kraks vejviser 1940 handelskalender

Befragtningsagenter PETERSEN, MØLLER & HOPPE St. Annæ PI. 18 E £ Cent. 14 & ★ Cent. 14495 Stats £ 21 Toldbodkontor £ ★ Cent. 9785 - Telegramadr. „Hoppe'*. Rasmussen Jørgen A Amalieg. 33 E £ C. 1018 & Palæ 1618 Schierbeck ’ sChr.Eftf. Amalieg. 41 E £Cent. 13109 & 13345 Stangebye & Hansen Bornholmsg. 3 E £ C. 1535 & 5836 - Telegradr. „Pacao". Suenson & Jespersen Toldbodg. 2 E £ ★ Cent. 9360 SVENDSEN & CHRISTENSEN Frederiksg. 1 E £ ★ Cent. 2537 Stats £ 38 - Telegramadr. „Nautical". Svendsen Oluf Toldbodg. 18 E £ C. 2441 & 14541 Tholander V, Havneg. 51 E £ ★ C. 13708 Telegrams „Basis". The Bue Code. Thomasen S A Frederiksg. 19 E £ ★ Palæ 6745 Tuxen & Hagemann Amalieg. 28 E £ ★ C. 5'. 35 & 5765 Vollmond Aage Amalieg. 33 E £ Cent. 14180, 14181 & 3170 Wonsild & Søn Amalieg. 39 E £ ★ Cent. 8430 (5 Lin.) Stats £ 184 Aalborg: Andersen Janus &Co.VedStran- den 9 £ 2838 & 2825 ChristensenAageNyhavnsg. 6 £ 6760 Rechnitzer, Thomsen &Co. ’ sEftf.Toldbodpl. £ 4120 (3 Lin.), Stats £ 16 Telegramadr. „Maritime." Utzon Jobs. £ 2075 & 2200, Stats £ 2 Telegramadr. „Utzon". Se u. Mæglere. Aarh us: Aarhus Befragtningsforretning ved Bruno Schacht Stadion Allé 43A £ 8835 Aarhus Shipping Company Skolegyde 4 £ 9150 (2 Lin.) Evensen A & Co., Akts. Mindet 26 £ 509, priv. £ 9321 Telegramadr. „Shipeven". Hude Carl v. d. £ 81 & 82 Telegramadr „Hude". Jensen J Gotfred Mindebrog.2 £4311 (2 Lin.) Telegr. Adr. : „Nauta". Assens: FrydendahlS £ 478 Larsen Alfred £ 200 Telegramadr. „Shipping". Augustenborg ’ : He ide Richard £ 102 Ebel toft: Jensen S & Søn £ 184 Egernsund: Christiansen II £ 44 PetersenRP£66-2Weør. Adr. -.„Emanuel". Hasle: Kristensen M A Skibsreder £ 12 Hvide Sande pr. Ringkøbing: Laursen Alfr. H £ H S 15 Mariager: Larsen P Rudbeck ved VFrom Bartrumsen £ Cementcentralen 1 & £ Mariager 114 Marstal: Boye Alb. E & Co., £ 56 Boye Hermann C & Co. £ 48

VII — 3079

Fag-Register for Danmark Hillerød:

Hillerød Barnevogn- & Trævarefabrik Jill Horsens: Bretlau J VSmedeg. 13£ 1029 Christensen E O Nørreg. 30 £2431 Kolding ; Petersen ’ s .Julius Eftf., O Nielsen Skou Laasbyg. 99 £ 116 O dder: Odder Barnevognsfabrik £ 100 Odense: Barnevognslageret, Kaj SpangtoftVindeg.22 £ 7916 Barnevogns- & Legetøj sfabiikken Hede- gaard, Anna Hedegaard Jensen S-Boule- vaid56 £ 7134 Skou K Lang Vesterbro 4 — 6 £ 4855 V eje n: Brønd Simon & Co., Akts. £ 135

Bastbaand.

Københ avn: MoldøwGeorg Sølvsr. 10 E £ Cent. 9190 Specialforretn. i kulørte Bastbaand til Indpakn. Spec.: Beklamebastb.m. Firma ­ tryk. Forl. Offerte. Prøver send.overalt.

Bastmaatter. (se Sække).

Bedemandsforretninger. (se Begravelsesbesørgelse og Bedemands ­ forretninger).

AKTI e SELSKABET SIMON BRØND SCO. BARNEVOGNSFABRIK

Befragtningsagenter. Chartering Agents — Affréteurs — Befrachtungs- geschåfte København: ASMUSSEN & JØRGENSEN, AKTS., Ny Toldbodg. 33 E £ C. 9499, 14499 & 14899 Baltic Shipping Compagni Frederiksg. 11 E £ C. 2486 & 14747 BROWN P. JUN. & Co. Amalieg. 49 E JPC.2 76,45 1&455 - Telegramadr.,.Brozvn" Bruhn Joh. & Co. Havneg. 11 E £ C. 4953 & 16953 CHRISTENSEN ALFRED Amalieg. 43 E £ ★ Cent. 221 Telegramadr. „Alfred". Christensen T C & Co, Amalieg. 33 E £ ★ Cent. 14630 Eskildsen O J & Co. Vesterbrog. 40M£Cent. 2796 . HANSEN C K Amalieg. 35 E £ ★ C. 72, Stats £ 13 Se u. Dampskibsekspeditioner. Hecksher & Son ’ s Eitf., Amalieg. 39 E £ Cent. 7899 & 7999 Stats £ 165 HOLM & WONSILD Amalieg.36E£*C. 69 Stats £155- Telegramadr.„Holmsild" . JENSEN ALBERT, Akts., Islands Brygge 22E £^C. 12612 Stats £ 412 Telegradr. „Jensalb". Jensen Chr., Chr. d. 9.G. 10 E £Cent.lO682& 9479 Telegramadr.: „Bussjensen". • Jensen ’ s Shipping Company v. Johannes Jensen Bori.holnisg. 2A E £ C. 1 3< 91 Jensen V & W Larsen Ny Toldbodg. 15 E £ ★ Cent 15008 Kbhvns Lægterinteressent-Selskab Niels Juels G.8 E £ 'Cent. 3491 Møller A P Kong. Nyt. 8 E £ ★ Cent. 514 Stats £ 33 A P Møller

TLF. 135 TELEGRAMADR. „BRØND."

V e j l e: Nielsen Godttred Nørreg. 25 £ 394 Vejle ny Barnevognsfabiik ved A Petersen Vissingsg. 18,20 £ 918

A rtikler til Bårne vogn e.

København:' Jacobsen Bendix Frederiksborgg. 33 E £ C. 11552 „Velvex" Køreposer. Janssen Tage Gasværksv. 15 13 $ ★ C. 3798 Norling J K Vesterbrog. 4 A [V] £ By 6801 Skandinavisk Barnevognsfabrik, M Itkin Landemærket 9 E f C. 13881 & 16881

Odense: Nielsen Carl Nørreg. 81 £ 2185

Barometre. (se Instrumentmagere).

Bast (Raffia). Bast — Raphia — Raffia 1. Udsalg.

Grube H C £ 74 Nørre sundby: ~BachN O£ 1047 & 2161 Telegramadr. „Bach". Vandborg Ivar W £ 6605 Kan d ers :

2. Bast en gros. 1. Udsalg.

Kongens Nytorv 8 Tlf. * Cent. 514 Statstlf. 33 Telegramadr. „Hersk". Skibsmægler K Schaldemose Kastelsvej 8 Kbhvn. IS1 Tlf. 0 5157

København: AbildgaardCarl,G l.Kongev. 104CS £Cent.8023

Hassager Carl & Co. £ 92 & 91, Stats £ 17 Telegramadr. „Hassager, Banders". Roskilde : Kronika B Havnev. 30 £ 1000 Svendborg:*-. Hude E W v. d. & Søn £ 25&133, Stats £ 2 Sønderborg: Jacobsen Peter £ 605 V ej le: Christensen F HLauenborgHavnen£ll&12

2. Bast en gros.

OVESEN OSCARAmalieg.35E£C. 14450 & 1504 Stats £ 548 - lelgradr. „Nesevo". Petersen A N st. Kongensg. 49 E £ Cent. 1243,12443 & 12843

Køben havn: Kjersuaard S& Co. 1. Strandstr. 20 E £ ★ Cent. 12388 (5 Linier)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker