N 1825 Andersen Helge Folkvarsv. 3 El $ Gh.500 ANDERSEN HENRY (DL Clement ’ s Eftf.) Silkeg. 13 E $ Cent. 3396 Privat Vb.3118 Andersen Herm. Landemærket 13C Kl Andersen Holger0-Farimagsg.l0®$02398x Andersen Julius Gothersg.103 Kl $By5065x Andersen Kamma Amaliev. 12 E $Eva2024

Writing Ink — Enere — Tinton (se tillige Kemiske Fabrikker).

København: Jerichau Trading Co. A/S. (E. A. Jerichau) Randersg. 50 løj fil Cent. 502 Postkonto 958 Blæk, aut. til Statsbrug. Kun en gros. Jettadam Amagerbrog. 294 - 296 [S] $ -*-Cent. 7318 & 2805 - Skoleblæk. Madsen P Lundtofteg. 94 El $ Tg. 1941 Møller N Olaf Frederiksborgg. 26 IK1 $09002 Honning P & Gjerløff, Akts., Øresundsg. 26-28 El $ *0. 7717 - Grundl. 1866. Wochner Hugo Jernbane Allé 66 Vanl. $ Damsø 818 Zinglersen Zinklar & Co. Borgerg. 108 Kl $ Palæ 1977

__ Andersen ’ s Marius Bogbinderi Aaboulevard Christensen Chr. St. Peders Str 31 Kl ffi Rv 22 Hl $ Cent. 6652& 10652 | 7663 ' ® 7663

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker