kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danrhark

VII — 3068

Banker

Krusaa pr. Padborg: Graasten Bank, Akts. £ K 515

Klovborg: Horsens Bank, Akts, £ 40 Knebel: Aarhuus Privatbank, Akts., Mols Afdeling Knebel gi 82 - Kontortid 9-11 & 2-4. Landmandsbanken £ 66 Kolding: Bank-Aktieselskabet Kolding Laane- og Dis ­ kontokasse Jernbaneg. 22 £63,64, 65& 363, Stats £27 KOLDING LAANE- =OG= DISKONTOKASSE GRUNDLAGT 1857 TELEFONER : 63,6 4,65 å. 363. STATSTLF. 27. I TELEGRAMADR..DISKONTOKASSEN" KONTORTID: 10-12 OO LØRDAG 10-2. ^Filial i Vamdrup: Tlf 42. FFllial i Lunderskov-. Tlf 97 Danmarks Nationalbank, Kolding Filial Jernbaneg.27g) 1785 & 1786 Stats gi 13 Danmarks Nationalbank Kolding Filial Tlf. 1785 & 1786 - Statstlf. 13 Kontortid: 10 — 15, Lørdag 10-13 l l 2 . Udfører de samme Forretninger som Danmarks Nationalbank » Køben ­ havn og paa samme Betingelser. Modtager Værdisager til Opbevaring. Indkasserer Veksler og Anvisninger. Kolding Folkebank, Akts. Jernbaneg. 5 gi 1802 (5LinJ, St ts ff 38 KOLDING FOLKEBANK AKTI SELSKAB KOLDING Tlf. 1802 (5 Lin.), Statstlf. 38 Kontortid 10-12 og l l / 2 -4, Lørdag 10-2 Telegramadr. „Folkebank 11 . I LANDMANDSBANKEN £ 1886,1887 & 1888, Stats gi 6 Kolind: Ranken for Kolind og Omegn, Akts, gi 92 Landmandsbanken g) 23 KongerBlev: Andelsbanken, A.m.b.A . £ S-Kongerslev 47 Ko rsør: Korsør Haandværker-, Handels- & Land ­ bobank, Akts. £ 345 s LANDMANDSBANKEN £ 101 & 102 Aktiekapital og Reserver: 3,153,000 Kr. >1'

Ikast:j Ikast Handels- og Landbrugsbank, Akts, £ 43 r

K 0 g e : Andelsbanken, A. m.b. A. £ 1401 DISCONTO-OG LAANEBANKEN FOR KØGE OG OMEGN, Akts. £ 13 Kon tortid 10-12 l l 2 og 3-5. Kjøge Bank Akts. £ 96 & 97 _____________

IKAST HAN DELS* og LÅNDBRUGSBANK TELE GRAM ADR. »BANKEN«

ALLE ALMINDELIGE BANKFORRETNINGER UDFØRES

AKTIESELSKABET KJØGE BANK TELEFONER96&97 POSTKONTO 6973 Kontortid 10-12 og 3-5

KQQEEB INC ASSO. | KONTORTID 10-12 og 15-17 e : Banken for Jels og'Omegn, Akts.£13 J érslev : Handelsbanken ’ s Filialkontor £ 2 Juelsminde: Handelsbanken ’ s Filialkontor £ 7 Jyderup: Handelsbanken i Kalundborg, Jyderup Kontoret gi 127 Jyderup Bank, Akts. (Banken for Holbæk •g Omegn) g) 170 Jystrup: Banken for Ringsted ogOmegn,Akts.£ Ort- ved 100 (9»/, — ll ’ /j) Kai undborg: Andelsbanken, A. m. b. A. gi 731 HANDELSBANKEN I KALUND ­ BORG, Filial af Akts. Kbhvns Handels ­ bank £ 63 LANDMANDSBANKEN £ 800 Karby ; Morsø Bank, Akts. ff 6 Karise : Karise og Omegns Bank, Akts, £ 103 Karrebækmind e : Haandværker-, Handels-og Landbrugs ­ banken, Akts. £ 76 Karu p: Handelsbanken s Filialkontor g) 37 Keldernæs pr. Bandho lm: Diskonto- og Laanebanken i Maribo, Akts. £K6 Kellerup: Kjellerup Bank, Akts, £6 &206 KJELLERUP .................... //////✓ BANK% KONTORTID 10-12 £.3-5 AKTIEKAPITAL 432,000 KR. RESERVEFOND 621,000 KR. Kjellerup Handels- og Landbrugsbank, Akts, g 1 Kerteminde : Banken f. KjertemindeogOmegn.A kts.£300 Kontortid 10-12 og 2-4. Kirke Hyllinge : Roskilde Bank, Kirke Hyllinge Afd. gi 92 Kontortid daglig 10 -1. Kirke Sonnerup pr. K irke Saaby: Roskilde Bank,"Kirke Sonnerup Afdeling g) K So 25 - Kontortid: Mandag 3 — 4. Klampenborg: Kjøbenhavns Handelsbank, Akts., Klam ­ penborg Afdeling g -jkOrdrup 6066 Klemensker: Bornholms Laane- og Diskontobank, Akts. 1 170 Kliplev: Graastcn Bank, Akts, gi 33 Klokkerholm: Andelsbanken, A.m.b.A£33 K loster pr . Ringkøbing: Ringkjobing Landbobanki Akts. ff Holms ­ land 16

Kontordag i Haarlev, Havdrup, Lille Skensved, Bjæverskov, Strøby, Strøby Egede.

østsjællands Landbobank, Akts. £ 318&319 / ‘ - -----------------------------------------

ØSTSJÆLLANDS LANDBOBAN K* AKTS KØGE TLF. 318-319 POSTKONTO 11066

KONTORTID 10 - 127a oe3-5. ________________ — ----------------------- ' Laas by : Andelsbanken, A. m.b. A. Banken forSkanderburgogOmegn,Akts.£L5 Landet pr. Svendborg. Andelsbanken, A. m. b. A. £ L 70 Langaa: Handelsbanken ’ s Filialkontor £ 124 Langeskov: Landmandsbanken £ 81 Lejre: Lejre Bank (A/S RoskildeLandbobank)£50 Lem St.: Ringkjobing Landbobank, Akts. £ 13 Lemvig: L emvig Bank, Akts. £ 81 & 381 _________ Akts. LEMVIG BANK Telf. 81 & 381 LEMVIG Telf. 81 & 381 Stiftet 1874. Postkonto 5597 . Kontortid lO-ll'tø og 2-4, Lordag til 6 Kontorsteder: Bækmarksbro, Bøvlingbjærg , Harboøre og Thyborøn. Aktiekapital: 400.000 Kr. ______ Reserver: 550.000 Kr. ______ Lemvig Folkebank, Akts. £ 133 & 229 Lervang. Ringkjobing Landbobank, Akts. £ 10 L i 11 e r ø d: Hillerød Landbobank, Akts. (Filial) £ Allerød 86 Kjøbenhavns Handelsbank, Akts., Birkerød Afdeling, Lillerød Kontoret £ Allerød 135 Lobbæk: Aakirkebv Bank, Akts. £ 47 Lo hals: Andelsbanken, A . m. b. A. Lundby: Landbrugs- og Handelsbanken,Akts. £ 37 Lundby pr. Svendborg: Andelsbanken, A. m. b. A. £ Landet 70 Lunderskov: Bank-AktieSelskabet Kolding Laane- og Diskontokasses Filial £ 97 Kontortid 10-12 og 14-16, Lørdag 10-14.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker