kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3098

Blomster 2

Vejle: Olsen ’ s IA Eftf. ved Eiler Nielsen Nørreg. 15 $389 Binderiart. Blomster- og Frugtkurve.

Nykøbing F.: Nordisk Blondefabrik, Akts. Gedserv. 32 $ 894 Odense: Konner ti Dalumv. 44 Postadr. Fruens Bøge $ Dalum 100 C KONNER Knipiingsfabrik og Possementfabrik Salgskontor Herluf Trolles G. 25 Tlf. Palæ 6169 København Fabrik Odense TIF. Dalum 100

Odense: Hansen William MiddelfartLandev.ll$9540 William Hansen, °1tbo®i76 Salg af friske Blomster til Grossister P adborg: Knudsen ’ s S Blomsterimport $ 269 Ravnebjærg Mark pr. Holmstrup: Lauridsen Kaj $ Blommenslyst 87 Kontor 9540 Auktion 6296 Privat 7996 Artikler for Blomsterhandlere. København: Baandimporten, C Steensen-Leth Turesensg. 6 B | ★ C. 13791 Barnewitz II E, Carl Bernhards V. 17 E $ V 8890 * Cycas af 1933, Akts., Hannoverg. 10 [s] Pro- vinseksp. $ Am. 1509 Indenbyseksp. Linnésg. 24 E $ C.5346 & By 3401. Torveudsalg : Bømersg. 15 $ ★ C. 5637. Dansk Baandimport,CSteensen-LethTure- sensg. 6 E $ ★ C. 13791 Silkebaand, Kransebaand, Binderiar ­ tikler, Baandtrykkeri. Fransk Import Co., Akts., Linnésg. 16B E $ Cent. 6338 & 13138 Holgersen & Bøndergaard Vendersg. 14 E $ Pa. 5500 Jacobsen H Paulin Skinderg. 43 E $0.10151 Spec. : Prima Islandsk-Mos. Korsgaard Hans Linnésg.26E $ Cent. 3495 10986 & By 7286 Mortensen Valdemar, Akts., Vendersg. 10 E $0.1330 & 14410 Nielsen Laur. Svanholmsv.6A E $ Eva3588 Nordisk Vareagentur Borups Allé 251 D [ nv I $ Ta, 4449 Nordisk Vareagentur Borups Allé 251 D Til. Ta. 4449 Alle Kurvematerialer til Blomsterkurve. Petersen Brødr. Th. & Alfred Linnésg. 20 E $ Cent 9705 Rasmussen C Nyhjem &E Hansen Glad- saxev. 51,53 Søborg $ Søb. 929 Rasmussen Harald Vangedev. 6 Gjentofte $ Gjent. 962 Will ’ s Fabrik v. A V Jensen Lotusv. 60 [s] $ Am. 3806 - Gennemf arvede Lys af meget smukt Fabrikat. Aalborg: Rostrøm K Reberbanen 46 $ 3472 Aarh us: Blomsterhallen ved Valdemar Helm-Peter- sen Gebauersg. $ 918 & 8081 Bærentsen Chr. Gartnerhallen $ 7270 Dansk Silkebaandsfabrik ved P Werling Nørreport 16 $ 5730 Kvistgaard: BentzenIK $ 5 Odder Odder Kransebøj lef abrik, Fr. An ­ dersen $ 383 Odense: SchmalfeldtR Kronprinsensg. 20 $902 (2 Lin.) Sørensen Anker Albanitorv 2 $ 6863 Randers: Harder & Grundtvig Raadhusstr. 2 $ 25 & 2825 Alt i Binderiartikler, Kurve, Keramik. Sønderborg: Bodenstab Brødr. $ 719

Blomster-Auktioner. (se Frugt-, Grønt- & Blomster-Auktioner).

Blomster, kunstige. Artificial Flowers — Fleurs artificiellei — Kunstliche Blumen

Bluser. Blouses — Blouses — Blusen (se tillige Damekonfektion). Bluseudsalg.

København: Berthelsen Einar Krystalg. 6 E $ By 6520 Fremtidens Blomster ved Olaf Qvist Gasværksv. 23 E $ Ev. 1953 F under ’ s Blomster- & Blade-Fabrik Amagert. 9 E $ By 8460 Gaber C Valkendorfsg. 5 E $ By 2187x Gerber Helga Bagerstr. 2 E $ V 3817 Helsteen Einar Nytorv 3 E $ C. 12950 & 12923 Hatte-, Kjole- og Knaphulsblomster. Modeblomsten ved Thonny Miirsch Grundt- vigsv. 25 E $ C. 11388 & Eva 3064 Aalborg: Dansk Blomsterindustri ved Bruno Jepsen Kattesundet 14 $ 849 Bog« By: Steffensen Vald. $ B 1 Odense: Mortensen Einer Slotsg. 26 $ 4644 & 1187 Københ avn: Dæhnfeldt L, Akts., Fredcriksborgg. 21 E $ Cent. 14990 Frisenette's W Eftf., Erik Dahl Nørrebrog. 205 Kl $ Tg. 446y Koma-Løg, Akts., Amager Landev. 220 Ka ­ strup $ Kastrup 88 Lassen Svend, Akts., Nørreg. 6 E $ By 7353 Ohlsens J E Enke Frøavl & Fiøhandel Lin ­ nésg. 14 E $ ★ Cent. 1520 Stats $ 30 O d ehse: Olsen Chr. Frøavl & Frøhandel, Akts. $ 216 R* b e: Dansk Blomsterløgkultur, Akts. $58 Vejle: Jørgensen M, Frøavl og Frøhandel Grejs ­ dalen, Akts., Grejsdalen $ V 1431,1432, 1433 & 1434 Se under Frø. Blond-laces, Makors & WholesaloDeathers — Don toll es, fabrication et en gros — Spitzen Fabrikation und 1 Grosshandel. København: Konner C, Herluf Trolles G. 25 E $ Palæ 6169 Leonhart K V-Voldg. 96 E $ By 7816 Horsens: Deleuran C J Smedeg. 9 $ 2202 Fabrikation af Blonder. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Blonder. Fabr. og en gros. Blomsterløg. Bulbs — Bulbes — Blumenzwiebeln

København: Blusehuset v. Chr. Petersen Nørrebrog. 40 H $ N 1415 Blusemagasinet Fix ved Knud Freuchen Frederiksborgg. 50 E $ By 5005 Christensen Ch. Winther Nørrebrog. 14 0$ N663x Hansen Ellen Bredg. 67 E $ Palæ 3830 Hellerup Blusemagasin ved Chr. Petersen Strandv. 149 Hell. $ Hell. 2374 Kjærbølling Nan Pile Allé 19B E $V5140x Magasin Parisienne v. Inge Madsen &Magda Svanum N-Farimagsg. 65 E $ C. 10741 Maison Ellen Paulsen, Akts., GI. Kongev. 119 E $ Cent. 11858 Nielsen Johs. Valby Langg. 26 Valby $ Vb. 3706 Ry, Akts., Istedg. 69 E $ V 2460y Vesterbros Blusemagasin ved Albert Simon ­ sen Vesterbrog. 45 E $ V 5545y København: Andersen Anders JJh.Levin&Sonner ’ s Eftf., Akts.,Østerbrog. 9 [ø]$ ★ C1375Stats$84 Ludvigsen M V st.Kongensg. 72 E $ ’ ★ C.8154 Nordiske Kabel- og Traadfabriker, Akts., København EJ $ -fcCent. 8825 Plader, Bør og Traad. Esbj erg: Sorensen ’ s S KBlystøberi Havnen Ho rs ens: Horsens Blyvalseværk & Metalforretning, Akts. $ 335 & 355 Lead — Plomb — Blei

Blyanter. Pencils — Crayons — Bleistifte

København: Benzon Trading Company Finsensv. 78 (El $ *0.1625 Blyantfabriken Viking, Akts.,Islands Brygge 63 [S] $ ★ Cent. 9272 VIKING

1

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker