kraks vejviser 1940 handelskalender

Blikemballagefabrikker

Fag-Register for Danmark

VII — 3087

Petersen & Bratvold ’ s Bladforlag Dronn. Tværg 5K E f ★ C. 7648 Petersen & Bratvold ’ s Blailfoi ’ latj Dronn. Tværg- 58 E Tlf. ★ Cent. 7648 FORPAGTNING - FORVALTNING af Fagblade, Tidsskrifter & Aarb. Speci- al-Forlag for Bladdrift. Udgiver Blade for 25 af de betydeligste Organisatio ­ ner i København. Silcowitz Han«en Alfr. Bladforlag Bleg- damsv. 118 [ø] g C. 12327 Skandinavisk Bladforlag, Akts., ’ Højbro PI. 15 E g C. 5022 & 14220

""x

Glud & Marstrands Fabriker, Akts., Uplandsg. 20 IS 1 !> ★ C. 1106 _____

AKTS. BLADKOMPAGNIET Alle Henvendelser vedrørende Abonnement 8 l/ 2 — 5 Tlf. ★ Cent. 6535 Hovedkontor, Østerbrogade 7 C Tlf. ★ Cent. 9860 Herfra Omstilling til: Administration. Salgsafdeling, Regnskabskontoret, Papirvareafdeling, Garagen. Centralkontor 1 Graabrødret. 16-18 E Tlf. * Cent. 7634 — 2 Vanløse Alle 36 Tlf. Damsø 4088 & Damsø 4188 — 3 Odensegade 4 & 6 I®) Tlf.* Cent. 13052 — 4 Kapelvej 55 IH Tlf. Cent. 6412 — 5 Westend 7 El Tlf. Cent. 12685 — 6 Bjarkesvej 4 El Tlf. Cent. 1361 _ 7 S-Fasanvej 94 Valby Tlf. Cent. 8709 — 8 Bispevej 1 I nv ] Tlf. c.6411 — 9 Byglandsgade 1 [s]

Aktieselskabet Glud & Marstrands Fabriker København S. Tlf. ★ Cent. 1106

Blank og dekoreret Blikemballage.

Haustrup ’ s Fabriker, Akts., Odense Kbhvns Agentur Chr. Criiger & Co. A magert. 29 E g C. 5804 & 5806 Jorgensen ’ s HE Blikvarefabrik, N-Fasanv.91 E g ★ Cent. 8723 Fabr.f-Blikemball.Sp.:Konservesdaaser. Mauritzen Max & Co. Krimsv. 5 [s] g Su. 491 Nordisk Blikvare Industri, Akts., Hélge- sensg. 3,5 Efl g C. 4641 Petersen Albert C Kigkurren 10 [S] g Cent. 5446 & 5497

Blikemballagefabrikker. Tin Box Manufacturers — Fabr. d ’ emballago en tflle — Blechemballagefabriken Artikler for Blikemballagefabrikker se i Slutningen af dette Fag. (se tillige: Blikvarefabrikker; Metalvarer). København: Baltic, Metalvarefabrikken, E Sebbelov 01 an dag-. 9 [Si gi ★ C. 5407

Blikvarefabriken Aabyhøj, Akts, g Aarhus 9405 & 9406 Hedensted: Jydsk Dunkefabrik ved Brdr. Hiittel g 22 Alt Blikemballage Se Ann. u. Isenkram en gros. Nykøbing F.: Danske Mælkekondenseringsfabrik, Den, Akts, gi H48 & 1148 A /s DEN DANSKE MÆLKEKONDENSERINGSFABRIK BLIKEMBALLAGEFABRIKEN Nykøbing F. Tlf. B48 & 1148 Blikemballage af enhver Art Specialitet: Blanke og indvendig lakerede KONSERVESDAASER Odense:, Haustruns Fabriker, Akts, g) 3111 (3 Lin.)

H|. af Brigadevej Tlf. Cent. 13156

io Hellerupvej 75 Hell. Tlf. Hell. 2334

Bladforlag.

K obenhavn: Dyva & Jeppesens Bladforlag, Akts., Sølvg. 10 E i ★ Cent. 230 Fagbladenes Bladforlag Storing. 20 [V] f) ★ C. 6428 Forenede Tidskrifters Forlag, Akts., Klosterstr. 23 E gi ★ C. 6245 Forlaget Commodore, Akts., V-Boulevard 47 E 1 ★ C. 16422 Friis ’ V Richter Forlag Knippelsbrog. 2 E gjir Cent. 611 Gotisk Forlag, Akts., Kødbyen Halmt. ll El gi C. 9894 Hjorth ’ s Chr. Bladforlag Vesterbrog. 67 El $ ★ C. 5961 Hovedstadens Bladforlag, Akts., Øresundsv. 26 [S] f ★ Am 4998 Internationalt Tidsskriftsforlag, Akts., Magnoliav. 27 Valby gi C. 10971 Kappel ’ s Alex. Forlag Vesterbrog. 14 E j f ★ C.5120 Larsen A Fiigast Bladforlag Frederiksbergg. 25 E gi ★ C. 15763 Larsen ’ s Paul Bladforlag N-Søgade 43 E £1 C. 9242 Lindschau ’ s Gert. Forlag Akts., V-Søgade48 El f Pa. 4105 Nutiden ’ s Bladforlag, Akts., Bygmesterv. 2 ® g C. 9916,15612 & 15613

METALVAREFABRIKKEN ALTIC E. SEBBELOV Ølandsgade 9 TLF. ★ CENT. 5*107 TELEGRAMADR. BESMETAL? BLIKEMBALLAGE af enhuerjirt. Specialitet: MASSEFABRIKATION

AKTIESELSKABET

©Ejiajasis.

SPECIALITET KONSERVESDAASER.

Celludan, Akts., Holmbladsg. 111 [S] f ★ C. 14817

Faget fortsættes næste Side.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker