kraks vejviser 1940 handelskalender

Banker

Fag-Register for Danmark

Danmarks Nationalbank, Aarhus Filial g 7200 (3 Lin.), Stats g 29 Danmarks Nationalbank Aarhus Filial Tlf. 7200 (3 Lin.) Stats g 29 Kontortid fra Kl. 10-3, Lørdag 10-l l/ 2 . Udfører de samme Forretninger som Danmarks Nationalbank i Køben ­ havn og paa samme Betingelser. Modtager Værdipapirer til Opbe ­ varing. JYDSK HANDELS- OG LAND* ] jBRUGSBANK, Filial afAkts.Kbhvnø Handelsbank g 6093 Statsg 71 Købmands- og Haandværkerbanken, Akt«. st. Torv 12 g 4090 (4 Linier), Stats g 49 Se foregaaende Spalte, nederst Aars : Banken for Aars og Omegn, Akts, g 3 & 2 e Aarup : Banken for Aarup & Omegn, Akts, g 34 Afdelingskontor i Harndrup, Bred og Gelsted. Agerskov: Handelsbanken ’ s Filialkontor g 54 A ger sted: Banken for Agersted og Omegn g 68 Allested: Sydfyns nye Discontobank, Akts, g 21 Allinge: Bornholms Laane- og Diskontobank, Akts, g 70 Æonforitd daglig Kl. 2-4 Em. Handelsbanken ’ s Filialkontor g 165 Arden: Banken for Arden og Omegn, Akts, g 56 Akts. Banken for Arden og Omegn Tlf. 56] ARDEN Kontortid 10-12 Ar num : Handelsbanken ’ s Filialkontor g 9 Asnæs: Asnæs Bank, Akts. (Akts. Banken for Holbæk og Omegn) g 34 Assens: Assens Bank, Akts, g 74 & 274 ASSENS BANK tlf . 7^4- &. 274 TELEGRAMADR.,BANKEN." POSTKONTO Nr. 5158. KONTORTIDIO-tt <» 2-# filialer : GLAMSBJÆRG tlf . 40. HAARBY tlf .111. eAktiehapital og Uleserver 760. OOOJfronep. Tlf. S6 Aktiekapital 100,000 Reservefond 138,000 Udfører alle almindelige Bank- og Incassoforretninger. Kr. Kr.

Aalborg: Aalborg Diskontobank, Akts, f 7000 (6 Lin.) & 1231, Stats g 56 Andelsbanken, A.m.h.A. Osteraag. 8 g 2703

AARHUS OG OMEGNS BANK FILIAL AF PRIVATBANKEN I KBHVN. AKTIESELSKAB AARHUS STIFTET 1857

TLF.27O3 • DIREKTØREN T.3629 KONTORTID 10-3^5-6 // , LØRDAG 1O-1V2XXJ.5-6 KontcWi; BROVST TLF. 52 • KLOKKERHOLM TLF. 33 KONGERSLEV TLF. SDR. KONGERSLEV 47 SKØRPING T.83-STØVRINGT.59-SULDRUPT.25 INKASSATIONER SENDESTIL AALBORG Telegramadr. „Nationalbanken* Kontortid fra Kl. 10-15. Lordag 10 — 13 ’ fø Udfarer de samme Forretninger som Danmarks Nationalbank, København og paa samme Betingelser. Danmarks Nationalbank, AalborglFilial g 11,1056 & 3063 LANDMANDSBANKENg6500Statsgl4 Nordjysk Bank, Akts., Hj. af GI. Torv og Østeraag. g 3301,3302 & 3303, Stats g 42 Aalbæk: Frederikshavns Bank, Akts., Aalbæk Afde ­ ling g 28 - Kontortid: Tirsdag og Fre ­ dag Kl. l x f 2 - 3 x / 2 . Aalestrup: AALESTRUP LANDBOBANK, Akts. g 25 a & b Aarhus: Aarhus Discontobank, Akts. Sønderg. 9 g 188, 1117 & 1118 AARHUS DISCONTOBANK Tlf. 188, 1117 &. 1118 Kontortid 10-15 og 16 x / 2 -17 l / 2 Udfører alle almindelige Bankforretninger. Aarhus og Omegns Bank, Filial af Privatban ­ ken i Kjobenhavn, Akts, Set. Clemens T. g 8788 (4 Lin.), Stats g 32 Se næste Spalte, øverst. Aarhuus Privatbank, Akts, gi 31 Stats g 51 Se foregaaende Spalte. ANDELSBANKEN, A. m. b. A.Clemens- bro 17 g 8139&814O Kontortid 10-3 og 4 , / 2 -5 ’ /2- Arbejdernes Landsbank A/S, Filialen i Aarhus Banegaardsnladsen 20 g 9696. Stats g 8 Arbejdernes Landsbank Filialen i Aarhus

( JlesGroer 3&. :

59,000,000 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SCT. CLEMENS TORV TLF. 8788 STATS TLF. 32 Telegr.adr., Filialbank "

IIIIIIHmi.hllllllllllirrHlIllllllllllllHmilll.hllll KØBMANDS ‘ OG I HAANDVÆRKER BANKENE AARHUS TLF.C4LIN.) STATS - 4090 tlf .49 TELEGR.ADR. „ BANCO".

EKSPEDITION 10-15 OG 16 V2 - 17 1/2 cyjjtliekaiiilal : 1,500,000 tz«. i, _ _ ,

A v 1 u m: Avlum Handels- og Landbrugs ­ bank g 81 Avning: Fo ’ kebanken forRougso-Sønder- Ihaid Herreder, Akts, g 20 Bag s værd: Landmandsbanken g 91 Balle: Landmandsbanken g 31 Baller up: Ballerup Bank, Akts, g 57 Landmandsbanken g 317 Ball u m: Tonder Landmandsbank, Akts., Agentur®2 Bandholm: Diskonto- og Laanebanken i Maribo, Akts, g 67 ' Landmandsbanken g 38

/

'

filialer : AARHUS

I

TLF. 4088 TLF. 4045 59 45 TLF. TLF.

SØNDRE AFD. KVÆGTORVET HORNSLET løgten SØBY MEJLBY

Banegaardspladsen 20 Tlf. 9696 & Stats Tlf. 8 Kontortid: 10 — 15 og 16'/ 2 — 17 J / 2 .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker