kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3093

Blodalbumin

Fag-Register for Danmark

Vejle ; Dansk Albumin Fabrik A/S Havnen g 2583

Vojens : Nielsen C P Vind Chr. g 128

A aby høj : Blikvarefabriken Aabyhoj, Akts, g Aarhus 9405 & 9406 Hedensted: Jydsk Dunkefabrik ved Brdr. Hiittel g 22 Se Ann. u. Isenkram en gros. Nykøbing F.: Danske Mælkekondenseringsfabrik, Den, Akts, g 848 & 1148 E A /s DEN DANSKE B MÆLKEKONDENSERINGSFABRIK BLIKEMBALLAGEFABRIKEN Nykøbing F. Tlf. 848 S 1148 ■ Blikemballage af enhver Art H Specialitet: Blanke og indvendig lakerede HauuafflHraHBmsrøsBmom Odense: Haustrups Fabriker, Akts. § 3111 (3 Lin.) Telegramadr. „Activ 14 . Se u. Blikemballagefabr. Randers: Schrøder Chr. von Hattenstr.10 gl35

Ødsted pr. Vejle: Bramsen J P $ 0 30 01 g° d: Bruun F g 43 — Buhl P g 16 Østbirk: j ensen K P g 16 Øster Hurup pr. Hurup Østjyll.: Hansen Berting g 0 H 2 Øster Tørslev: Jensen J B g26 Artikler for Blikkenslagere og Skiferdækkere. København: August ’ s N D Eftf., JP Rasmussen Aabenraa 15 Eg Cent. 6352 & 13652 Rendejern - Hamgselstifter. Loddetin - Værktøj. Kuba Bruno Ingemannsv. 19 [v] g C. 7403 & *C. 7856 Petersen Joh. Chr. & Søn, Akts., Studiestr. 19 E g ★ C. 300 med Omstilling Maskiner, Værktøj og Materialer. Petersson G Ny Østerg. 32 [K] g Cent. 15033 6 15063 - Maskiner og Værktøj. Schuchardt & Schutte, Dansk Akts., Norreg. 7 Kl g ★ Cent. 7531 (3 Lin.) Maskiner og Værktøj.

Blodfoder. Blood Feedings — Nourriture de sang — Blutmehl København: Kbhvns Blodfoderfabrik ved P Bækgaard, CFRichsV. 109 IE] g ★ C. 8238 MatthiessenHolgerStrandg.21,25Eg^Cent. 12245 - Telegramadr. „Fodermatthies u . Aabenraa: Sønderjydsk Blod-ogMelassefoderfabrik ved Anthon Bundgaard g 381 & 391 Aarhus: J ensen Marius Vesterg. 33 g 575 (2 Lin.) MARIUS JENSEN - Vesterg. 33 AARHUS Tlf. 575 (2 Lin.) Esca-Kreaturfoder Esca-Svinefoder Esca-Hønsefoder Esca Foderstofferne indeholder ingen værdiløse Fyldstoffer. F re dericia: Danske Blodmøller, De, Akts. Kastelsv. g 84 Stats g 10 Sønderborg: Sønderborg Andels Svineslagteri gl92&193 Danske Blodfoderfabrikker, De, Akts.g 496 & 497, Stats g 10

Blodalbumin. Blood Albumen ’ — Albuminø do sang — 'Blutalbumin Nørresundby: Nordjyske Andelsslagteriers Fabrikker JVL" Andelsselskab (N. A. F. A.) g 6375!

Blikplader. Tin Plates — For-blanc — Weissbleche

København: Andersen & Maare V-Søgade 52 [v] g C. 12532 Stahlunion - Export G.m.b.H. BerendsenSophus, A/S., „Ørstedhus 44 V-Fari- magsg. 41 El g til Kontor ★ Cent. 8500 Lud vigsen MV st. Kongensg. 72 E $ ★ C. 8154 Stricker-Nielsen Brdr. St. Thomas Allé 1 El g C. 14241 - Telegramadr. „Strini “ .

NORDJYSKE ANDELSSLAGTERIERS FABRIKKER. ANDELSSELSKAB N. A. F. A. Nørresundby Tlf. 6375 Telegramadr.: „hafa^ NAFA BLODALBUMIN Bruges med lige stor Fordel som Finérlim og almindelig Koldlim. _ _ _ _ _ — Odense: Nielsen P C & Kemp gi 95 (5 Lin.) Or t ved: Kodfoderfabriken Sjælland, A. m. b. A. gi Langesø 33 Sakskøbing: Andelsselskabet Trio g 4038 *

Blikvarefabrikker. Tin Plate Goods Manufacturers — TOlerio, fabriquos de — Blechwarenfabriken (se tillige Blikemballagefabrikker). København: Baltic, Metalvarefabrikken, E Sebbelov Ølandsg. 9 1SJ g ★ Cent. 5407 Blikvarefabr. Activ ved Christian Thorsen Pilestr. 40 E g C. 14341 Eiiksen A Klerkeg. 2 E $ Palæ 6015 Glud & Marstrands Fabriker, Akts., Up- landsg. 20 [S] g ★ C. 1106 Holm-HansenErhardBredg.36KlgPalæ3131 Jensen Charles Bogholder Allé 3 Vanl. g Damsø 2333 Jorgensen ’ s H E Blikvarefabrik N-Fasanv.91 [£] $ ★ Cent. 8723 Fabrikation af Blikemballage. Specialitet : Konservesdaaser. Mauritzen & Rossen, Akts., Frederiksborgg. 1 E g C. 10836 Meisel E Flens borgg. 55 El $ Ev. 611 Nielsen Emil Raadmandsg. 55 SU gTg.2072x Nordisk Blik vare Industri, A kts.,Helgesensg. 3,5 IS g C. 4641 Fra April 1940 Klinter. 20,22 Brh.Q ★ Be. 3700.

Blomster. Flowers — Fleurs — Blumen (se tillige Gartnere). 1. Blomsterhandlere- 2. Blomster, Import og en gros. (Artikler for Blomsterhandlere). 1. Blomsterhandlere.

København: A alholm Blomsterforr. v. V Lemcke Brams- lykkev. 26 Valby g Vb. 2416 Acacia Blomsterforr. ved L Frederiksen Fal ­ koner Allé 1 DØ g ★ C. 4336

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker