kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3082 Artikler til Betonveje.

Beton jern

Fag-Register for Danmark

Malling: Møller Holger g 31 Specielt Fabrikation af Røgblæsere. Odense: Nyborg Harald Vesterg. 65 fl 1249 (2 Lin.) Rødding pr. Spottru p- S i gh h g R 7 Mer ridslev pr. Brønderslev: Petersen J P g S 12 Smid s trup pr. Guldbjærg: Johansen P (1 g Særslev 16o T u n e p r. R o s k i I d e: Nielsen Johs. g T 65 Udsholt pr. Græsted: Petersen A g Raageleje 119u Vejl e: K jældgaard P Vardcv. 26 g 940 Fønix Bistader. Viborg: Viborg Vokstavle fabrik, Chr. Rei ­ mer st. Set. Hans G 9 g 395 0 i god: Eriksen Kr.

København: Alling C K (forh. Frants Alling Company) Puggaardsg. 4-6-8 [v] g ★ C. 3071 & 3430 Pneumatiske og elektriske Vibratorer . Vibratorbjælker C. K. ALLING Boeg-ThomsenS, PSkramsG.7Klg^By8809 Funch-Thomsen ’ s H Eftf., P Andersens V. 17 E g C. 7446 Betonvejmaskiner. Hoff & Co. Mariendalsv. 25 E g Gh. 4036 & Gh. 9456 HOFF & Co. Pneumatiske og elektriske Vibratorer - Vibratorbjælker. Trykluftsanlæg. KastrupMaskinfabrik A/S..g ★ KastruplOOO Rotorbiler, F abriksindretnir.g for fær ­ digblandet Beton. Maskiner etc. for Be ­ tonveje o. 1. Ostermann Ferd. A. N-Voldg. 46 K g C. 811 Vbgele moderne Betonvej maskiner. Poulsen H & Co , Akts., Kalvebod Bryi ’ ge Gasværkshavnen E g C.4729,8636&14729 Se under Sten forretninger. Tekma, Hornemansg. 1 EU g C. 10360 ,,Bau — Stahlgeivebe “ . Brønderslev. Pedershaab Maskinfabrik, Akts, g 450(4Lin.)

Betonjern. Reinforced Concrete Iron — Fer pour béton armé — Betoneisen. (se tillige: Monierjern København: Lemvigh-Mliller & Munck, Akts., Vesterg. 16 É g ★ Cent. 525 Stats g 125 Isteg Armeringsjern Stor Prisbesparelse Forøget Sikkerhed. Tekma, Hornemansg. 1 [ø] g C. 10360 „Bau — Stahlgetvebe* Odense Andersen Knud Nørrebro 87 g 146 & 5500 Betonstøberier. Concrete Manufacturers — Bétonnage — Beton- giessereien (se tillige: Jernbetonkonstruktioner). København : Bird Howitzv. 43 E g C. 2887 Dansk Gibsindustri-Compagni, Akts., Mariendalsv. 23 E g Cent. 5585 Danske Betonfabrikker, De, Akts., Færdigblandet Beton. Hovedkont.RosenørnsAllél8E] g ★ 0909 HØJ G A ARD & SCHULTZ A/S., Hovedkontor Evaldsg. 9 I® g ★ C. 7242 Betonstøberi og Rørfabrik i Skude ­ havnen g C. 7805. Kbhvns Betonfabrik, Akts., V-Teglg. E g ★ Ev. 4300 Aarhu s: Aarhus Betonfabrik, Akts. S-Mole g 2184 &7560 Færdigblandet Beton. København: Bay ét Vinding Jægersborg AllélOlCharlottl. g ★ Or. 4696 Jensen C G Bernstorffsv. 2 Hell, g ★ Hell. 2500 C G JENSEN Ingeniør (M. Ing. F.) Almindelige Cementbetonveje og Vibrobetonveje. Brabrand : Jensen C G Ingeniørfirma ved A Obelitz Hans Broges V. 6 fl 42 Randers: Carlsen C Mølleg. 6 g 262,263,214,1024 & Betonveje. Artikler til Betonveje se i Slutningen af dette Fag.

Biblioteker er optaget i Afd. V Real-Register for Kø ­ benhavn og i Afd IV Provins-Regist er under de enkelte Byer. En samlet Oversigt findes i Emnelisten paa gule Blade foran i dette Bind.

BRØNDERSLEV TLF.45O(ALIN.)

KØBENHAVN FU6LEBAKKEVEJ 108 0 TIF. CENT 1*066

TELEGRAMADR...CEMENTINDUSTRI" MODERNE VIBRATIONS VEJFÆRDIGERE

Bijouterivarer. Bijouterie — Bijouterie — Bijouteriewaren København : Arentzen Aage J & Co..Bijouterie-tmport Akts. Vesterbiog. 41 IS g C. 13047 Bijouchic. Christensen Morten Sprogov. 1 Dø g Ea. 1675 Christensen Otto Danmarksg. IB [v] g C. 16757 Hansen Carl& Co. Lcdreborg Allé 30 Gjentofte g Ge.3190 Hviid-Petersen A Amagert. 4 Kl g Cent. 4807 - AZtid sidste Nyheder. Kjøge Th. Glasv. 4 I nv I g Ta. 6564 Krøll's Chr. Eftf. Gothersg. 30 Kl g C. 2780 Kohler Poul Østerbrog. 19 (ø] g 0 9864 . Plato H,Peder Hvitfeldts Str. GS g By 8558 Grundlagt 1914. Reseda en gros Lager ved J M Christensen Vesterbrog. 4 A IS Toico Kultorvet 4 IS g C. 2190 Wallach M Admiralg. 19 IS g Cent. 8837 Armringe, Huenaale, Ringe, Perlekæder samt alle Nyheder i Branchen. Wilens A Gothersg. 158 IS g Pa. 6722 Randers: Hejf& Co., Akts. SølvvarefabrikNyvangsv. g 372 Artikler for Bijouterivarefab rikker Kobenhavn: Falch & Søager Skinderg. 43 Kl g ★ By 3454 Repr. f. Internationale Galalith-Gesellschaft, Hoff & Co., Harburg, Galalith i Plader, Stæn ­ ger og Ror.

VIBRATIONSBJÆLKER Vej blandemaskiner.

Biavlsredskaber Bee Requisites — Fournitur^s pour apiculture — Bedarfsartikel fiir Bienenwirtschaft Kobenhavn: Andreasen Brødr. Engelbrecht Pile Allé 55 E g Ev. 4403 BRØDR.ENGELBRECHT ANDREASEN PILE ALLE 55 • TLF. EVA 4403 SPECIALFA3RIK FOR FREMSTILLING AF ALLE TIL BIAVLEN HØRENDE REDSKABER. OMEGA BIAVLSREDSKABER. Aakirkeby: Nielsen J g 214 Assedrup : Nielsen ’ s I F Sønner g 46 Faarevejl e: LisbergJ Gadstrup: Andersen A P g 70 Kalundborg : Rasmussen Carl g 225 & 585 - Største og billigste Lager, en gros & en detail af Biavlsredskaber Illustr. Prisliste gratis. Lille Skensved: Vedsø Brø'dr.,Drifte- brohus g Snogebæk 20

Venditor Kunststoff-Verkaufsgesellscliaft m.b.H., Troisdoif, Troion i Profiler, Plader, Stænger og Ror. '

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker