kraks vejviser 1940 handelskalender

Barberer og Frisører

VII — 3075

Fag-Register for Danmark

Christensen A J Hammerichsg. 1 E g Palæ 7354x Christensen Axel Fredensg. 3 INI g N 933u Christensen C E Rantzausg. 30 INI Christensen Ejnar Tstedg. 4 E g V 1604x Christensen Frede Haderslevg. 9EgV 1409x Christensen Johs. Landemærket 57 EgPalæ 3706 Christensen Jobs. Valby Langg. 142 Valby g Vb.4542 Christensen Lynge Helgolandsg. 4 E g Ve. 5653y Christensen Siger Vanløse Allé 3 E g Gh. 8108 Christensen Steffen Dagmarsg. 16 E Christensen Urban Jarmers PI. 3 E g By 1727y ChristensenVald.SVesterbrog.36EgEv.4711 Christiansen Chr. Torveg. 56 E ChristiansenHans Holm. Kan. 38E g By 2290y Christiansens PAG Enke Naboløs 2 E g By 2626x Christiansen N P Holbergsg. 6 E g Byll28x Christiansen Th. Smalleg. 50 E g Oh. 109x ChristiansenVHammerichsg.4 E g By5832x* Clausen B Ægirsg. 27 IN) g Tg. 4527 Dahl Albert Landskronag. 13 [0] Dansk Frisør Service v. R Larsen & J Kor- num Howitzv. 75 E g Go. 9180 Dølpher H Strandv. 189 Hell, g Hell. 879 Eggers Victor Aaboulevard 43 E gN2897y Eidorff M H Folkvarsv. 19E g Gh. 921x Elboth L Østerg. 58 E g By 1293 Ellinghaus Otto &SønFarverg,17EgBy3597 Engstrøm C VE N-Fasan v. 267 [Nj Faxholm H Gothersg. 10 E g Palæ 4476v Forssen Otto Gothersg. 3 E g By 1189x Frdbg. Svømmehals Frisørsalon v.Viggo Pe ­ tersen Helgesv. 29 E g Gh. 8270 Frederiksen Edv. Elmeg. 5 INI g N 3221x Frederiksen L Rungstedv.6 Rungsted Kyst Friis H V N-Fasanv. 38 E Frisørsalonen Cito v. O Jacobsen Saxog. 83 Eg V7919 Frisørsalonen Tempo ved Tage Slotsholt Rantzausg. 8 NI g No. 8355 Frisørsalonen Viksø v.Henning Jensen Fre ­ derikssundsv. 235 Brh. g Bella 2479x FrisorsalonerneFigaroKontor:KlædeboPark- allé 21 El g ★ C. 15880, Saloner: Amager- brog.44J3gAm.4715, Amagerbrog.172 [S] g Am.5935,Enghavev.42E^,V3217,Falkoner Allé 92 Eg N 6948, Frederiksbergg. 3 Eg By7208, Frederikssundsv. 20 lNVlgTg.1848, Fiederikssundsv. 154 D Brh. g Bella 498, Kobmagerg. 67,69 E g By 7528, st. Kon ­ gensg. 63 E g Palæ 2150, Norrebrog.39 M g N 6532, Nørrebrog. 159 E g Tg. 3834, Smalleg. 4 E g Go. 6932, Strandboule ­ varden 9 (g) g 0 7305, Torveg. 47 E g Am. 1486, Valby Tingsted 4 Valby g Vb. 276, Vesterbrog. 70 E g V 4089, Østerbrog.95 El g 0 5242, Lyngby Hovedg. 19 Lyngby g Lyngby 217 FuglsangNic. Gl.Kongev. 142 E g V 5442y Gaarsøe K Ermelundsv. 104 Gjentofte g Gjent. 948 Garben Hjalmar Classensg. 19 lal g 0 6489 Garling E Krystalg. 20 E g Palæ3591x Gertman-Poulsen A Vesterbrog. 9 A E g V 4530 Graff H Meinertz Finsensv. 52 IH g Gh.8oly Gravesen Jobs. & Otto Trier Hansen Kry ­ stalg. 4 E g By. 669v T r okpo Griess H, H C Ørsteds V. 22 A E g V 8569 Gross ErnstNy Carlsberg V. 19 E g V 8248 Grønvang Carl Palæg. 2 E g Palæ 5009 Giildner Einar Torveg. 25 E g Am. 623v Haabegaard SE M S Istedg. 1 E g Eva 2075 Hansen Aage Klosterstr. 24 E g By 1961x Hansen Aage C Nørrebrog. 66 INlg N 5134 Hansen Alfred Kongev.21 Holte gHolte870 Hansen Axel Gyldenløvesg. 6 E Hansen C Alfr. Hospitalsv. 1 E g Gh. 8v Hansen Chr. Mariendalsv. 60 E Hansen Ditlew Fælledv. 5 El g N 687x Hansen Edv. Frederikssundsv. 59 [NV] f) Tu 4110 Å

Seifert Carl Badstuestr. 18 E gC.1242&6442 CARL SEIFERT Smedemester BADSTUESTR. 18 TELF. C. 1242 & 6442 Panserdøre — Boxanlæg Døgnboxe — Pengeskabe Smedearbejde. Leverandør til Landets største Banker og Sparekasser. Sørensen Peter, N-Voldg. 22 E g Cent. 223 & V9392x Telegramadr. „Skabepenge* Pengeskabe, Pengekasser, Boxanlæg. Aarhu s: OlsenOhr.,Litografisk Anstalt,, Aros “ g 963 Spec.: Bankcliecks. Roskilde: Kelp P g 109 - Hjemmesparebøsser. København: ADLER D B & Co., Akts., Østerg. 61 E gCent.37, 750,1623 & 12623 Stats g474 Telegramadr. „Debadlerco*. Benzon & Sundberg Højbro P1.21 E g ★ C. 12282 Biitzow & Tillisch Bredg. 49 E g ★ C. 13205 (3 Lin.) Stats g 282 Gotschalk Fr. & Ed. Kobmagerg. 3E g Cent. 1207,12433 & 12731 Hahn ’ s J S Enke Kobmagerg. 14 E g Cent. 99 & 1990 Statsg 490 Postkonto 4453 Hjelte C J -Nygaardsv. 47 |ø] g ★ Cent. 6220 Horn MaxWm.Amageit.l7EgCent.359&999 Kristiansen ORyeHolm. Kan.18Eg^Cent.78 Telegramadr. „Byesbankier* . Kbhvns nye Bankier-Institut, Akts., Kul ­ torvet 15 E g (M2960 Larsen Thorkild G E Vesterbrog. 4 A Axel ­ borg E g Cent. 10434 & 10934 Telegramadr. „Investment* . Lendorf & Carnø Østerg. 40 E g ★ C. 11693 Telegramadr. „Lencar*. Monies I S Vesterbrog.2E Eg ★ Cent. 1906 & 1902 Statsg 542 Telegramadr. „Ismon*. Møllers ErikEftf., Axel.JervigHavneg. 7 E g^ C.545 - Telegramadr. „Eftermøller*. Møller HC Vekselerer & Bankier Firma Ved Strandenl4 E g^ Cent.511 Stats g 130 Palsby L Amagert. 14 E g ★ Cent. 507 med Omstill, til samti. Afdelinger Stats g 473 Telegramadr. „Palsbybankier Li . Petersen Hugo Ny Østergade 7 E g Cent. 1208 & 13371 - Telegramadresse„Micha*. SIESBYE OSCAR, A/S., Holbergsg.lbE g ★ C.6092med OmstillingtilsamtligeAfde- lingerStatstlf.214 - Telegramadr. „Skes*. STEFFENSEN JOHANNES Bankier & Vekselerer Østerg. 4 E g ★ Cent. 5353 & 10753 - Telegramadr. „Stefbankier*. Strandgaard, Kjer & NannestadHøjbroP1.15 E g Cent. 1084 & 9984 Trier Brødr. Højbro PI. 6 E g ★ Cent. 1028 Telegramadr. „Brotrier* - Grundt 1877. Wulff Flemming G, Chr.d.9. G. 5E gC.10008 &10020 - Telegramadr. „ Wulffbankier^. Henriques R jr Højbro PI. 9 E Grundlagt 1801 g ★ Cent. 52 Stats g 28-52 Bankiers. Bankers — Banquiers — Bankgeschifte (se tillige Vekselerere).

Bank-lncasso. (se Incasso). I

Barberer og Frisører. Barbers & Hair Dressers — Barbiers et coiffeurs — Barbiere und Friseure Barber- og Frisør-Artikler se i Slutningen af dette Fag. (se tillige: Dame frisering; Herrefrisering). København: Aagensen V A Ryesg. 42 O Agerskov V Sølvg. 10 E g Palæ 5664x Allésalonen vi d Yngve Nielsen Frdbg. Allé 58 E g Eva 1166 Almskou C Frederikssundsv. 323Brh. g Be. 1187 Andersen A, Niels Ebbesens V. 11 E g V 7918 Andersen Albert Strandboulevarden 156 |g) g Ryv. 1203x Andersen Alfred C Ordrup Jagtv. 111 Chailottl. g Ordr.3846 Andt rsen Anders Manøg. 2 [ø] Andersen Axel, Herluf Trolles G. 19 E g Palæ 3337 Andersen C Adelg. 1 Eg Palæ 1844y Andersen C A GI. Mønt 31 E Andersen E G V Holmbladsg. 97 ED g Am. 3114x Andersen Frederik Amagerbrog.l31IS]gAm. 1944y Andersen H Gunløgsg. 23 [S] g Am. 2186x Andersen Holger Buddinge Hovedg. 49 Sø ­ borg Andersen Johannes Bredg. 37 Eg Palæ 313y Andersen J P V-Voldg. 12 E g By 7919 Andersen O Bagsværdv. 13 Lyngby Andersen PoulBrask Nørreg.53EgByl450v Andersen & Thune Fiolstr. 21 E g By 5361v Andersen VChr. Haderslevg. 20 E g V 7399 Andreasen H O Nansensg. 56 E Ai dresen Ejner Vangedev. 27 Gjentofte g Gjent. 1636 Antonsen Aug., Abel Cathrines G. 18 El g V 1865y Arlø C Sundholmsv. 52 [S] g Am. 2421 Badeanstalten København, Akts., Studiestr. 59 - 63 E g ★ Cent. 9100 Barberforr. Montana ved Nielsen & Rasmus ­ sen st. Strand Jr. 19 E g Palæ 1555 Barberforr. Sevilla v. Carl Hansen Hillerødg. 4 E g Tg. 2787x Barber- & Frisørsalonen Paris ved Ernst Emil Petersen Lundtofteg.103INlgTg.1403 BarnewitzAR Gernersg. 1 E g Pa. 4333 Bech A Vesterbrog. 178 E g V 3443 Bendixen J st. Kongensg. 21 E g Palæ 849y Bendtsen E Kultorvt 1 9 E g By 887 Bentzen Kn. G Kastrupv. 71 IS) g Su. 1066 Bertelsen Chr. nprinsesseg.43E g Palæl411y Centralsalonen v. H Jørgensen Vesterbrog. lll-EgV4713 Chic v. Chr. Jensen Holmbladsg. 9 [S] g Am. 3420 Christensen A Nerrebrog. 33 INI g N 228u Biltved Aage Slo£sg. 19 El g N 5447 Bolin Otto Heinesg. 2 INI g Tg. 2738u

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker