kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Danske Benzin Kompagni, Det, Akts., St. Annæ PI. 5 Kl $ ★ Cent. 5455 Danske Petroleums-Aktieselskab, Det, St. AnnæJP1.13 Øf* Cent. 2890 LagerVanløse$C.8287 ADamsø 57 og Ka ­ strup $ Kastru p21Telegradr.„Petroleum “ Agenturer i 46 Byer. Forenede Olie Kompagni, Det, Akts., St. Annæ PI. 5 Kl $ ★ C. 5455 Giehm ’ s Aug. Nafta Benzin Akts. Kødbyen Kø Iboderne EJ $ Eva 3712 Gørløv ’ s Servicestation tf Prøvelaboratorium Strandv. 40 Hell, $ ★ Ryv. 3201 Intava Aviation Products St.AnnæPl. 13 K $ C. 5622 Flyvebenzin Jansen Brødr. st.Kongensg.55 Kl $ ★ & 4890 Telegramadr. „Benzinjansen “ Brodr.Jansen St. Kongensg. 55 Tlf. ★ Cent. 4890 København K. Kiefer Karl Vesterport E | ★ C. 3312 Krystal Benzin ved Kjeld J ensen Englandsv. 3 [s! Maxzoni Benzin Company, Akts., V-Voldg. 117 El $ ★ Cent. 10729 Molholm V Vasbyg. 52 El $ Ev. 5350 Nafta Oil. Th. V Petersen Kødbyen Kød ­ boderne El $ Ev.3712 Nordisk Petroleums Compagni, Akts., Vester ­ port El $ C. 7397 Nordisk Tanklager, Akts., Vesterport El $ ★ C. 15508 OLSEN ALFRED & Co., Akts.,Kvæst- husg. 3 Kl $ ★ O. 5021 Stats $ 98 & 198 Tankanlæg Prøvestenen $ G. 12331. Ranfelt Brødr. Vesterbrog. 60 El Ringsted B & Co. Vesterport El $ ★ C. 15508 Telegramadr. „Kemering* Tekniske Benziner. Shell (A/S Dansk-Eneelsk Benzin & Petro ­ leums Co.) Shell-Huset Kampmannsgl 2, 4 El $ ★ Cent. 9838

Beholdere.

Pitch — Poix — Pech

København: Funch -Thomsen ’ s H Eftf., P Andersens V. 17 El! C. 7446 Aalborg: AALBORG VÆRFT, Akts. Rørdalsv. $4101, Stats $9 Telegramadr.: „Yard “ . Aarhus: Aarhus Maskinfabrik vedNBunde-Pedersen, Søndre Kystværnsv., Sydhavnen $ 374 Kolding: Danske Mejeriers Maskinfabrik, De, A.m.b.A.$2036 • Telegramadr.:Mejeri ­ fabrik". Alt Beliolderarbejde i Jern, Kobber, Aluminium og rustfrit Staal.

Københ avn: fh. Forbæch ’ s John Eftf. Islands Pi. $ C. 235 Til Skibsbrug i alle Kvaliteter. Kjersgaard S & Co. 1. Strandstr. 20 Kl $ ★ 0.12388 (5 Linier) H olb æk: Holbæk Begfabrik, H Madsen Strand- møllev. 9 $ 661

Begravelsesbesørgelse og Bedemandsforretninger.

København: ArbejdernesLigkistemagasin,Akts.,Fælledv. 5 IÉ $ C. 5708 Bestyrer A Olsen Svan- kærv. 20 Vanl. $ Da. 343 ChristensenChr. F, Vesterbros Ligkistemaga ­ sin Enghavev. 31 El $ Ev. 1404 Hildebrandt E C Dannebrogsg.4 El $ V 8525 Privat: Frydendalsv.l$V612u - Altvedr. Begravelser og Ligbrænding besørges.' Jacobsen Emil Strandv.153 Hell. $ Hell. 1650 Bp. Svanemollev. 120 Hj. af Sofiev. $ He. 1154 Jørgensen Emil, N-Frihavnsg. 12 A [ø] $ 0 567 - Østerbr. ældste Ligkistemagasin. Klæbel Viggo Adelg. 7 Kl $ Cent. 3167 Grundlagt 1860. Mtiller William Smalleg. 13 E $ ★ & 6536 & 15637 Privat Vinter Gh. 1011, Sommer Damsø 1273 Begravelser og Ligbrænding besørges. Olsen Georg Hyldegaardsv. 20 A Charlottl. $ Ordr. 1401 ROSTRUP N P Valkendorfsg. 34& 36 Kl $ Cent. 778 & 728 Grundl. 1844 Bedemand C A Bruun $ Gjentofte 2630 Frdbg. Afdeling GI. Kongev. 115 El $ Cent. 13577 Hellerup Afdeling Strandv. 114 Hell. (Hj. af lille Strandv.) $ Hell. 3478 Træter E Adelg. 11 Kl $ Palæ 929 Grundlagt 1877. Aal borg: Aalborg Begravelseskontor, Jens Bangs G. 8 $ 2289 Hvorup ’ s E Ligkisteforr. Østeraag. 16$470 Aarhus: Aarhus & Omegns Begravelsesforretning Nørreg. 1 $ 8183 Hillerød: Frederiksborg Begravelses- og Ligbrændingsforretning ved Johs. Poulsen $676

Belysningsartikler. Gas Æ Electric Fittings — Articles d'éclairage — Belenchtungsartikel (se tillige Elektriske Belysningsartikler). København: Christensen F M St. Jakobs G. 3 [øl $ Cent. 7576 Aarhus: Bræmer F Sønderg. 31 $ 2894

Ben en gros. Bones, wholesale — Os en gros — Knochen, Grosshandlungen

Hjørring Beneksport, Søren

H] ørring:

Andersen $ 658

Struer: Struer Produktforretning $ 359

Benmelsfabrikker, (se Kød- og Benmel).

Texas Company, The, Akts. jTexaco)Amalieg. 35 Kl $ ★ C. 1C816 m. Omst. til samti. Af ­ delinger LAGER TANKANLÆG: PRØVESTENEN TLF. CENTRAL 6753

Benzin. Depoter og en gros Petrol — Benzine — Benzin

København: Anelo Dane Mineral Oil Akts., Strandv. 4 K [ø] | C. 9424 Benzin-Importen ved FA H Petersen Østerbrog. 70 [0] $ C 14115 Egen Import af Benzin. Bille Wm. Tagensv. I nv I $ Tg 177 Dansk-Engelsk Benzin&Petroleums Co.,Akts., Shell-Huset Kampmannsg. 2,4E$'Å - Cent. 9838

TEXftCO

Begravelsesforsikring.

København: NYE BEGRAVELSES- & LIGBRÆN ­ DINGSSELSKAB AF 1935, DET, ved V & H Muller Hovedkontor: Smalleg. 13 E $ ★ C. 6536 & 15637 Amagerbrog. 145 $ Am. 7671

TRIANGEL BENZIN, Akts., GICA af 1936 Gothersg. 175 Kl & C. 6934 & 15369 Aa lborg: Aalborg Nafta-Benzin- og Petroleums Kompagni, Akts. Jyllandsg. 10 $ 6879 & 6880 Aarhus: Jansen ’ s Brødr. Eftf., C G Christensen, Havneg. 4 $ 6261

SHELL

Begravelseskasser og -selskaber. (se Afd. V Real-Register foran i dette Bind).

X

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker