kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3081

Beslagsmede

Aalborg: Aalborg Værft, Akts. Rørdalsv. $ 4101, Stats fl 9

Esbjerg : Jansen Brødr. Havneg. 7 $ 922 Jydsk Petroleums-Kompagni, Akts.Hjertingg. 5 111810, 1830 & 1850 r JYDSK wipm petroleums - V. Haderslev: Hansen Holger Nørreg. 38 $ 129 Herning: Hansen NK 255 - Shell Benzin. Hil] erød: Dansk-Engelsk Benzin- & Petroleums Co., Akts. „Shell" ved I C Rasmussen g) 583 &1183 H.j ør ri n g ; Toft Cai g, 10 g&809 Kolding ; Kolding Olie & Benzin-DepotK. O. B. ved Sophus Krogh S-Havneg. ( gll072 Nafta Benzin & Petroleums-Kompagni ved Johs. Larsen, S-Havneg. $ 901 & 902 Odense: Dansk-Engelsk Benzin- & Petroleums Co.. Akts., Odense Distrikt v. Carl Suhr Kongensg.69 $ 9(2Lin.) Mozart-Hansen U Havneg. 17 fl201 Nafta Benzin, Akts. Nørreg. 47 f 121 (2 Lin.) Odense Benzin Co., Akts. Sønderg.l7J11520 Ran d ers : Dansk-Engelsk Benzin- & Petroleums Co., Akts. „Shell “ v. A Axelsen $ 24 & 3000 Ri^ge : Fynske Gica Benzin & Petroleums Akts., Det f 37 & 73 Ru d k øbi ng : Hansen JohannesMørk$17 - ShellBenzin. Rønne: West Jens g} 405 Slagelse: Wilken-Jensen H Smedeg. 1 j) 1804 Stokkemarke: Lolland Falsters Nafta Benzin, Akts. $ 12 & 112 Sønderborg . Korff Peter f 1 Thisted: Pedersen Kai $ 175 V e .1 1 e : Vejle Olie- & Benzin Depot ved AI J Hald Godsbanev. $ 2156 kompagni a / s uicDTiMr.r. c tfoirnr. HJERTINGG.5 ESBJERG TELEFON 1810 1 8 3 O - 18 50

Hansen Stjerne & O HansenLyngbyv. 30-34 [ø] U Ryv. 551 Jensen O R Englandsv. 4 [S] $ Am. 9240 Johansen Carl J, Holger Danskes V. 108 El D Go. 7064 Nielsen P Borgerg. 81 E f) Palæ 176 Steffensen KK Østerbrog. Gardehusarkas.iø] f 0 8692

Artikler til Benzin - Tankanlæg. København: Anra Maskin- & Vægtfabrik Andersen & Hasmussen Dagmarsg. 17 [Ni jl Ta. 7777 Justerede Maaleapparater for Benzin og Petroleum. Telefon Taga 7777. Sindby H & Co., Akts., Reventlowsg. 12 [3 f ★ C. 7110 Seal-Fast “ Produkter. København: Danske Petroleums-Aktieselskab, Det, Annæ Pl. 13K $ ★ Cent. 2890 (Lager Vanløse $ C.8287&Damsø57ogKa- strup D Kastrup21)Telcgradr.„ Petroleum" Agenturer i 46 Byer. Handelshuset Vilhelm Hansens Eftf., Inde ­ haver Holger Jensen, Carl Jacobsens V. 17 Valby ^C. 10311 Jansen Brødr. st. Kongensg. 55K£i ★ C. 4890 Telegramadr. „Benzinjansen “ Brødr. Jansen St. Kongensg. 55 Tlf. ★ Cent. 4890 København K. st. Benzol. ■ Benzole — Benzol — Benzol

Besætningsartikler. (se Sy- og Besætningsartikler).

Beton, færdigblandet.

København: I)anske Betonfabrikker, De , Akts., Færdig ­ blandet Beton Rosenørns Allé 18 El ® ★ C. 909 Kbhvns Betonfabrik, Akts., V-Teglg. El w 1 ★ Ev. 4300

Betonblandemaskiner. Concrete Mixing Machinery — Bétonniéres — Betonmischmaschinen Køben h avn: Funch-Thomsen ’ s HEftf,,PAndersensV.17EI j) C. 7446 _________________ FUNCH-THOMSEN 8 EFTF. Enefabrikant af Ludvigsen & Hermann ’ s Betonblandemaskiner Kapacitet fra 150-1500 Liter Reparationer Lager af Reservedele til alle Typer. Tlf. Cent. 7446. Kastrup Maskinfabrik, A/S.,f ★ KastruplOOO Ostermann Ferd.A, N-Voldg.46Kf Cent.811 Jaeger Hurtigblander. Pedershaab Maskinfabrik, Akts.,Brønderslev, Afdeling i Kbhvn. Fuglebakkevej 108 E) f ★ Cent. 14066 Brønderslev: Cementstøberiernes Redskabsforsyn, f 220 Pedershaab Maskinfabrik, Akts, $ 450 (4Lin.) - Afd.i Kbhvn.Fuglebakkevej 108 IS) ★ C. 14066. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Betonglas og Prismeglas. Glass for use in reinforced concrete and prisme glass f — Vorres translucides pour béton et verres prismatiques — Betonglas und Prismenglas. Køben ha vn : Evers & Co. Fredh. Kan. 6 Kl ^ ★ Cent.10470 Danske „ECO* Betonglas. Hjortsø APGothersg.l58E|)C.l J392&1 2381 A. P. H. Betonglas. - Dansk Fabrikat. Jernkon f oret, N-Voldg. 30,32 ESjj ★ C.8606 Kepplerske Betonglas. Monberg P, Skt.Annæ PI.28 E f) Cent. 2787 Glasbygningssten. Pens H st. Kongensg. 92 E j) ★ Cent. 8577 St. Gobain ’ s „Sun fix* Betonglas. Aarhus : Christensen &Nielsen Vesterg. 48 3378

Beskyttelsesrum, Anlæg af og Tilbehør til.

K øbenhavn: Jacobsen Per Amalieg. 28 DS |l Pa. 7922 Nordisk Luftangrebsværn, Akts., Kronprin- sesseg. 20 OS 1 C. 1868 NORDISK LUFTANGREBSVÆRN

Benzinpumper. Petrol Pumps — Pompeg å benzine — Benzinpumpen

KRONPRINSESSEG.2Q TLF.CENTRAL 1868

København: Kastrup Maskinfabrik. A/S, ^ ★ KastruplOOO Forskellige Pumpetyper.

BESKYTTELSESRUM VORE INGENIØRER Gh VER SAGKYNDIG VEJLED-- NING OG TILBUD.

Benzin-Tankanlæg. Artiklor til Benzin-Tankanlæg so i Slutningen af dotte Fag.

København: Kastrup Maskinfabrik,A'S, |l ★ KastruplOOO Maalepumper for Benzin og Olie, Gadetanke etc. Micromax Maskinfabrik N-Fasanv. 174 [® $ Tg. 6799 Pumper og Tanke for Benzin samt alle brændbare Vædsker.

(se tillige Smede).

København: Christensen Thorvald Murerg. 2 [® $ N 4542x Christiansen J Jægersborg Allé 150 G j en to fte $ Gjent. 29 Gautier ’ s Beslagsmedie. Dyrlæge Hambrosg. 23 El JUBy 1388

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker