kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3076

Barberer og Frisører

Pedersen Seneca, Soborg Hovedg. 26 Søborg g Søb. 2399 Pedersen Vald. Tyrolsg. 1 [S] g Am. 9876y Pedersen Vald. Jagtv. 207 [ø] g Ry. 2221 Peters Gerli. Howitzv. 70 E g Fa. 1549x Petersen Børge Prinsesseg. 24 E g Su.536y Petersen Chr. Vesterbrog. 112 E g V 511 2x Petersen E Fielsøe Frederiksborgv. 11 ® g Ta. 4052 Petersen E P F V Baldersg. 73 E Petersen HIvanouw S-Boulevard 53 E g V 9619y Petersen H P Borups Allé 200® g Tg. 5741 Petersen Karl St. Jakobs PI. 3 løl g 0 6296 Petersen N E Fredensg, 20 E g N 4126y Petersen S H Istedg. 14 E g V 2513 x Petersen Svend Sverrigsg. 3C E gAm.l607x Petersen V Vennemindev. 59 E g Ryv. 251x Petersen Villiam, Niels Ebbesens V. 22A E g V 5851x Pilemann-Jensen A V Amagert.33 E g By 4217 Porsbøl Valdemar Matthæusg. 21 E g V 3507 Poulsen Peter Øresundsg. 82 E3 Rasmussen Aa. Falstersv. 2 E g Gh. 3109x Rasmussen A J Holbergsg. 15 É g By 225x Rasmussen Chr. Langelandsv. 2 E Rasmussen C Reimer Shetlandsg. 1 E g Am. 6464 Rasmussen C S T Skovkrogen 2 Charlottl. gOr. 6297x Rasmussen H R Sindshvilev. 4 E Rasmussen J Sundevedsg. 3 E Rasmussen J G Falkoner Allé 106 E Rasmussen M Lyngbyv. 155 ES g Ryv. 4950 Rasmussen Otto Østerg. 22 E g By 8933 Rasmussen R Landsdommerv. 1 ® g Tg. 2388 Rasmussen R Gjentofteg. 2 Gjentofte g Gjent. 648 Rasmussen Vilh.Lyngby Hovedg. 76 Lyngby Rasmussen V J Tingv. 31 [S] Ravn-Jensen Otto Ny Kongensg. 14 E g Palæ 227y Remmert F V GI. Mønt 4 E g By 1921y Rigsdagens Barber- & Frisør Salon v. E G Bruun Christiansborg Rigsdagsfløjen E U. Samlingen 9-17 efter SamlingenlO-15. Badeanstalten Onsd. og Fred. Riis Max, Andreas Bjørns G. 2 E gAm.7778 Roloff A R Nojsomhedsv. 4i gø 1673v Runddelens Frisørsalon v. M Faurskov Ras ­ mussen Nørrebrog. 153 E g Tg. 476 Sabroe Chr. Classensg. 50 (øl g 0 6538v Sandvik Tyge Vendersg. 21 E g By 2433y Saunte Ingv.Nansensg. 24 E g By 5359y Saxfelt Kristen Odenseg. 22 E) g 0 630y Schlamowitz Aron Rosenørrts Allé 57 E g N 2863v Schmidt Claudius Frederiksbergg. 36 E g By 2538x Schmidt Edv. Blaagaardsg. 14 E g N 142v Schmidt Jens Skoleholderv. 11 ® gTg.2616 Schnoor K Gasværksv. 21E g V 9289v Schulmann S Guldbergsg. 6 E g N 4149y Schwarz Louis H Classensg. 35 |0) g 07235 Schwerdtfeger & Hansen Kong. Ryt. 34 E g By 8054 Selck Anton Falkoner Allé 88 E g N 2288x Simonsen K W E Danmarksg. 17 E Sternberg Carl Bramslykkev.24 Valby gVb. 492 Storgaardens Herre-Frisør v. F JensenToras- gaaidsv. 70 ® g Tg. 4254 Stougaard H J Havneg. 35 E g By 735x Strand L Klosterstr. 10 E g By 5388 StrickertE Aalholmsv. 2 ValbygVb. 3879 Stybert Emil Bernstorffsg.4 E g By 1777 v Sørensen C A Frdbg. Allé 53 E g Eva 29 Sørensen D Hillerødg. 28 E Sørensen Emil Smalleg. 1 E g Go. 821y Sørensen Henry Sølvg. 92 Eg By 6888 Sørensen L R Enghavev. 233 E g Ev. 5382x Terkelsen P Gammeltorv 2 E g By 1906v Thomas A Borups Allé 112 E g Ter. 2347y ThomsenTh. J Raadhuspl.57 Eg*ArCent.4O5O Thrane P Toftegaards PI. 2 Valby gVb.1611 Thune Lauritz Adilsv. 2 E g Gh. 1029x

Kjær N I Raadhusstr. 10 E g By 1291y Kjølner Johs. Strandv. 138 A Hell, g Hell. 4374 Knudsen S Stefansg. 73 E g Tg. 2396x Korsgaard N Polititorvet 5 E g By 583y Krag-Olsen H Rosenørns Allé 34EgN4301v Kreutzmann Jørgen Hellerupv. 43 Hell. Kristensen E Søbye, Peter Bangs V. 97 E g Damsø 3304 Larsen Alfr. Mariendalsv. 45 E Larsen Chr., Julius Thomsens G. 7 E Larsen C & K Clausen Vesterbrog. 100 E g V1057x Larsen Edv. Tranev. 3 E g Tg. 4795. Larsen Einar Dronn. Tværg. 50 E g Palæ 1355y Larsen Erik St. Kjelds PI. 8 ES g Ryv. 4976 Larsen Harald Frederikssundsv. 162 Brh. g Bella 1170 Larsen K Frederiksborgv. 202 ® g Sø. 1666 Larsen Victor.N-Farimagsg.62 E g By553u Larsen Viggo L Gimles Allé 1A (S] g Am. 4438x Larsson ’ s Joh. Frederik Eftf. Østerg. 46 E g C.9830 Lauritzen A Toldbodg. 11 E g Palæ 252y Les trois ved P Honoré, C Henriksenog JDupont Frederiksbergg. 34 E gBy5196y Hurtig og proper Betjening. Loja C Kingosg. 2 E g Eva 352 Lund P Boserup Birkedommerv. 37® g Tg. 6347 Lund P Rosenørn Østerbrog. 49 El g 0 2784x Lykke Kaj Toldbodv. 26 E g Palæ 3057 Madsen E Godthaabsv. 237 E g Gh. 7441 Malmstrøm O A GI. Kongev. 33 B E g Eva 1586 Marhauer Otto & Oluf M Olsen Monterg. 19 EgBy2871y Meile J O V Brorsonsg. 2 E g V 9206v Munch Axel Hellerupv. 8 Hell, g Hell. 5523 Moller Carl Bagerstr. 1 E g V 1129y Nielsen A C Knabrostr. 1 E g By 2009y Nielsen A C Thorsg. 21 E g Tg. 3483x Nielsen Bruno B Halmt. 56 E g Ev. 4204 Nielsen C E Sofiev. 1 Hell, g He. 6787 Nielsen Edvard Vesterfælledv. 2 E g X* Ev. 4146 Nielsen Fritz V Lyngby Torv 3 Lyngby g Lyngby 2012 Nielsen Georg Sallingv 18 Vanl. gFa.l698y Nielsen H Ryesg. 108 A Ej] g 026u8x Nielsen Harald Islands Brygge 27 E g Am. 1113x Nielsen Herman Holbergsg. 9 E g By 3989 Nielsen H Vulff Vimmelskaftet 47 E gPalæ 4049 Nielsen J Sandbygaardv. 19 Brh. g Be.3588 Nielsen J Hauge Frederikkev.l Hell. gHell. 2757 Nielsen Johs. Vølundsg. 1 E g Tg. 2620 Nielsen J P Amagerbrog. 16 E g Am. 1255x Nielsen Knud Strandv. 193 Hell.gHell.4021 Nielsen N P Toldbodv. 7 E g Palæ 2047x Nielsen N T, Peter BangsV.58EgGh.37Hx Nielsen Otto Istedg. 11 Eg Eva 988x Nielsen Ove Bergthorasg. 2 E g Am.2263y Nielsen P Valdemar Vesterbrog. 44 A E g V6948x Nilsson W S-Boulevard 66 E Nussbaum Samuel Oehlenschlægersg. 35 E Nørgaard L Helgesv. 6A E g Gh. 9982 Olsen A A Kompagnistr. 31 E g Palæ7162x Olsen Albert Strandv. 84 Hell, g Hell. 1326 Olsen Andreas Østerbrog. 6 EUg 01257 Olsen C V, Julius Bioms G. 3 E Olsen Hilmar Falkoner Allé 32 E g N 1013 Olsen Viggo Lyngby Hovedg. 66 Lyngby g Lyngby 766 Orneborg A E Krusaag. 19 E g V 6705y Orneborg Jensen L Smalleg.40 E gGh.4160 Palmblad Carl Norrebrog. 152 E g Tg. 3803 Panoptikonsalonen v.Aa.Hansen Vesterbrog. 5B E g Palæ3605y PaulsenO Søgaardsv.3Gjentofte gGjent.857 Pedersen Johs.Vermundsg.12 [ø] g Ryv. 5121 Pedersen L Ø-Farimagsg. 18 @] x Pedersen P Emdrupv. 4 g Ry v. 1083

Københa vn (Fortsættelse): Hansen E J St. Jørgens Allé 3 E gV7454 Hansen H Aldersrog. 2 [0] Hansen H T Rosengaarden 4 E HansenICBenzon V esterbrog.206EgV2456x Hansen M Ravnsborgg. 17 E Hansen NB Prins JørgensG.14BEgN3965x Hansen OscarP, N-Frihavnsg.50|0]g03810y Hansen Ove, St. Annæ Pl. 14EgPalæl437 Hansen Rasmus Vesterbrog.llCE gV8244 Hansen Sophus A Kohavev. 25 Vedbæk g Trørød 122 Hansen V Amalieg. 41 E g Palæ 2158y Hansen V Landskronag. 49 [ø] g Ryv. 4419 Hansen V Kingosg. 17 E g V 1007 v Hansen V Jægersborg Allé 33 Charlottl. g Ordr. 3613 Hansen Viggo Chr. d. 9. G. 10 E $ By2310v Hansen VUE Englandsv. 367 Kastrup g Ka. 242 Hanson Aage Købmagerg. 48 E g By 2173x Hanson E Biilowsv. 2 E j) V 5666x Haitvigsen Brødr. Leo & Kai Gyldenløvesg. 17 E g By 257v Heinze Otto Korsørg. 33 [0] g 0 1547 Henriksen C Amund Tagensv. 71 ® | Tg. 6117 Henriksen G B N-Voldg. 62 E g By 2067y Hoelstad Fr. Østerbrog. 21 lø] g 0 8916 Holm Johs. Frederiksborgv. 218® g Søb. 1484y Holm N J Østerbrog. 124 [ø] Holm-Jønsson Walther Studiestr. 36 E g By 5448x Holritz Carl, P G Ramms Allé 64 E g Gh. 4193 Holst Poul st. Kongensg. 1,3 E | Palæ 248 Hornsleth J E Flensborgg. 27 E g V3607 Hovedbanegaardens Frisørsalon v. Vilh. Jen ­ sen Vesterbrog. Kbhvns Hovedbanegaard E g Palæ 6430 Iversen Ernst Eigil Holmbladsg. 32E gAm. 3101 Jacobsen Aage Bech Falkoner Allé 8 E g V 2359x Jacobsen Aage EDybbølsg.23EgVe.5677v Jacobsen K Vendelbo st. Strandstr. 5 E g Palæ 904u Jensen A Frederiksbergg. 21 E g By. 294y Jensen A C F, Holger Danskes V. 98 E g Gh.3594y Jensen B Ordrupv. 67A Charlottl. g Or.6171 Jensen Chr. Gothersg. 113 E By 5671v Jensen Chr. Præstøg. 3 EU Jensen E BilleLyngbyv.224Hell.gHell.4410 Jensen Erik Nærumv. 356 NærumgNærum 127 Jensen Hans GI. Jernbanev. 17 Valby Jensen Henry Dannebrogsg. 30 E g V1219y Jensen Jean Adilsv. 9 E jfGh. 70x Jensen Jens Amalieg. 39 E g Palæ 520 x Jensen Otto Lyngbyv. 41 E3 g Ryv. 695 x Jensen P Heimdalsg. 2 E g Tg. 1911 Jensen Povl Absalonsg.24 E g V 362 x Jeppesen C, H C Ørsteds V. 11A E Jepsen Ejnar Godthaabsv. 11 B E g Gh. 1694x Johansen C Jagtv. 133 E g Tg. 19y Johansen C C Nannasg. 18 E g Tg. 1750 Johansen E Hillerødg. 85 E gi Tg. 5091x Johnsen Hildor Blaagaardsg. 53 E g N5535 Josiassen P Kattesund 1 E g By 2852x Juul A V M Godthaabsv. 47 E g Gh. 3388x Jørgensen A Chr. Flensborgg .45 E g Eval38 Jørgensen Anton Hovedvagtsg. 2 E g By 8640 Jørgensen Brødr. O & H Gothersg. 147 E g By2843x Jørgensen Chr. Østerbrog. 138 [0] Jørgensen E Amagerbrog. 247 [S] g Su.481y Jørgensen Hans Østerg. 26 E g Cent. 11136 Jørgensen Otto Ravnsborgg. 5 E g N 3901 Jørgensen P Slotsherrensv. 102 Vanl. Jørgensen P Jyllingev. 42 Vanl. g Da. 2647 Jørgensen Th. Njalsg. 1 E g Am. 4167y Kamper P Jernbane Allé 33 Vanl. g Damsø 1108 Kejser Rasmus Viborgg. 73 [0] Kjerrumgaard Aug. Læderstr. 14 E g Pa.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker