kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3072

Banker

Skern : < RingkjøbingBank,Akts. - SkernAfd.Q 118 Skjern Bank, Akts, gi 4

Sandager pr. Assens: Andelsbanken, A. m. b. A. g S ilbrovad 47

Redby: Banken for Rødby og Omegn, Akts, f 1109 & 1252 ___________________________________ Banken for Rødby og Omegn Akts. RØDBY Aktiekapital Kr. 300,000 Tlf. 1109 & 1252 Telegramadr. „BANKEN".

Sandved: Banken for Slagelse og Omegn, Akts. g 34

Sandvig: Handelsbanken ’ s Filialkontor g 48

Si lkeborg: Andelsbanken, A.m.b.A. g 624 (2 Lin.) Handels- og Landbrugsbanken, Akts. gl024 (4 Lin.) Aktieselskabet Handels- og Landbrugsbanken Silkeborg Tlf. 1024 (4 Linier) Telegramadr. „Handelsbanken* . Kontortid: 9-12 og 2-5. Lørdag 9-12& 2-3 Kontorer I Bryrup og Engesvang. Silkeborg Bank, Akts. g 1122 (5 Lin.), Stats 12 ________________________________ Aktieselskabet SILKEBORG BANK Tlf. 1122 (5 Lin.) - Stats Tlf. 7 Telegramadr. „Banken “ Kontortid: 9-12 og 14-17. Lordag: 9-12 og 14-15. Alle Bankforretninger udføres.

Kontortid 10 — 12>/ 2 og 14 — 16y 2 .

Kontor i Holeby. Telf. Holeby 1. Landmandsbanken g 1006 & 1240

Rødding: Rødding Bank, Akts. gi 75 (2 Lin.) T rødd T n T ban H Tel efon : 75 (2Lin.) = • Aktiekapital Kr. 211,000 : = = • Reserver Kr. 75.000 : == Mk 9-12 og 2-5 Lørdog 9-1 Eneste lokale Bank. Rødkærsbro: Kjellerup Bank, Akts, j) 80 Kontortid Tirsd. og Fredag 15-17. Rønde: Aarhuus Privatbank. Akts.. RøndeAfdeling g 100 - Kontortid 9 x f 2 — 12 og 2 — 4 x f 2 . Landmandsbanken g 99 Rønne: Andelsbanken, A. m. b. A. g 700 & 703 Bornholms Laane- og Diskontobank, Akts. 861 & 610 ___________ _____________ * Bornholms Laane- 09 Diskontobank, Akts. RØNNE Kontortid 9 — 12 og 2 — 4. Kontorer i Allinge, Gudhjem, Klemensker, Tejn, Øster-Nlarie daglig Kl. 2-4 Bank- & Inkasso forretning for hele Bornholm. Telegramadr. „Diskontobank* .

SALLING BANK TELEGRAMADRESSE : „LANDBOBANKEN ”

AKTIEKAPITAL OG RESERVER ca . 1,5 MILL.KR.

Sindal : Banken for Sindal og Omegn, Akts. g 28

Skagen: Skagens Bank, Akts., Stats g 213 & 279

KONTORTID:

9-12 l 14-17

LØRDAG:

Skals: Privatbanken for Vib o g og Omegn, Akts.

9-14 L 17-18

KONTOR I • ROSLEV tl ^

Skamby: Banken for Otterup og Omegn, Akts. g Ug- grrslev 11 Bogense Bank, Akts., Kontor gUggerslev25 Skanderborg: Banken for Skanderborg og Omegn, Akts. g 516 &517 ____________________________ Banken for Skanderborg og Omegn Tlf 516 &. 517 Telegramadr. „Banken" Kontorer i: Ry Tlf. 50. Herning Tlf. 60. Stilling Tlf. 60. Sorring Tlf.9. Laasby Tlf. 5. Laasby Kors ­ vej Tlf. Laasby 18. Tebstrup Tlf. 14 og Hylke Aktiekapital og Reserver ca.Kr. 1,225.000 Skanderborg Handels- og Landbrugsbank, Akts, gi 532 & 533 _____________________ SKANDERBORG HANDELS- OE UHDBIUKSIMNK SKANDERBORG Telef. 532 & 533 Kontortid 10-15 Filialer i Ry, Hørning og Stilling. Postkonto 8269 Kontortid 10-15 A /s

CM l

Skive Diskontobank, Akts. £1900 (3 Lin.)

S ko db or g J.: Banken for Vejen og Omegn. Akts. Kontortid 10-12 og 14-16 Lørd. 10-12.

HANDELSBANKEN I RØNNE, Filial af Akts.Kbhvns Handelsbank g 113

Skælskør: Skjelskør Laane- og Diskontobank; Akts, gi 70 (2Lin.) - Kontortid 9-1 og 3 x f 2 -5. Skærbæk - : Handelsbanken ’ s Filialkontor gi 34 Skærbæk Bank, Akts, g 70 Tønder Landmandsbank, Akts. Filial g 90

Sakskøbing: Landmandsbanken g 4001

Samsø: Samsø Bank, Akts., Tranebjærg g T 128 Aktieselskabet Samso Bank Tranebjærg Telefon 128. Kontortid fra 9 — 1. Telegramadr. „Samsø Bank* Tranebjærg.

Skævinge: Hillerød & Omegns Bank, Akts.

S kørping: Andelsbanken, A. in. b. A. g83

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker