kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3061

Banker Ny Laanebank, Den, Akts., V-Boulevard 9,11 El) Cent. 43 S & 9708 DEN NY LAANEBAN Uclfthøi atm.

DEN DANSKE LANDMANDSBANK AKTIEKAPITAL: Kr. 50.000.000.- RESERVEFOND: Kr. 34 000.000.-

INDLAAN MODTAGES. BOXAFDELING UDLAAN og VEKSEL* •DISKONTERING ogsaa LAAN MOD UNDERPANT I LØSØRE . V-BOULEVARD 9-11 TLF. CENT. 438 a 9708 POSTGIRO 333 KONTORTID 9-3, LØRDAG 9-1 tittede. 6 ~7 16 Qfé&n.

: Stat 90 - Stat 227 - Stat 233 - Central 13054 : Stat 145 -Central 4709 : Stat 14 5 TELEFON: Central 6500 med Omstilling til samtlige Kontorer. Alle Forespørgsler besvares af Lokal 265 Nedennævnte Kontorer kan kaldes paa direkte Telefoner: Arbitrage Fondsafdeling Børskontoret Korrespondancen: Stat 144 Samtlige Statstelefoner kan omstilles til Bankens øvrige Kontorer. HOVEDKONTOR: HOLMENS KANAL 12 TELEGRAM-ADRESSE: LANDMANDSBANK

Ordrup-Charlottenhind 1 Bank, Akts., Jæ ­ gersborg Allé 31 Charlottl. $ ★ Ordr. 3600 Privatbanken i Kjøbenhavn, Akts., Børsg.4K ! ★ Cent. 1 Se næste Side. Søborg Bank, Fil. af Privatbanken i Kjøben- havn, Akts.. Søborg Hovedg. 88 Søborg- ® ★ Sø. 214 Vedbæk Bank, Filial af Privatbanken i Kjø- benhavn, Akts., - Se under Vedbæk. Aabenraa: Apenrader Bank, Akts. ® 760 & 761 HANDELSBANKEN I AABENRAA Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank f) 401 Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. ® 2018, 2019 & 2020 Aaby høj: Aarhuus Privatbank, Akts.,Aabyhøj Afde ­ ling $ Aabyhøj 12 - Kontortid 10-3 og 5 l / 2 Jydsk Handels- og Landbrugs bank fl 400 Aakirkeby: Aakirkeby Bank, Akts. ® 46__________ __ Aakirkeby Bank Tlf. 46 Akts. TIf. 46 Postkonto 17599 Kontorsted i Lobbæk - Telef. 47 Tirsdag & Torsdag l4''2-l6 ‘ /2, Fredag og Lørdag 9-IO*/ 2 Driver aim. Bankvirksomhed INKASSATIONER paa

30 FILIALER I KØBENHAVN Se Real-Registret (dette Binds Side 2568)

FILIALER I KØBENHAVNS OMEGN

Bagsværd

Lyngby Ordrup

Gentotte Glostrup Hørsholm

Slangerup

Ballerup

Søborg

Farum

Rungsted

Taarbæk Taastrup

FILIALER 1 PROVINSEN:

Aalborg

Grenaa Havn

Marstal Nakskov

Sønderho Tandsiet Thisted Tirstrup Trustrup

Balle

Guderup Halskov Helsingør

Bandholm Bramminge

Nordby Nyborg

Børkop Ebeltoft Esbjerg

Holbæk Holeby

Nykøbing F. » Nykøbing S.

Tølløse Tønder

Kalundborg

Nysted Rødby Rønde

Eskilstrup

Knebel Kolding Kolind Korsør

Ullerslev

Fejø

Vejle

Femø

Sakskøbing Stokkemarke Svendborg Sønderborg

Vrinners

Fredericia

Ærøskøbing

Grenaa

Langeskov

Ørbæk

Maribo

BORNHOLM særlig i Aakirkeby og Omegn besørges. Kontortid 10 — 12 og 14 — 16 Lørdag endvidere 16 — 17.

UDFØRES

ART AF BANKFORRETNING

ENHVER

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker