kraks vejviser 1940 handelskalender

Blikkenslagere og Skiferdækkere (Jylland)

VII -3092

Fag-Register for Danmark

Højbjerg: Moesmand Anders $ Skaade 204 Højer: Boysen P $56 Jensen C H $ 57 Hørning: Horning Blikkenslagerforret ­ ning, Eigil K H Hovedskou $ 6 Ikast: Waldstrom Magnus $ 173 (G&V) J e l s: Bryde Hans $ 90 — Lastein J $ 27 Juelsminde: Christensen Holger $ 47 Kellerup: Haarbye V - Jensen Th. H $ 66 Kolding ; Bach Johs. Laasbyg. 24$330 Barsøe A N Haderslevv. 19 $1190(G&V) Christensen HP Sønderg. 28 $1360 Harders Anton Roseng.5 $1135 (G&V) HenriksenEmil Sønderg. 27 $1187 Kong H C Sønderg. 20 $ 217 Madsen ’ s Jens Eftf., M Lauridsen Ren ­ debanen 8 $ 1287 Petersen Niels Jernbaneg. 19 $1429 (G&V) Schack H N Set. Jørgens G. 7 $ 16 Steinfath Vilh. Sønderg. 6 $ 401 (G&V) Lemvig: Hansen Gustav $ 129 (G&V) Lunderskov: Mortensen Jens $ 3 (G&V) Løgstør: Andersen ’ s A Enke $ 170 — Lar ­ sen Lorentz $ 140 Løgten: Meyer Ernst $ 36 Løgumkloster: R ønn e Johs. von $ 38 Løkken: j Pnsen N C $ 62 (G&V) Leaning: Hiittel P $ 32 Malling: Moller Holger $ 31 Mariager: oisen M $ 47 Møldrup: Nørskov S C $ 42 Nibe: Gelardi Ludvig Th. $ 89 (G & V) — Nonboe Johs. $ 108 Nordborg: Kuckelhahn Ferd. $ 68 Nykøbing M.: Jensen Valdemar $ 484 (G&V) — Pedersen Chr. $ 129 (G & V) — Steffensen Th. Nørager ; HenrichsenNeergaard $ 42 Nørre Nebel: Nielsen IR $ 53 Nørresundby : Nielsen V J $ 2372 (G & V) — Noddelund C $1164 — Thorup & Jørgensen $ 3460 O d d er: Andersen Johs. $ 21 Lund P Hansen $ 396 Padborg: Kuckelhahn W $ 313 (G & V) Randers: Christensen N P Nyvangsv.33$ 1602 (G&V) Hansen P Vesterg. 31 $ 446 Hovedskou P V Sandg.6 $ 1912 (G&V) Jensen Valdemar Strømmen 25 $ 1356 Kondrup & Machon ved E Kondrup & A Machon, Søren Møllers G. 21 $ 2851 (G & V) Kuhlmann Hans 1. Torv 2 $ 793 Nielsen Carl Storeg. 4 $ 722 Randrup N P Fabrikstr. 3 $ 2483 Saabj S Rosenørnsg. 11 $ 2736 Strandholt Chr. Stemannsg. 5 $ 951 Svendsen og Sørensen Hospitalsg. $ 1218 Weickert J H, von Hatten Str. $ 2406 Hibs* Petermann M — Stouge F A — Sorensen J P Ringkøbing: Andersen Faurholt $ 253 — Feddersen IN $173 — Wiese C F $160 (G&V) Risskov: Mikkelsen W A $ 9109 Hy_ : Steffens C $ 85 Rødding: Larsen C E $ 104 Røde Kro : Nielsen P Rødkærsbro: Hermansen J $ 81 Hend e: Graff Henry — MadsenxAage Schiønning $ 40 Kib æk: Nielsen E Th. $ 28 E-liplev: Denker H $24 Kolin d: Jensen RM (G & V) Langaa: PetersenMedoc $ 117

Fredericia: Bøttern J R Prinsesseg. 47 $ 388 Hansen P Calvins V. 4 $ 97 Holst Brodr. Prinsensg. 36 $ 1165 Jensen Salomon Danmarkss'cr. 35 $ 217 Ottesen M & Søn Danmarksg. 42 $ 327 (G&V) Frederikshavn: Dyhr IW $ 263 (G&V) — Poulsen E $ 615 (G&V) — Rugholt IM $ 356 — Thomsen&Vormstrup $285(G&V) G alten : Christensen Peter H $ 51 Gerlev J.: Frandsen J J $ 2 G* ve : Give Blikkenslagerforretning, Hans Jensen $91 Mikkelsen LCD 105 (G & V) G raasten: BrunckhorstAd.$26 — Kuckel- hahn Joh. &ram - Ohlsen J Grenaa: Johansen J $452 - Olesen J Chr. ©214 — Stoffregen A $ 36 — Sørensen Julius & Søn $ 175 (G&V) Gribstrup pr. Klovborg: Kuntz Otto $K42 . 5 Grindsted: FeddersenN&Søn$183(G&V) Gylling: Jensen Holger $ 8 Haderslev: FærdigChr.& SønBispeg. 1 SI709 (G&V) Olsen Oskar Slotsg. 10 $ 643 Quiel ’ s Ths. Eftf., P Schmidt Gaaskærg. 50 $516 (G&V) Scheufen Ernst Korteg. 1 $ 628 (G&V) Schmidt Chr. Slotsgrunden 5 $ 776 Weitling Claudius Vesterg. 6 $ Q77 Haderup pr. Skive ; Harild M $ H 25 Hadsten: Christensen Georg — Sørensen Einar $ 125 Hadsund: j en sen William $ 94 Hammel: Horup Niels $ 142 Hammershø j: Winther Agnar G $ 39 H erning ; Bie Hans $ 261 (G&V) - Chri ­ stensen H I $ 392 (G&V) — Engelbredt C & Son $ 47 (G&V) — Kristensen Gunnar $795 (G&V) . Hjørring : j ørge nsen M $ 320 (G & V) — Nielsen Emanuel$91 6 — Petersen Carl V $178 — Schmidt Camillus $ 1077 (G & V) Hobr o: BangB $263 — Neergaard-Hen- richsen A $ 291 — Nonboe A Sørensen $ 268 Holstebro: Friis Osvald $ 395 (G&V) — Kloster Hans $ 316 (G&V) — Mogensen Frederik $ 15 (G&V) — Nielsen E $ 341 Holsted: g ra g C gHolsted St. 30 Hornslet: HornsletBlikkenslageri, Poul Jessen $131 Homum: Schmidt L $ 83 Hornsyld: Christiansen L C $ 161 Horsens: Beck Chr. Havneallé 25 $ 1233 (G&V) Hansen J Sønderbrog. 33 $ 835 (G & V) Jørgensen C A Bøgevangsg. 6 $ 1510 Laursen ’ s I C Eftf., Einar E Petersen Kattesund 24 $ 327 (G & V) Lohmann L C Jessensg. 12 $ 301 Nielsen Svend Smedeg. 15 $991 (G&V) Nissen P B&Son Nørreg. 26 $ 263 (G & V) Bygningsarbejde og Tagvinduer. Rasmussen R Hospitalsg. 6 $ 1286 Schrøder H O Teglgaardsv.14$2295(G&V) Sørensen Christian Østerg. 7$1349 (G&V) W olff H P Grønneg. 3 $ 478 Hovedgaar d: Hovedgaard Blikkenslager ­ forretning & Autogens vej seri, PC Wagen ­ blast $ 69 H urup; Rasmussen Peter Hvidbjærg; Michaelsen C H $ 21 Hinnerup: Cordes w $ 10 Hirtshals : Hall Oscar $ 11 Hjallerup: Kirch Niels $ 72 Hjordkær: B ayer Alfred $ 12

Silkeborg : BallebyJ M& Søn $ 398 (G&V) Christiansen Jacob $ 682 (G&V) - Gaard- sted Eigil $ 1265 — Hedegaard Chr. $ 593 Klein G*& Søn $ 577 — Mathiesen Micael Sofus $ 1045 — Nickelsen A S $ 1273 (G&V) — Pedersen & Nickelsen, Al ­ derslyst $ S 677 (G & V) — Wils H V, Alderslyst Sinda l: Tychsen Mogens $ 113 Sj ørring: Gasberg M $ 4 Skagen: Sørensen IP, Stats $ 82 Skal borg: Skalborg Blikkenslagerforretning, ESErik- sen $ 65 Skanderborg: Sivertsen Th. $ 263 - So ­ rensen Chr. M $ 89 (G&V ) S kern : M ad sen Koed — Nielsen Valdemar $ 147 — Stokholm Chr. $ 267 S^ive: Brøndum Chr. $ 157 — Lundberg Chr. $366 — StærkJP$714 Skodborg J .: Gaarde Martin $ 67 Sk ørping: Svendsen Kaj $ 56 So mmerste d: LyneborgE $ 44 Spang pr. Sønderborg; Reimer ’ s O Eftf., J Iversen $ So 661 strue r: Rolle J $ 134 (G & V) Stoffregen E $ 364 (G & V) Svenstrup J.: BødkerM $ 50 Sæby: Mikkelsen Chr. $ 26 (G&V) Sønderborg: Elley Christian $ 778 — Goosmann K $ 309 — Matzelt Fr. $ 810 (G&V) — Muller Paul $ 768 (G & V) — Reis E — Zimmermann Johann $ 651 T nisted: Christensen Harald $ 195 — Handest H C&Søn$724 — Skaarup N $ 441 Tingle v: Clausen J $ 4058 Tjæreborg: Frandsen Kaj Toftlund: Hansen L $ 126 Tyregod: Pedersen Chr. $ 24 Tander; Asmus Joh. $ 166 (G & V) - Moseberg F A $ 393 Tørring: Berthelsen JM $ 81 Ulfborg: Petersen S Vamdrup: Olsen Alex. $ 129 - Toft Aug. A $184 ^ ardo: Christiansen Ernst $ 313 (G&V) — Hansen A & Søn$ 204(G&V) — Rasmussen Viggo $ 144 — Wurfel H K $ 248 Vej en: Olsen Chr. — Olsen Oscar $ 164 Vejle: And rea sen M&Søn Vedelsg. 65 $1 308(G&V) Christensen Edv. H N-Allé 1 $ 1967 (G&V) Christensen P R Ørstedsg. 4 $ 301 (G&V) Frederiksen H & Sønner Fiskerg.l $ 951 (G&V) Hansen Carl V esterg. 43 $ 708 Hansen Chr. Vissingsg. 26 $ 927 Jensen Jul. Vesterg. 23 $ 1178 Møller William Havneg. 3 $ 442 Olsen J V & Søn Vesterbrog.39 $ 1833 Petersen M Tønnesg. 19 $ 573 Petersen N G, Kabbeltoft 15 $ 939 Thomsen Axel Haraldsg. 25 $566 (G&.V) Thomsen Th. & Sønner, tidl. Glud & Thom ­ sen Nørreg. 6 $ 3 V ester Sottru p: Jørgensen Paul $ 57 V iborg: Jensen Jens M Set. Mikkels G. 19 $ 1323 (G&V) Lund Brødr. Gravene 12 $ 387 Lundstrøm G A Set. Ibs G. 20 $ 27 Pedersen Nordmann st. Set. Peders Str. 22 $1067 Schrøder Aage Set. Mathias G. 76 ffl 1242 (G&V) Viborg Blikkenslageri A.m.b.A. Nytorv 5 $1347 (G&V)

Viby J»: Andersen B M $ 238 Videbæk: Nielsen Fritz M $ 42 Vii 8: Kibsgaard & Co. $ 10

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker