kraks vejviser 1940 handelskalender

Banker

Fag-Register for Danmark

VII — 3070

Nye ted : Andelsbanken, A. m. b. A. $1029 Landmandsbanken $ 1019

Nørre Aaby : Nørre Aaby Bank,Filial af Middelfart Bank ^S$2 ‘

Fyens Disconto Kasse (Bank-Akts.) $ 80 (14 I inieri. Stats 0 44 f ” . FYENS DISCONTO KASSE (BANK-AKTSJ ODENSE STIFTET 1846. TELEFON BO (14 Linier.) STATSTELEFON 44. telegramadr . . discontokassen . ’ POSTGIRO-KONTO HC5339. Kontortid fra 9 ’ /2*12 ’ /2og 14*16. Det ældste private Bankinstitut i Danmark. •

Nærum: Kjøbi nhavns Handelsbank, Akts., Nærum Kontoret $ Nærum 223 N æstved : Banken for Næstved og Omegn (Industriban ­ ken), Akts. $ 200 BANKEN for !TIFIET ’ '«' 9 “ NÆSTVED os OMEGN ( INDUSTRIBANKEN ) TELEFON AKTIEKAPITAL OG 20 0 RESERVER OVER 800,000 Kr. L r, . . KONTORTID 10-1 oc 3-5. UDFØRER ALLE BANKFORRETNINGER, Haandværker-, Handels- og Landbrugsban- ken, Akts. $ 223 & 243 __________________ % Haandværker- Handels- og Landbrugsbanken NÆSTVED Tlf. 243 Kontortid 10-13 og 15-17 Afdelinger i: Glumsø, Fuglebjærg, Karrebæksminde, Herlufmagle, Everdrup, Toksværd.

Nørre Alslev: Andelshanke i ’ , A. m. b. A. $ 134 Nordfalsters Bank, Akts. $ 106

Nørre Broby: Sydfyns nye Discontobank, Akts. $ Broby ­ værk 202

Nørre N ebel: Varde Bank, Akts. $ 66

Nørre Snede: Horsens Bank, Akts. $ 44

Nørre sundby: Banken for Nørresundby og Omegn, Akts. $ 1069,1089 & 159(5 BANKEN NØRRESUNDBY^ OMEGN Oku. TORVET • NØRRESUNDBY DIREKTØRER t S.NIELSEN A. SPLIID •

AKTIEKAPITAL: 9 MILL. KRONER RESERVER:

9 MILL. KRONER UDFØRER ALLE BANKFORRETNINGER. Boxer udlejes fra 5 Kn

(ZMzekapiAaL : 1,500 000 KONTORTID:1O-12,1-3, 5*6.

TELEFON 1069-1596

Fyens Landmandsbank, Akts.Vesterg.33 $46 (6 Linier), Stats $ 36

Næstved Diskontobank, Akts. $ 1500

NÆSTVED DISKONTO BANK GJdå. NÆSTVED STIFTET 1871

FYENS LANDMANDS BANJG æ&.

Odder: AARHUUS PRIVATBANK, Odder Afdeling $ 14 & 290 Kontortid: 10 — 12 og 2 — 5. Mandag 10 — 1 og 2 — 5. Odder Landbobank, Akts. $ 30n (2 Lin.) ODDER LANDBOBANK, Akts. ODDER Tlf. 300 (2 Lin )

VESTERG.

33

KONTORTID I 10-1 oc 3-5 TLF. 1500

kontortid : 9 ’ /2 “ 12'4 OG 14-16 STATSTLF. 3 6 f

Telegramadr. ,,Landbobanken “ . Kontortid daglig 10-12 og 2-5. Postkonto 6097. Aktiekapital: Kr. 500.000.

— ' ALLE SLAGS

BANKFOR* RETNINGER

Odense: Andelsbanken, A. m. b. A. Kon- gensg. 71 $ 147 Danmarks Nationalbank, Odense Filial $ 1000 (3 Lin.), Stats $ 20 DANMARKS NATIONALBANK Odense Filial Kontortid fra Kl. 10 -3, Lørdag lO-l ’ /z Tlf. 1000 & Statstlf. 20 Udfører de samme Forretninger som Danmarks Nationalbank i København og paa samme Betingelser. Modtager Værdipapirer til Opbevaring.

HeAeww: ca

AKTIEKAPITAL

•>.

RESERVE« fond :

UDFORER ALLE ALMINDELIGE bankforretninger .

telegramadr .» landmandsbank «. _____________ — _____________ ✓

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker