kraks vejviser 1940 handelskalender

Banker

Fag-Kegister for Danmark

Vil — 3060

København (Fortsættelse): Gjentofte og Omegns Bank (Filial afOrdrup- Charlottenlund Bank) Gjentofteg. 50Gjen- tofte SH Gjent. 100 & Gjent. 185 haandværkerbanken i KJØfcENHAVN, Akts., Ama^erjt. 24 E £1 ★ Cent. 8135 Hellerup og Omegns Bank,Akts., Strandv. 159 Hell. D ★ Hell. 1200 Hellerup og Omegns Bank % Strandvej 159 Tlf.* Hell. 1200 Filialer: Bernstorffsvej 69 Hell. Tlf. ★ Hell. 6260 Lyngbyvel 235 Hell. Tlf. ★ Hell. 6002 Strandvej I36 Hell. Tlf. ★ Hell. 6600 Holte Bank, Filial af Privatbanken i Kjøben- havn,Akts ,Stationsv.20 - SeunderHolte Kongeriget Danmarks Hypotekbank, Niels Juels G. 5 E D ★ Cent. 6038 Postkonto 20100 KONGERIGET DANMARKS HYPOTEKBANK Telegramadr. „Statshypotek" Den kommunale Laanefond Erhvervenes Laanefond (Postkonto 2i600) Nærmere Oplysninger, se Real-Reglstret foran I dette Bind. ________________________________ Københavns Discontokasse Bank-Aktieselskab Kong. Nyt. 8 E j} ★ C. 3615 Stats $ 226 Københavns Discontokasse Bank-Aktieselskab Kongens Nytorv 8 Tlf. * Cent. 3615 - Stats Tlf. 226 Kjøbenhavns Handelsbank, Akts.,Holm. Kan. 2 E J) *Cent.86OO Se næste Spalte. Københavns Kreditbank, Akts., Skinderg. 27 Ef ★ Cent. 1489 Laan ydes mod Pant i Klaver,Livspol., Folkefors., Automob. og mod Kaution Købmandsbanken i København, Akts., Gammeltorv 4 E $ ★ Cent. 6002 Aktieselskabet Købmandsbanken i København Gammeltorv 4 w Tlf. ★ Cent. 6002 - Postgiro Konto Nr. 372. Filialkontor: Istedgade 105 Tlf. Cent. 4I02. Landmandsbanken Hovedkontor Holm. Kan. 12 ★ Cent. 6500 Se næste Side. Lyngby Bank, Fil af PrivatbankeniKjøben- havn, Akts. - Se u. Lyngby Nationalbanken se Danmarks Nationalbank Telegramadr. „Kodis “ . Kongeriget Danmarks Fiskeribank Kongeriget Danmarks Tiendebank Statsboligfonden Statens Byggelaan NIELS JUELS GADE 5 TELF. ★ C. 6038

KJØBENHAVNS HANDELSBANK 111 Aktiekapital Kr. 50.000.000 - Reserver Kr. 30.000.000 TELEGRAM-ADRESSE : HANDELBANK KONTORTID: 10 — 15 (Folio og Bankbøger tillige 17 1 /, — 18 1 /,) LØRDAG kun 10-13 Boxafdeling 10 — 17, Lørdag kun 10- 13.

TELEFONER:

★ CENTRAL 8600 | fra 9-17 1/ 2 , STATSTLF. 120 ) Lørdag 9 — 141/2 OMSTILLING TIL SAMTLIGE AFDELINGER Desuden kan følgende Kontorer kaldes direkte

Arbitrage ................................................... Stat 121 - 470 Fonds-Afdeling ................................................... Stat 120 Kontoret paa Børsen (aabent i Børstiden) Stat 120 Samtaler med Provinsen ............... Provins 71 33 AFDELINGER I KØBENHAVN

OG OMEGN Se Realregistret Side 2535

KONTORER I Haderslev Hellevad

FILIALER OG Aabenraa Aabyhøj Aarhus Agerskov

Padborg Randers Risskov Rønne Sandvig Skærbæk Sønderborg Tinglev Toftlund Tranbjerg

Hjordkær Hornsyld Horsens Højbjerg Højer Jerslev Sj. Juelsminde Jyderup Kalundborg Karup Langaa Nordborg

Allinge Arnum Bolderslev Bovrup Bramminge Broager Christiansfeld

Tønder Tørsbøl Varde Viborg Viby J. Vojens

Esbjerg Felsted Føllenslev Graasten

Nordby Odense

BANKFORRETNINGER UDFØRES

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker