kraks vejviser 1940 handelskalender

VII -3073

Banker

Fag-Register for Danmark

Sønder Omme: Herning Handels- og Landbrugsbank, Akts. $34 Søndersø pr. Odense: Andelsbanken, A. m. b. A. $ S 71 Taarbæk: Landmandsbanken $ Bellevue 405 Taastr up: Landmandsbanken $ 448 Taastrup Bank, Akts. $ 74 & 474 Tappernøje: Banken for Præstø og Omegn, Akts. $ 77 Tarm: Tarm Bank, Akts.$ 41 Kontortid 10 — 12 og 2 — 4 l / 2 . Tebstrup pr. Skanderborg: Banken for Skanderborg og Omegn, Akts. $T 14 T e j n : Bornholms Laane- og Diskontobank, Akts. Thirstrup : Landmandsbanken $ 51 Thisted: Handels- og Landbrugsbanken i Thisted, Akts. $401 & 402 LANDMANDSBANKEN $88&688 Tim: Ringkjobing Landbobank, Akts. $ 20 Tinglev: Handelsbanken ’ s Filialkontor $ 4140 Tønder Landmandsbank, Akts. , Agent. $4005 Tistrup: Varde Bank, Akts. $ 26 Toft lund: HANDELSBANKEN I TOFTLUND, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank $ 1 Toksværd pr. Holme Olstrup: Haandværker-, Handels- og Landbrugsban- ken. Akts. Torkilstru p pr. Kirke Saaby: Roskilde Bank, Torkilstrup Afd. $ T 12 Kontortid: Mandag 2-3. Roskilde Landbobank,Torkilstrup Afd . $T8 T° r sg: Andelsbanken, A. m. b. A. $ 62 Tran bjærg: Jydsk Handels- og Landbrugsbank $ 33 Trolhede : Skjern Bank, Akts. $ 1 Trustru p: Landmandsbanken $ 23 Tyborøn Havn: Lemvig Bank, Akts. $ 55 Tyregod : Andelsbanken, A. m. b. A $ 8 Brande Bank, Akts. $ 44 Tølløse: Landmandsbanken$ 50 Tølløse Bank,Akts. $ 184 Tønder: •HANDELSBANKEN I TØNDER, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank $ 5 & 52 Landmandsbanken $ 381 & 382 Tondernbank, Akts. $8,46 & 146 Tønder Landmandsbank, Akts. $163&363 Akts. Tander Landmandsbank T/Z 163 TØNDER Tlf. 363 Stiftet 1901 Kontortid 9-12 og 2-4. Aktiekapital 600,000 Kr. Filial I Skærbæk Tlf. 90. Anonturer I Ballum, Brede, Brens, Bylderup Bov, Frifelt, Hejer,Sæd, Tinglev og Visby Tørring: Horsens Bank, Akts. $ 45 Tørsbol: Handelsbanken ’ s Filialkontor $ Kværs 13 Uldu m: Horsens Bank, Akts. $ 100 Ulfborg: Holstebro Bank, Akts. $ U 42 Ringkjobing Landbobank, Akts. $ 25 II 43

Stokkemarke: Landmandsbanken $33 Lollands Bank, Akts. $ 46 Lollands Handels- ogLandbrugsbank, Akts $ 99 Store Heddinge: Andelsbanken,A.m.b.A, $ 262 Store Heddinge Bank, Akts. $ 150 Store Merlose: Banken for Ringsted og Omegn, Akts. $ Met løse 34 - (9-12 Lørdag tillige 17-18) Stribe Strib Bank $ 3 Struer: Andelsbanken A. m. b. A. $ 276 Struer Bank, Akts. $ 6 AKTS. STRUER BANK — t Stubbekøbing: Nordfalsters Bank, Akts. $ 1027 & 1028 H akts . UORDFALSTERS bank I ’ STUBBEKØBING TLF. 1027 &1O28 KONTORTID: 9 ’ /2-l2 ’ /2 og ZV z -5. „ INCASSO , og alle (pvrige Bankforrernlnger. 36 HorbeJev n 105 N- Alslev » 106 korrespondance tit hovedkontoret. Å Støvring: Andelsbanken, A. m. b. A. $ 59 Suldrup pr. Støvring: Andelsbanken, A. m. b.A. $Su25 Svaneke: Svaneke Bank, Akts. $ 44 Svendborg: LANDMANDSBANKEN $ 173 & 174, Stats $ 18 SVENDBORG BANK,Akts. Klosterpi. 2 $ 4,1004 & 1704, Stats $ 11 . Telegramadresse „Svendborgbank u . Kontortid 9 l l2 -12 l / 2 og 2-4. S vin ninge: SvinningeBank, Akts. $ 32 : Sæby Bank, Akts. $ 30 & 133 Sæby pr. Kirke Hyllinge: Roskilde Bank, Sæby Afdeling $ Kr. Hyl ­ linge 29 - Kontortid: Torsdag 2-4. Sæd pr. Tønder: Tønder Landmandsbank, Akts. Agent. $T21 S ærsle v pr. Jullerup: Bogense Bank, Akts., Kontor $ Særslevl63 Søby pr. Hornsi et : Købmands- og Haand værkerbanken, Akts. Søllested: Diskonto-og Laanebanken i Maribo, Akts. $53 Lollands Handels- ogLandbrugsbank, Akts. $152 Sønder Bjærge: Handels- & Landsbrugsbanken, Akts. Sender b org: FOLKEBANKEN FOR ALS OG SUNDEVED, Akts. $ 111,112& 1082 HANDELSBANKENISØNDERBORG I Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank $ 581 LANDMANDSBANKEN $32&388 STRUER TLF. Nr. 6 Kontortid 9-12 og 14-17 AKTIEKAPITAL og RESERVER 988,000 Kr. Alle Bankforretninger udføres. J

Slagelse: Banken for Slagelse og Omegn, Akts, $ 1500

BANKEN FOR SLAGELSE og OMEGN

GRUNDLAGT 1857

2 MILLIONER KR. 2 MILLIONER KR.

^Filialer i : HØNG GØRLEV DALMOSE RUDS VEDBY SANDVED

TLF. 53 TLF. 6 5 TLF. 71 TLF. 3.1 TLF. 34

KONTORTID 9-15

( Boxaf deling)

i ___ Handels- & Landbrugsbanken, Akts. Gam ­ meltorv 3 $ 1700 Handels- & Landbrugshanken % SLAGELSE Telefon: 1700 Kontortid'. 9-15 INCASSO Filialer i: Høng, Gørlev, Fuglebjærg, Flakkebjærg, Sønder Bjærge, Munke Bjærgby og Stenlille. Landbobanken i Slagelse, Akts. Nytorv 1 $ 1800 Slangerup: Hillerød Landbobank, Akts., Filial $1 Landmandsbanken $ 98 Sneslev: Banken for Ringsted og Omegn, Akts, $ Hjælmsø 1 (10-12) Solrød Strand: Solrød Strand bank $ S 160 Sorring pr. Tovstrup: Banken f. Skanderborg ogOmegn,Akts.$S9 Sorø: Banken for Sorø og Omegn, Akts. $ 500 1 (3 Lin.) S p j a l d: Ringkjobing Landbobank, Akts. $ 43 §tege: Mens Bank, Akts. $ 4 1 19 Møens Discontobank, Akts. £1 4229 & 4230 S tenlille: Handels- & Landbrugsbanken, Akts. $8 Stil ling : Banken forSk ,, nderborgogOmegn,Akts.$60 Skanderborg Handels- og Landbrugsbank, Akts, $ 66 IT 43

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker