kraks vejviser 1940 handelskalender

VII -3064

Banter

Fag-Register for Danmark

Brædstrup: Banken for Brædstrup og Omegn, Akts. f 27 Brønderslev: Andelsbanken, A. m. b. A. f 156 Brønderslev Bank, Akts, f 6 & 8 B røns: Tønder Landmandsbank,Akts.,Agenturf 23 Brørup: Banken for Brørup og Omegn, Akts, f 147 Kontortid 10-12 og 2-4 Lørd. 10-12. Banken for Vejen og Ome^n, Akts, f 40 Kontortid 10-12 og 14-16 Lørd. 10-12. By Ider up Bov: Tønder Landmandsbank, Akts.,Agent f2032 Bækmarksbro: Lemvig Bank, Akts. ’ B ørk o p: Landmandsbanken f 100 Bovlinøsbjærg: Lemvig Bank, Akts, f Bovling 24 Christiansfeld: Handelsbanken ’ s Filialkontor f 83 D a 1 m o s e : °j§aiikcn for Dalmose ogOmegn f 71 Banken for Slagelse og Omegn, Akts, f 71 Ebeltoft: Aarhuus Privatbank.Akts.,EbeltoftAfdeling f 3 - Kontortid 10-12 og 2-4' l 2 . LANDMANDSBANKEN f 20&60 Ejby pr. Kirke Hyllinge: Roskilde Bank, Ejby Afdeling f Ejbybro2 Kontortid: Onsdag 2 — 4. Ejstrupholm: Andelsbanken, A. m. b. A. f 40 Enges vang: Handels-og Landbrugsbanken,Akts. i-Silke- borg, Engesvang Afdeling f 46 Esbjerg: Andelsbanken A. m. b. A. Kongensg. 44 f 2315 Esbjerg Bank, Akts, f 2650 (3 Lin.)

Bedsted: Thylands Bank, Akts, fl 20 Bindslev: Bindslev Bankf 11 Filial af SindalB ank, Akts. Kontortid 10-12 og 2-4. Bindslev Handels- & Landbrugsbank Filial af: Frederikshavns Bank, Akts, f 66 Kontortid : 10-12 <& 2-4. Birkerød: KJØBENHAVNS HANDELSBANK, Akts., Birkerød Afdeling f 71 Bj erringbro: Bjerringbro ogOmegns Bank f 86 Kontortid daglig 10-1 og 3-5. Privatbanken for Viborg og Omegn, Akts. f 46 (9 — 12 og 16 — 18) Bogense: Bogense Bank, Akts, f 37 &245

Espergærde: Espergærde Bank (Helsingør ogOmegns Bank), Filial af Privatbanken iKjøbenhavn, Akts, f 132 - Kontortid 1-4. Esrum: NORDSJÆLLANDS BANK,Akts. f22 Kontortid -.11 — 12 og 14' 1 2 — 15 x l 2 . Hoved ­ kontor i Helsinge. .Everdrup pr. Snesere: Haandværker-, Handels- og Landbrugsban ­ ken, Akts, f E 36 F aaborg: Sydfyns nye Discontobank, Akts, f 100, 200 500

TELEGRAMADR.„SYDFYNBANK." /Kontortid 9 ’ 12-12/% og 1 ’ /2- J f. TKordoreri

V. SKERN I NGE TLF.1 N-BROBY TLF.BROBY ­ VÆRK 202 ALLE STED TLF. 21

MARSTAL TLF. 8 ÆRØSKØBING TLF. 56 HAARBY TLF. 76 ESPE.TLF. VANTINGE 125 k___ — _________ _

BOGENSE TELEFON 37*245 POSTGIROKONTO NR. 5429 KONTORTID 1O-1oai5-17 AKTIEKAPITAL 350,0 O O KR.

Fakse: Andelsbanken, A. m. b. A. f 236 Banken fur Fakse og Omegn, Akts, f 400 Kont. 10-12 15-16 Lørd. 10-12 & 15-18. FakseLadeplads: Banken for Fakse og Omegn, Akts, f 176 Fakse Ladeplads Bank, Akts, f 140

Bogø S.: Nordfalsters Bank, Akts, f 36 Bolderslev : Handelsbanken iAabenraa,Filialkont.®4532 Borris: Skjern Bank, Akts, f 50 Borup: Borup Bank, Filial af Banken for Ringsted og Omegn, Akts, f 28 (9 —12 og 15 — 17) Bovrup: Graasten Bank, Akts, f Varnæs 43 Handelsbanken i Aabenraa, Filialkontor f Varnæs 9 Brabrand: Aarhuus Privatbank, Akts., Brabrand Afde ­ ling f 139 - Kontortid 9 — 1 og 4 — 5. Bramminge: Handelsban ken ’ s Filialkontor f 9 Landmandsbanken f 69 Brande: Brande Bank, Akts, f 56 TLF.56 Kontortid 10-12 og 3-5. TLF.56 Kontorer i Tyregod og Filskov. INCASSO. Herning Handels- ogLandbiugsbank,Akts. Brande Afdeling f 90 Bred: Banken for Aaiup & Omegn, Akts, f Skal- bjærg 59 Brede pr. Bredebro: Tønder Landmandsbank, Akts., Agentur f Bredebro 30 Brenderup F.: Brænderup Bank, Filial af Bogense Bank f 127 Broager : Handelsbanken ’ s Filialkontor f 25 Brovst: Andelsbanken, A.m.b.A. Æ52 Bryrup . Handels- og Landbrugsbanken, Akts, i Silkeborg, Bryrup Aldeling f 50

liuua^

ESBJERG TLF. 2650 (3 LIN.) Seteg/vmadr ,&sbjergbant>:

Fanø: HandelsbankensFilialkontor, Nordby fIF 19 Landmandsbanken, Nordby f F 16 ogSøn- derhol7 Farum: Landmandsbankenf 1 , F e J ø: Landmandsbanken ffl FejeØsterbyGO Felsted: Giaasten Bank, Akts, f 29 Handelsbanken i Aabenraa, Filialkontor j)50 Femø : Diskonto-og Laanebanken i Maribo, Akts, f 9 Landmandsbanken f 20 Lollands Handels-og Landbrugsbank, Akts, f 23 Fi lskov: Brande Bank, Akts. Finderup pr. Herbo.rg: Skjern Bank, Akts, f F 1 Fjenneslev: Banken for Ringsted og Omegn, Akts. $ 51(10-12) Fj erritslev: FJERR1TSLEV BANK, Akts, f 107 Kontordage: Brovst & Skovsgaard. Incasso ogsaa paa disse Pladser. Flakkebjærg: Handels- & Landbrugsbanken, Akts, Jp 9 Fred ensborg : HILLERØD OG OMEGNS, BANK, Akts. D 48

10-12 o 7 1372-16'/2

Kordag 10-13'/2 Filial i JERNE.

HANDELSBANKEN 1 ESBJERG Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank f 192 & 801, Stats f 1 LANDMANDSBANKEN f 37, 38& 554 Stats 22 Varde Bank, Akts., Esbjerg Afd. Kongensg 62 f 1818 (6 Lin.) AKTS. ESBJERG AFDELING^ Afdelingen aabnet 1889. TLF. 1 81 8 (6. LIN.) 3e£egramadr. „ tyardebank.. &osikonto 3690. Jdordoviid : 10-12 og 1372-1672, Kørdag 10 - 13 72. Gørding dlf. 57 kontortid: 14 -16. Eskilstrup F. : Landmandsbanken f 55 Espe ; Sydfyns nye Discontobank, Akts.'f Van ­ ti nge 125

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker