kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Holbæk: Banken for Holbæk og Omegn, Akts. Nygade 3 $ 1

Banker

VII — 3067

Horsens Landbobank, Akts. Jessensg. 8 $ 2110 & 2111 HORSENS PRIVATBANK, Akts. Jessensg. 2 $ 129 (2 Lin.) Hors lunde ; Lollands Handels- og Landbrugsbank, Akts. $ 40 Hovborg pr. Holsted: Banken for Vejen og Omegn, Akts. $ 13 Kontortid liv. Tirsd. og Fred. 14-16. Hovedgaar d: Horsens Bank, Akts. $ 67 Humble: Andelsbanken, A.m. b.A. $ 165 Humlebæk: Humlebæk Bank (Helsingør og Omegns Bank)Filial af Privatbanken iKjobenhavn, Akts. $ 2 Kontortid: 10-12. Hundested : Banken for Frederiksværk og Omegn, Akts. $ 15 - Kontortid 10-12* f 2 og 14-16. Lørdag 9*12-14. « Hundige Strand pr. Greve Strand: Københavnske Forstæders Bank, De, Akts- $ H449 Hunds lun d ; Aarhuus Privatbank, Akts. Hurup: Thylands Bank, Akts. $ 1

Holsted: Banken for Vejen og O inegn, ’ ’ Akts, $ Hol ­ sted By 42 Kontortid 10-12 og 14-16. Lørd. 10-12. Holte: Holte Bank, Filial af Privatbanken i Kjeben- havnAkts., Stationsv.20 $ Holte 25, 616 & 1300 HOLTE BANK FILIAL AF PRIVATBANKEN I KJØBENHAVNS STATIONSVEJ 20 HOLTE TLF. HOLTE 25, 616 *1300 KONTORTID: 10-15 og 17-183° Kjøbenhavns Handelsbank, Akts., HolteAf- deling $ Holte 1250 H or belev: Nordfalsters Bank, Akts. $ 105 Hornbæk: Hornbæk Bank(Helsingør og OmegnsBank) Filial af Privatbanken i Kjøbenhavn, Akts. $ 56 - Kontortid: 1B / 6 - 16 / 9 Kl. 10-3, Kl. 1-4. Hornslet; Andelsbanken, A. m. b. A. $ 87 Købmands- og Haandværkerbanken, Akts., HornsletAfdl. & 59 - (9 — 11 og 14 — 17). Hornsyld: Handelsbankeris. Filialkontor $83 Horsens : HANDELSBANKEN I HORSENS Filial af Akts. KbhvnsHandelsbank$lll Horsens Bank, Akts. $ 1200, Stats $ 30 HORSENS BANK HORSENS TELEFON 1200 I STATSTLF. 30 KONTORTID 10-2 INKASSO OG AL ANDEN BANKFORRETNING. TELEGRAMADRESSE : , BANKEN. HORSENS. BENYT

Aktiekapital Kr. 1.000.000.00 Reservefond m. m. Kr. 1.206.682.35 ' Kontortid: 9-12 og 13-15 Fredag tillige 17-18 Telefon Nr. 1 Kontorsteder:

. Tlf.Nr. 34 . Tlf.Nr. 112 Tlf. Nr. 170 Tlf.Nr. 32 Tit. Nr. 184 Tlf.Nr. 43

Asnæs Bank, Asnæs Hørve Bank, Hørve . Jyderup Bank, Jyderup ... Svinninge Bank, Svinninge Tølløse Bank, Tølløse .... Vig Bank, Vig St ............. Kontordage I “ ‘ ‘ *

Tlf. Orø Nr. 52 Tlf. Højby Nr. 1 Tlf. Knabstrup Nr. 70 Tlf. Mørkøv Nr. 80 Tlf. Snertinge Nr. 31 Tlf Und løse Nr. 27 Bybjærg, Orø Højby Knab8trup Mørkøv Snertinge Undløse LANDMANDSBANKEN $1336 Holbøl pr. Tørsbøl: Graasten Bank, Akts. SI Hokkerup 3506 Holeby: Banken for Rødby og Omegn, Akts. (Holeby Kontor) $ 1 Diskonto- og Laanebanken i Maribo, Akts. $12 Landmahdsbanken $ 6 Holmsland pr. Ringkøbing: tRingkjøbing Bank, Akts. jiH8 Holstebro: Holstebro Bank, Akts. $ 47, 48 & 49, Stats $ 17 liiiiiiimiimiiiim

blslebro AKTS.

AKTIEKAPITAL: 600,000 KR. RESERVER: 545,000 ” Jlfdelinc/er i: VESTERVIG, BEDSTED OG HØRDUM.

r }(onioriid 1O-T2-, 2-4*. Mdeapiåal 80000 W. ftu&ver ca. 980,000777. KØBER OG SÆLGER FREMMED MØNT AKTIER OG OBLIGATIONER

Jiats- tlf. 17

Hvalso: Hvalsø Bank, Akts. $ 70 (A'S Roskilde Landbobank).

Aaben daglig 9 l / 2 — 12 og l — 2*/ 2 . Roskilde Bank, Hvalsø Afdeling $ 108 Kontortid daglig 9*12-12 og l-2*/ 2 . II vi dbi æ r g : Hvidbjerg Bank, Akts. $ 34 Hvide Sande pr. Ring købing: • Ringkjobing Bank, Akts. $ H S 3 Rintrkjøbing Landbobank, Akts. $ H S 8 Hylke: Banken for Skanderborg og Omegn, Akts. Høj bjærg: Aarhuus Privatbank, Akts. $ Skaade 33 Jydsk Handels- ogLandbrugsbank$Skaade 150 Høj er: Handelsbanken's Filialkontor $ 5 Tondernhank $ 12 Tønder Landmandsbank, Akts.,Agentur$l / Hørig; Banken for Slagelse og Omegn, Akts. $ 53 Handels- & Landbrugsbanken, Akts. $ 160 Landbobanken i Slagelse, Akts. $ 80 Hørdum: ’ Thylands Bank, Akts. Hørn i ng: Banken rirSkanderborg ogOmegn,Akts.$60 Skanderborg Handels- og Landbrugsbank. Akts. 36 ’ Hør s holm: Landmandsbanken $ 83 H_ørve: Hørve p ank) Aktg $ 112

VEXLER PAA ALLE STØRRE PLADSER I UDLANDET. c 7jihas^ah'oH( t r. ALMINDELIGE BANKFORRETNINGER <&joxxtfdeling . KONTORER i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii ULFBORG TLF ,z +2 VEMB TLF • 30 hiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw Holstebro Landmandsbank, Akts. $106&255 AKTS. HOLSTEBRO LANDMANDSBANK Telefon 106 & 255 Postkonto 9386 Almindelige Bankforretninger samt Inkassationer Kontortid 10 — 12 og 2-4.

HORSENS BANK OG DENS FILIALER I Tørring Uldum Rask Mølle Nørre Snede

Klovborg Hedensted Løsning Hovedgaard

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker