kraks vejviser 1940 handelskalender

(Jylland) Blikkenslagere og Skiferdækkere

Fag-Register for Danmark

Vil — 3091

Henriksen K C & Co. Norreport 25 g 2804 (G&V) Hinge Rasmus D Klosterport 9 g 2709 Jensen Ejner Landev. 15 Kongsvang g K 79 (G&V) Jensen P & Søn Østerg.8 g 2368 Johannsson ’ s J VEftf., H J Olsen Biilowsg. 6 g 1670 Koch J P & Co. Vesterbrog. 29 g 2509 Laursen Kaj Wilchen Jægergaardsg. 15 g 3126 Lorentzen Carl E Klosterg. 60 g 2308 Lund Evald Grønneg. 54 g 4244 Møller Christian, Graven 3 g 10860 Af oiler ’ s P Eftf., Marius Petersen AIejlg.35 g 905 Nielsen Carl Willemoesg. 62 g 6986 (G&V) Nielsen Th. Strøm Vesterg. 48 g 6851 Olsen Vald. Afontanag. 29 g 7815 Petersen Brodr. Falstersg. 30 g 6572 .Petersen Harry Eckersbergsg. 30 g 7437 SecherN J Tunøg. 6 g 196 (G&V ) Spring H Tordenskjoldsg.9 g 2734 Stein AI J & Søn Rosenkrantzg. 22 g 847 Sorensen Anthon Odenseg. 15 g 2087 Sørensen Jens & Søn J ægergaardsg. 6 g 2363 Sørensen Verner Alejlg. 90 g 6137 Tychsen H Cathrinebjærgv. 56 g 3176 A ars: Larsen N H I g 67 Nonboe H g 85 (G & V) Allingaabr o: Nielsen L C g 34 ■A- r d e n: Svendsen S H g 4 Augustenborg: Frank C hr. g 30 Avlum: Nørkjær Anders Lund g 51 Balling: Andersen Chr. g 35 Barrit: Christiansen M g 74 Bjerringbro: Winther R g 39 Bolderslev: Gi mm Gustav g 4513 Hansen Andreas g 4405 Brabrand: AndersenH L g 60 Bramminge: Andersen Joh. PT g 75 Brande: Madsen IT g 70 Bredebro ; Jepsen Niels g 14 Bredsten pr. Vej le: Aloller H H & Søn g B 9 Breg ning pr. Børkop: Rosholm Egon g Sellerup 55 Broager: Jørgensen Rudolf g 144 Br ædstrup: B allcby K g 96- Rohde S L Brønderslev: Christensen N C g 314 (G & V) • v Brøru p: Giar bjerg Midi. & Søn g 89 Børkop: Jensen Henry g 119 Christiansfeld: Schmidt Carl Fr. g 11 — VossWgl9 Dronning lund: Jensen Nicolaj g 112 Dybvad: Aldersha ab P g 45 Ebeltoft ; j enscn Viktor Thejlg 217 (G&V) Ejstrup pr. Ejstrupholm: Winther O g Ejstrupholm 12 Esbj erg: GraffAndersKirkeg .,i 2 3 (G & V) Jensen Charles Set. Pouls Allé 11 g 860 Jensen J R Kirkeg. 13 g 379 (G&V) Johansen P Strandbyg. 10 g 979 Køhier Ernst Stormg. 27 g 2062 Køhier ’ s Fritz Eftf. Kronprinsensg.45g382 (G & V) Nielsen Thorvald Norgesg.39 g 2112 Rosenkilde s R Eftf. Englandsg. 31 g 45 7 Fanø: Mathiasen Jes, Nord by Skolmose Niels, Nordby g F 133 (G&V) Far sø: Andersen S H g 91 (G & V) Larsen Emil g 6 Felsted: Skriver Frederik g 15 Fj elrad: Riærup Brødr. g 49 (G&V) 8 jerritslev: FjerritslevBlikkenslagerfor ­ retning ved N A Hornum g 94 — Hornum N H g 64 (G & V) Framlev pr. Harlev: "Eriksen Frode g H 34

Rasmussen F F Skibhusv. 102 g 4258 Simonsen Jørgen Adelg. 2 g 1897 Theil S Set. Jørgens G. 1 g 4917 Otterup: Petersen A g 217 (G & V) - Schmidt F C g 89 Bipge: Jensen Gerhard gl20 — Jørgensei P g 265 Rudkøbing: Krogh C g 90 Rehr Laurs g 198 Frederiksen H C Skatterg. 4 g 1738 Nielsen A O Mollerg. 74A g 1247 Nielsen Johannes Vesterg. 137 Pedersen ’ s Valdemar Sønner Frederiksg. II g 156 (G & V) Poulsen Poul Møllerg. 75 g 380 Rasmussen H Vesterg. 52 g 451 Rostgaard Carl J & C V Bagerg. 14 g 125- Weber S H Kullingg. 2 g 1368 Særslev pr. Jullerup: Larsen AI R g S 23 Tarup pr. Aarslev: Jørgensen H g JDavinde 19 Tranekær: HansenAlfr.g 141 Tryggelev: Brandt Mads g 11 Tullebølle: Hammerum's Chr. L Sønner g 82 Vester Skerninge: Hansen Jobs, g 227 Ærøskøbing: Madsen MA g 153 - Sø ­ rensen Joh. g 46 Ørbæk: Hansen F AI g 170 Jylland. Aabenraa: Møker Rich, g 518 — Møller Chr. g 257 (G & V) — Sørensen Johs. g 540 (G&V) Aabybro: Sørensen H Winblad g 89 Aabyhø j : Bonnez Waldemar g 380 Brandi Georg g 449 Petersen Alarius g 236 Aagaard; Knudsen Kristen g 83 Aalborg: Christensen Carl & Co. Gammeltorv 4 g 483 &482 (G&V) Christensen Johan Willemoesg. 6 g 4607 Christensen Sofus Vesterbro 29 g 6829 Hansen Arthur Vesterbro 26 g. 2054 (G&V) Hansen Chr. Ladegaardsg. 10 g 787 (G&V) Hvidbjerg Poul Kayerødsg.30 g3798(G&V) Jensen Aage & Carl Grønneg. 7 g 2461 (G & V) JeirsenEdvard & AI Christiansen Østerbro 14 g 5043 Knaack Heinrich Borgerg. 4 g 1709 (G & V) Kiihn Hans, Poul Paghs G. 5 g 2336(G&V) Alortensen A Bakkegaardsv., Vejgaard Alorten sen Boa Østerbro 66 g 745 (G& V) Aløller Edvard Holbergsg. 18 g 1953 Nielsen N & A Brostrøm Algade 58 g681 (G&V) Pedersen Duzinus Fredericiag. 2 g 4627 (G&V) Wagenblast G Løkkeg. 8 g 2656 (G&V) Valentin & Petersen Prinsensg. 46 g 1945 (G & V) • Winther RobertWillemoesg.7g5836 (G&V) Aa lestru p: PedersenChr. g 15 Aalum pr. Randers: Nielsen Peter g Aa 12 Aar hus: Blikkenslagernes cooperative Forretning Frederiks Allé 42 g 8629 Christensen S Søndre Rmgg. 38 g 51 /o Grouleff Jens Mejlg. 26 g 58 , Hansen P & Søn, Frederiks Alle 122gl580 (G&V) Rynkeby: Bøgebjerg Iver g 103 Ste n sti up: Petersen Aksel g 33 Strib: Rehr Heinrich C g 40 Svendborg: Ullerslev: Jørgensen V g 139 Veilinge: Christiansen J g 91 Ve j st r u P : LarsenN J g 138

Fyen med Langeland, Ærø og Taasinge.

A aru P : Petersen Carl Johan g 75 Petersen F Assen s: Christensen Johan g 434 — Frede ­ riksen L (G & V) — Kempf J & Son g 375 (G & V) — Lucas Frantz g 490 Bellinge: Carlsen Chr. g 101 Bjerrehy pr.Svendborg: Hansen Chr. g B 19 Bogense: Hansen Alb. Th. g 172 - Peter ­ sen N 1 g 200 BrenderupF.: AndersenN Jørg. g 48 Bjby: Christensen Ejner gi 185 (G & V) Bspe: Sorensen Peter g) Vantinge 85 Faaborg: Fentz Anton gi 547 — Fylke P g) 569 — Jacobsen Jørgen B g235 — Jensen Th.&Olaf Jensen g 120 — Johansen Otto g 229 (G&V) — JørgensenRJg443(G&V) — Rasmussen ’ s J Eftf., H M Hansen g 202 (G & V) Gi s l ev: Petersen Svend Ove gi 123 GI amsbjærg : Hasenfuss Gunnar g 33 Gudbjærg pr. Gudme: Knudsen N S g Hesselager 188 Haarby: Marcussen Th. g 232 Hesselager: Petersen A g 291 Kappendrup: Petersen N L | Uggerslev 27 Kerteminde: Kirst ’ s Otto Eftf. ved Lar ­ sen og Eggebrecht g 154 (G&V) Knarreborg: Eriksen I g Tommer up 27 Middelfart ; Andersen A V E g 296 Nyborg: Albertsen L g 100 (G&V) — Al ­ bertsen Th. — Jensen Al g 419 — PelckHM g 653 — Thomsen Chr. g 148 (G&V) Næsby F.: Carlson A G g Odense 6257 Nørre Aaby: Petersen P g 55 JSIørre Broby: Madsen Hans g Brobyværk 172 Odense: Andersen ’ s A Eftf., G Ægidius Nørreg. 55 g 1554 & 6054 (G&V) Andersen Chr. Overg. 44 g 2125 Augustinus P & Søn Horsetorvet 4 g 1960 Behrendsen Emanuel Dannebrogsg. 26 g 5653 Christensen Carl Vindeg. 31 g 7377 Christensen Willy Skibhusv. 74B g 9589 Clemmensen Viggo Set. Jørgens G. 47 g 8589 Eriksen C M & Søn Kongensg. 10 g 657 (G&V) Kontor og Værksted Bjergeg. 3-5 g 5791. Fincken Carl Set. Jørgens G. 3 Griinfeld Willy Allég. 45 g 8387 Hansen Chr. Alollemarksv. 15 g 8231 Hansen Kaj Lalinsg. 52 g 6397 Jacobsen Julius Vindeg. 9 g 1255 Jørgensen Svend Rugaardsv. 89 g 6768 (G&V) Larsen Carl Tirsv. 17 g 9568 Larsen Laurits Norreg. 91 g 1298 Larsen & Rehr Vesterbro 45 g 8572 Lauritsen AJagtv. 10 g 974 Madsen Jens Dronningensg. 13 g 3237 Miehelsen ’ s N Blikkenslageri Vesterbro 9 g 5766 Nielsen Ernst Overg. 60 g 3211 Nielsen ’ s Jørgen Eftf., OrlaEgetolt Vester ­ bro 5 g 899 Nygaard Henry Engg. 8 g 6815 Pedersen N P Tliorsg. 73 g 8610 Petersen Chr., Jens Benzons G. 25 g 4822 Petersen H C Set. Jørgens G. 49 g 1174 (G&V) Petersen MNyborg Landev. 190 g 2469 Korinth: Rasmussen O g 62 Langeskov: Larsen S g 55 Lindelse: Rasmussen P A gHennetved 61 Marstal: Sørensen Chr. g 193 — Weber NJuelg 101 (G&V)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker