kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Biscuit 1

VII — 3086

Petersen L Chr. Finsensv. 37D IH JJGh.8650 Premer Axel H C Ørsteds V. 31 [V] J1C.15955 Stau C & Co.Kronprinsesseg.14 [K] $^C.332, 6032 & 13732 - JDansk Biscuit.

København (Fortsættelse): KierulfT ’ s H A Biscuitfabrik Aarhusg. 88 [0] f C. 11923

• Bjergningsentrepriser. Salvage Companies - Entreprises en sauvetage — Bergungsuntemehmungen København: Svitzers Em. Z Bjergnings-Entreprise, Akts. Kvæsthusg. 1 K j Cent. 5195,7278 &7288 Se foregaaende Spalte, nederst.

Bisajimm

Bistadefabrikker. (se Biavlsredskaber).

VAFFELFABRIR OflRMUSGODE 88 TELEFON CENTRAL 44923 GRUnDLRGT 1912 ______________ - ___ Larsen K Westy Vesterbrog.l48E |)Ev.5(>8 Metz A & SonHovedvagtsg.8 E $ By 2'<51y Skipper N Hougaard Risbjergv. 24 Hvidovre Valby fl Hv. 747 Steffen Johan 1. Theklav. 4 I nv I $ Ta. 6950 Svane ’ s C H Eftf. v. Sv. Hellesen, Bernhard Bangs Allé 53 IS j} C. 2842 1,1 TLF. CENT. 2842 KIKS C. W. SVANES EFTF. BERNHARD BANGS ALLE S3 [g] Vehel & Co. Hardenbergv. 1 Valby ®Va.3O76 Volfs Karen Kiks- & Biscuitfabr. Mar- grethev. 3 Hell. j) ★ He. 55 Østerbros Brød-&Biscuitfabr.v. Aage Møller Westend 8 [S j) C. 15307 Aakirkeby Dam Johannes $ 200 Aarhus: Jørgensen Jul. A, Akts., Herluf Trolles G. 9 j} 3095 & 3096 Nielsen C K & Sen ’ s Bagerier Molsg. 4 f 1511

Bitter. Bitter« — Amers — Bitters

København: Commercial Wine Company, Akts., Niels Brocks G. 3 E f C 125 w & 9560 Fabrikation af Birma-Bitter. Falco-Angostura og Cinchona. von Oosten ’ s Bitter Eftf. Tordenskjolds g. 27 E $ ★ C. 1321 Rcffs Carl W Østbaneg. 19 [ø] f ★ Cent.7723 Generaldepot af Køsters Bitter. Aarhus: Palmblad Carl A, Akts. Wille- moesg. 23 f) 3985 Randers: Køsters Mavebitter, F Kabell ® 1795 KØSTERS MAVEBITTÉR F KABELL RANDERS Tlf. 1795 Fabrik paa Svaneapoteket. Hovedforhandler: CarIWReffs,Østbaneg. 19 Kbhvn.Ø Tlf.*Cent. 7723.

Bladcentraler.

København: Amager Bladcentral v. G Haastrup Vig Øre- sundsv.26 [S] D ★ Am. 4998 Bladhandler Forbundet i Danmark, Akts., Kronprinsesseg. 50 El jl ★ C. 5431

Bladhandler- Forbundet Films -Salqel ’ samt J Cigar-& Cigaret- Salget paa Statsbanerne. ^°A/P rj nse s S£ G ‘ 6 TELEFON* * CENT, 5431, Bladkompagniet, Akts., Østerbrog. 7 C IS] $ ★ C.986O&-A-C. 6535 Postkonto 1860 & 2280 Se uæste Spalte, øverst. B.T. ’ s Boghandel, Børge Boesen Raadhuspl. 55 E $ ★ Cent. 1660 & By4 c 91 Chrisb-nsen ’ s H Aviscentral Solitudev. 11 I® fl N 5106 Dansk Bladfordeler, Akts ,VedStrandenl0E Frdbg. Bladcentral, Henrik Steffens V. 1 M JP V 4022 Kbhvns Bog- & Bladcentral ved Chr. Fænøe Kompagnistr. 9 [S ® By 4873 Social-Demokratens Central Vesterbrog.5 ffl f Cent. 12395 & Palæ 5495 Østerbros Blad-Ekspedition, Aage Jensen Østerbrog. 45 @ $ Cent. 10064

Assens: Marslund ’ sBiscuitbageri $ 55 Esrum : Thalbrødfabriken $ 35 Hillerød: Andresen O Ernst fl 418 Hjørring: Biscuitfabrikken Oxford $ 78 & 1078 Odense: Slotsbageriet ved Carl Weber & Co. Norreg. 39,41 $ 2433 Slagelse: Jensen PoulE A Torden- skjoldsg. 13 $ 1463 Svendborg^ Svendborg Biscuitfabrik ved V Winther Hansen Skatterg. 36 & 591

DYKKERARBEJDE SPRÆNGNING AUTOGENSKÆRING under Vand og Ligti. SPECIALARBEJDER paa ^JimePMding dier Mer 'Jiltrwd. 'k < \JlL Qjjdlpfning hauze ET STORT LAGER AF MATERIEL SAASOM : jifdrre CENTRIFUGALPUMPER, OLIEPUMPER -KOMPRESSORER, ttLanSfrortablc DAMPKEDLER, hydrauliskt. DUNKRAFTE , svctrt, TALJER, ANKRE, STAALTOVE M.M.

2. Biscuit, Import & en gros.

København: Gottliebsen Helge, H C Ørsteds V. 48 B[v] $ N7841 Jørgensen Chr. Ahlefeldtsg. 28 E $ PaJ5827 Lund Brdr. Gothersg. 8C K ® C. 12579 Peefc, Frean & Co. ’ s engelske Biscuits. Bahlsen ’ s Ostevafler.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker