kraks vejviser 1940 handelskalender

Banker

Fag-Register for Danmark

Græsted: HILLERØD OG OMEGNS BANK, Akts. £ 137 Gronbjære: Ringkjøbing Landbobank, Akts. $ 49 Guderup : Landmandsbanken $ 12 Gudhj em: Bornholms Laane-og Diskontobank £ 24 Kontortid daglig Kl. 2 — 4 Eftm. Gylling: Aarhuus Privatbank, Akts. Gørding : B tnken for Slagelse og Omegn, Akts. $ 6* Handels- & Landbrug-^banken, Akts. £ 162 Landbobanken i Slagelse, Akts. £ 64 Gørslev pr. Østervang: w Banken for Ringsted og Omegn, Akts. £ Vollerslev51 (13-15 Lørdag till. 17-18). Haarby: Assens Bank, Akts., Haarby Afdeling £ 112 Sydfyns nye Discontobank, Akts. £ 76 Haderslev: Haderslebener Creditbank, A. m. b. A Nørreg. 31 £ 2013 & 2014 Haderslev Bank, Akts. Nørreg. 30 ® 25,184 & 185 HANDELSBANKEN I HADERSLEV, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank £2020 Hadsten: Andelsbanken, A. m. b. A. £ 101 Hadsten Bank, Akts. $ 50 & 51 ____________ Hadsten Bank £50-51 Hadsten £ 50-51 Kontortid fra lO-ll 1 ^ og 1 — 4. Udfører alle almindelige Bank ­ forretninger. -------- Incasso. --------- Hadsund: Diskontobanken i Hadsund,Fil. af Aalborg Diskontobank, Akts. £ 48 &248 Hammel. Andelsbanken, A. m. b. A. £ 201 Hammel Bank. Filial af Akts. AarhuusPri- vatbank £ 62&162- Kontortid-, 10-log3-5. H arbo øre: Lemvig Bank, Akts. H ar ii dr up: Banken for Aarup & Omegn, Akts. £ Fjel ­ lerup 120 Hasle: Hasle Bank, Akts. $139 Haslev: Haandvarker- eg Landbobanken i Haslev, Akts. $ 502 HASLEV BANK, Akts. £5&317 Hasselager : Andelsbanken, A. m. b. A. H avn dal: Banken for Mariager og Omegn, Akts. £ 60 Kontortid 2-4. MarkedsdagelO-12 og 1-4. Discontobanken i Havndal, Filial afRanders Disconto- og Laanebank $ 68 Hedehusene: Banken for Vejen og Omegn, Akts. Kontortid lwer Tirsdag 14 — 46. Varde Bank, Gørding Kontor £ 57 Kontortid 14-16. Gori ev S.:

Fredericia: FREDERICIA PRIVATBANK, Akts. Gothersg. 5 £ 900 & 1000, Stats £ 32 LANDMANDSBANKEN £ 133, 400& 700, Stats $ 21 Frederikshavn: Frederikshavns Bank, Akts. £432 (3 Lin.), Stats $ 24 AKTS. FREDERIKSHAVNS BANK • f STIFTET 1891 FREDERIKSHAVN TLF. 432 (3 Lin.) STATSTLF. 24 1,000,000 Kr. Reservefond: 1,000,000 Kr. POSTGIRO-KONTO Nr. 5005. Filial I Bindslev: Bindslev Handels- & Landbrugsbank Tlf. Bindslev 66. Afdeling i Aalbæk: Tirsdag &. Fredag I >/2 — 3 */a Tlf. Aalbæk 28. Frederikss und: Frederikssund & Om ­ egns Bank, Akts.£66 (2 Lin.) Frederiksværk: Banken for Frederiksværk og Omegn, Akts. £ 130 (2 Lin.) BANKEN for FREDERIKSVÆRK og Telegramadr. „BANKEN 1 ' Kontortid 9>/2-12 l /2 og 2-4 1 , l a. Aktiekapital: filial t HUNDESTED TELEFON 15 ] Frifelt: Tønder Landmandsbank,Akts.,Agentur £15 Fuglebjærg: Haandværker-, Handels- og Landbrugsban ­ ken, Akts. $ 93 Handels- & Landbrugsbanken, Akts. $ 21 Føllenslev: Handelsbanken ’ s Filialkontor £ Snertinge 17 Gadstrup; GadstrupBank (A/S Roskilde Landbobank) £ 115 Galten: Aarhuus Privatbank, Akts.,Galten Afdeling £ 90 - Kontortid 10-12 og 2-4. Andelsbanken, A. m. b. A. £ 39 Gelsted: Banken for Aarup & Omegn, Akts. £ 48 GerlevJ.: Banken for Mariager og Omegn, Akts. $ 80 Kontortid: Tirsdag og Fredag 9 X I 2 -11 X I 2 . G erril d : Andelsbanken, A. m. b. A. £ 27 G il I e l ej e: NORDS JÆLLAN DS BAN K,Akts.£225 Kontortid Kl. 10 -12 og 14-16. Hovedkontor i Helsinge. Give: Handels- og Landbrugsbanken i Give £ 77 Gjedsted: Bankenlor Hobro og Omegn, Akts. Gjed- stedAfd. $ 8. Kont.Tirsd. og Lørd. 13-16. G jentofte: Kjøbenhavns Handelsbank,Akts., Gjentofte Afdeling £ ★ Gjent. 2200 Glamsbjærg: Assens Bank, Akts., Glamsbjærg Afdeling £ 40 OMEGN TELEFON 130 C 2 LIN.) KONTORTID : 9Zi-12/z oc 14/2-16 LØRDAG 9%-14

Gle jbjærg: Banken for Vejen og Omegn, Akts. JfoiVoriitZ liv. Mand, og Torsd. 14 x l 2 -17. Glo st r up: Andelsbanken, A.m.b.A. £ 392 Glostrup Bank, Akts., (De Københavnske Forstæders Bank) $ 60 (3 Lin.) J AKTIESELSKABET DE KØBENHAVNSKE FORSTÆDERS BANK HOVEDKONTOR : HOVEDVEJEN 110 GLOSTRUP • TLF-6O(3LIN.) 1902 filialer : TAASTRUP TLF. 74 S. 474 BALLERUP TLF. 57 MAALØV TLF. 290 RØDOVRE TLF. 436 HUNDIGE STRAND TLF. 449 Landmandsbanken £ 552 Glumsø: Banken for Ringsted og Omegn, Akts. £ 116 (10-12 Lørdag till. 16-18) Haandværker-, Handels- og Landbrugsban ­ ken, Akts. £ 123 Graasten: Graasten Bank, Akts. $ 3115 (3 Lin.) HANDELSBANKEN I GRAASTEN Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank £ 65 & 200 ® ram: Gramby Bank, Akts. £ 21 G renaa: Andelsbanken, A. m. b. A. £127 & 360 Banken for Grenaa og Omegn, Akts. £ 555 (3 Lin.) r BANKEN FOR GRENAA og OMEGN AKTIESELSKAB AKTIEKAPITAL og RESERVER CA. KR. 886,000 J LANDMANDSBANKEN £ 40 &240 Gre ve Strand; Greve Straiidbank $ Hundige 450 Grin dated: Handelsbanken's Filialkontor £ 115 Varde Bank, Akts., Grindsted Afd. £ 44 &144 AKTS GRINDSTED AFD. flf.UoglUr XTonMid: 10-/2 og 2-0- KONTORDAGE I ANSAGER aTOFTERUP Telefon 555 ( 3 lin . ) Telegramadr.„Grenaabank ’ ’ 4^ Bovrup Felsted Holbel Kliplev Krusaa Padborg Ullerup £ Varnæs 43 £ Felsted 29 £ Hokkerup 3506 £ Kliplev 33 £ Krusaa 515 £ Padborg 325 £ Avnbøl 9

Hedehusene Bank, Akts. £ 59 (AIS Roskilde Landbobank) Aaben daglig 9 x li-12 og 1-2 X ! 2 . Hedensted: Horsens Bank, Akts. £ 27 Hellevad; Handelsbanken i Aabenraa,Filialkontor£23

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker