kraks vejviser 1940 handelskalender

Banker

VII — 3069

ag-Register for Danmark

Mi ddelfart: Middelfart Bank, A/S $ 44 &£18 MIDDELFART

Nykøbing F.: Andelsbanken, A. m. b. A. Jernbaneg. 43 $ 834 & 134 Danmarks Nationalbank, Nykøbing Falster Filial Dronningensg. 24 $ 196, Stats $ 13 DANMARKS NATIONALBANK Nykøbing Falster Filial Kontortid 10-15. Lørdag 10-13'12 Tlf. 196 StatsTlf.13. Udfører de samme Forretninger som Danmarks Nationalbank i København og paa samme Betingelser. Boxer udlejes. LANDMANDSBANKEN $ 39 & 839, Stats $ 25 Lolland-Falsters Industri- og Landbrugs ­ bank, Akts. Torvet $ 340, 740& 940, Stats $4 Nykøbing M.: Morslands Folkebank, Akts. $ 125 »So 425 ^ORSLA/VD^, FOLKEBANK AKTS NYKJØB1NG M. aktiekapital : 200.000 kr &&ntOT>tid: 10'12, J

Lyngby: Kjøbenhavns Handelsbank, Akts., Lyngby Afdeling $ -A Lyngby 1900 Landmandsbanken $ 1448 & 1548 Lyngby Bank, Filialaf Privatbanken i Kbhvn., A/S., Lyngby To ” v2 ® Lvn«'by1 1123 LYNGBY BANK FILIAL AF PRIVATBANKEN I KJØBENHAVNVs LYNGBY TORV 2 LYNGBY TLF. LYNGBY 11, 22 & 1123 KONTORTID 10-3, LØRDAG 1O- 1 ft. 5V2-6%. BOXER UDLEJES. Logstør: Banken for Løgstør og Omegn, Akts. $ 43 Diskontobanken i Løgstør, Filial af Aal ­ borg Diskontobank, Akts. $ 158 Postkonto 5726 Kontortid 10-1 og 3-4. L o g t e n : Købmands-og Haandværkerbanken, Akts. Løgten Afdi. $ 45 Løgumkloster: Løgumkloster Bank, Akts. I' 18 Løsning: Horsens Bank, Akts. $ 122 Maaløv: MaalovBank, Akts. $ 290 Malling: Aarhuus Privatbank, Akts. $ 75 Mariager: Banken for Mariager og Omegn, Akts, fl 10 Banken fnr Mariager og Omegn Aktieselskab Tlf. 10 MARIAGER Tlf. 10 Kontortid 10-12 og 2-4 Kontorer i Havndal Tlf. 60 Kontortid 2-4 Markedsdage 10-12 og 1-4 Gerlev Tlf. 80 Kontortid Tirsdag og c redag O'fø-ll'fø M aribo: Diskonto- og Laanebanken i Maribo, Akts. $ 11 1 & 115, Stats $ 13 ______________ Diskonto- og Laanebanken i Maribo Aktieselskab Tlf. 111 & 115, Statstlf. 13. Kontortid fra 10-12'/2 og I4-I6'>2 Stiftet 1854. Eneste lokale Bank. Afdelingskontorer: Fejø, Fæmø, Holeby, Keldernæs, Søllested og Bandholm. LANDMANDSBANKEN $ 17 & 61 LOLLANDS HANDELS- OG LAND- BRUGSBANKj Akts. Maribo Afd. $ 252 & 253, Stats $ 18

BANK A /s TEIEGRAMADR.'.AIDDELFARTBANK

AKTIEKAPITAL

7 7 5.000 Kr.

KONTOBTIO: 9- IS'Zl

H-17.

TELEFONER: 44 sJ8

'TTraad/ i l)idcsomJted. ISjfcut. 185^- filial i nørre aaby : NØRRE AABY BANK TLF 2 KONTORTID : 1O-12 ’ /2 OG 14-17.

Munke Bjærgby: Handels- & Landsbrugsbanken, Akts. $ Bromme 44

M orke: Mørke Bank, Filial af Randers Disconto- og Laanebank $ 45 N akskov: LANDMANDSBANKEN $ 9,509 & 709 LOLLANDS BANK, Akts. Nytorv 17, 19 $ 7 & 94 Lollands Handels- og Landbrugsbank, Akts. Nybrog. 3 $ 252,352 & 752, Stats $ 5

Morsø Bank, Akts. $ 27 & 383

NAKSKOV NYBROGADE 3 POSTKONTO 14455 TELEFON

TELEGR.AOR : HANDELSBANKEN. KONTORTID 10-12'1.14-167,. LØRDAGE 1O-13'/2.

STATSTLF. 5

AKTIEKAPITAL 2.000,000 Kr.

stathlf . ib TLF. 2 5 2

MARIBO SØLLESTED HORSLUNDE STOKKEMARKE

TLF. 152 TLF. 40 TLF. 99 TLF. 126

FEJØ FEMØ

TLF. 23 lUlllllliiiiigiiiiiiiuimilllllMiiiii

V.

— eksø: Nexø og Omegns Bank, Akts, $ 41

Nibe: Nibe og Oplands Bank, Akts. $59 -----------

Aktiekapital og Reserver Ca. — Kr. 00.000 —

NIBE OG OPLANDS BANK AKTIESELSKAB __________ NIBE • TLF. 59 _______ J

Nykøbing S.: Banken for Nykjøbiug Sj. og Omegn, Akts. $ 310 (2 Lin.) LANDMANDSBANKEN $ 130 Nyrup: Banken for Ringsted og Omegn, Akts. $ 27(9-12 Lørdag tillige 17-18).

Marstal: Landmandsbanken $ 49 & 189 Sydfyns nye Discontobank, Akts. $ 8 Mejlby pr. Hjortshøj: Købmands- og Haandværkerbanken, Akts. Mern: Landbrugs- og Handelsbanken, Akts. $ 19

Nord borg: Folkebanken for Als og Sunde ­ ved, Akts. $ 112 Handelsbanken ’ s Filialkontor $ 29 a

Nyborg: LANDMANDSBANKEN $ 235 496

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker