kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3074

Banker

Fag-Register for Danmark

Ullerslev : Landmandsbanken $ 102 Ullerup pr. Avnbøl: G-iaasten Bank, Akts. $ A 9 Ulsted: Andelsbanken, A. m. b. A. Ulstrup: Banken for Randers og Omegn,Akts. $U86 Vamdrup : Bank-Aktieselskabet Kolding Laane- og Diskontokasses Filial $ 42 Kontortid: 10-12 og 2-4, Lørdag 10-2. V arde: HANDELSBANKEN I VARDE, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank $ 303 Varde Bank, Akts. $ G00 ______________ Akts, Varde Bank Aktiekapital 6 Mill. Kr. Reservefond 5 1 /. Mill. Kr. Kontorer i: Varde, Esbjerg, Skern, Grindsted, Tistrup, Bigod og N-Nebel. Telegramadr. n Vardebank “ . Etabi. 1872. 9 -12 og 2 — 4. Vedbæk: Vedbæk Bank, Filial af Privatbanken i Kjø- benhavn, Akts. Stationsv.14 $ Vedbæk 206 VEDBÆK BANK FILIAL AF PRIVATBANKEN I KJØBENHAVNS , STATIONSVEJ 1^4 VEDBÆK TLF. VEDBÆK 206 KONTORTID: 10-1 og 5-6 Vedersø pr. Ulfborg: RingkjøbingBank, Akts.VedersoAfd.$U3x V ej e u : Banken forVejen og Omegn, Akts. $14& 251 Banken for Vejen og Omegn Aktieselskab VEJEN TU ’ . 14 & 251 Kontortid 10 — 12 & 2 — 4, Lørdag 10 — 12 Kontorer 1 Brørup, Holsted, Gørding, Glejbjerg, . Hovborg, Skodborg. Alle Inkassationer sendes til Hovedkontoret i Vejen. Vejle: Andelsbanken, A. m. b. A. Havneg. 2 $ 1204 & 1205 LANDMANDSBANKEN $ 2400, Stats $ 1 Veile Ba nk, Akts, $ 2100 (5 Lin.), Stats & 12 Akts. VEILE BANK VEJLE Telefon 2100 (5 Lin.) Statstelefon 12 Telegramadr. „Veilebank** Kontortid 10-12 og 1-4, Lord. 10-4. Stiftet 1854 Aktiekapital og Reserver ca. 4,812,000 Kroner. Besørger alle almindelige Bankforretninger og Inkassationer. Vemb : Holstebro Bank, Akts, $ V30 Vesterborg : Lollands Bank, Akts. $ 47

Landbrugs- og Handelsbanken, Akts, $ 153 &154 r Akts. Landbrugs- og Handelsbanken Tif. Vordingborg 153& 154 Telegramadr. „Landbrugsbankem' Kontortid: 10 1 og 4-5. INKASSATIONER og øvrige Bankforretninger. Filialer I Lundby og Mern. Vraa: Vraa Bank, Akts. $ 115 Kontortid 9-11 og 2-4. Vrinders: Aarhuus Privatbank, Akts. Landmandsbanken .Frø s k øbing: Landmandsbanken $ 27 Sydfyns nye Discontobank, Akts. $ 56 01 g o d : VARDE BANK, Akts., NORDRE AF­ DELING $ 23 Kontortid: 9-12 & 2-4. Ørbæk: Landmandsbanken $ 2 Ørnhøj: Hitigk jøbing Bank, Akts. Ørnhøj Afd. $ 50 Ringkjøbing Landbobank, Akts. $ 45 0 r s 1 e v : Bankt n for Ringsted og Omegn, Akts. $ Bjærgbakke 22 (13-15) 0 st bi rk: Østbirk Bank (Horsens Privatbank) $ 44 Øster Assels: Morsø Bank, Akts. $ 56 Østerby pr. Fejø: Diskonto- og Laanebanken i Maribo, Akts. $ Fejo Østerby 14 y Øs t er 1 ar s Andelsbanken. A. m. b. A. $100 0 st er-M ar i e : Andelsbanken. A.m.b. A. $64 Bornholms Laane- og Diskontobank, Akts. $3 Banker paa Færoerne • se i Slutningen af denne Afdeling (Fag-Reg.) Hanker i Island se Afdeling VIII Banker i Sverige og Norge se Afdeling IX

Lollands H andel - og Landbrugsbank, Akts. $ Fejø Vesterby 126 Vester Skerninge: Sydfyns nye Discontobank, Akts. $1 Veste rvig: Thylands Bank, Akts. $ 94 Viborg: Andelsbanken, A.m.b.A. $ 1515 HANDELSBANKEN I VIBORG. Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank^ 1500 Privatbanken for Viborg og Omegn, Akts, f 800 & 1100

VIBORG TLF. 800 oo 11OO Telegramadr. „Privatbank? Kontortid: 9-2 og 5-6 EJ SKALS og BJERRINGBRO. Viby J.: Aarhuus Privatbank, Akts. $ 11 & 250 Jvdsk Handels- og Landbrugsbank $ Viby 208 Viby S.: Andelsbanken, A.m.b.A.$131 Viby Bank, Akts. $ 15 (AIS Roskilde Landbobank). Aaben daglig 9 l / 2 -12 og l-2 l / 2 . Videbæk: Ringkjøbing Bank, Akts. Videbæk Afd.$69 Videbæk Bank, Akts, $ 2 Vig St.: vig Bank, Akts, $ 43 Vildbjærg: Herning Handels- og Landbrugsbank, Akts. $40 VildbjærgHandels-&Landmandsbank$83 Vinderup: Vinderup Bank, Akts, $ 43 A / s Vinderup Bank Tir. 43 Vinderup Tir. 43 Kontortid 10 — 12 og 2 — 4. Aktiekapital 200.000 Kr. Reserver 348,600 Kr. INCASS O og alle øvrige Bankforretninger. Visby J.: Tønder Landmandsbank,Akts.,Agentur $10 V ojen s: Handelsbanken ’ s Filialkontor $ 24 Vord ingborg: Banken for Vordingborg og Omegn, Akts. $ 118 & 119 BANKEN for VORDINGBORG' oo OMEGN A /s VORDINGBORG TLF. 118 8.119 POSTKONTO 5700. iKon fortiet: 70'7 Off 4S. ffte alminde/ige bankforretninger. INKASSATION-ER.. > LW FILIALER I

■ Artikler for Banker.

København: Andersen Oh. Absalonsgade 46 El $ Cent. 12274 & 2447 Duelund Johan Protokol- & Papirvare fabrik Ny.Toldbodg. 11 Kl $ Cent. 217 & 3066

JOHAN DUELUND PROTOKOL OG PAPIRVAREFABRIK

NY TOLDBODGADE 11 • K CENTRAL 217 • 3066 PROTOKOL^ PAPIRVAREFABRIK SPAREKASSEBØGER. Hansen Kay Papirforretning Læderstr. 7 K $ C. 15590 Bank- og Sparekassebøger, Checks, Kartoteker, Løsbladesystemer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker