kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Arbejdernes Landsbank, Akts., Vesterbrog. 5 E f ★ C. 8877 ARBEJDERNES LANDSBANK

Bandager

VII — 3058 F red eriksha vn: B andageri Fix ved Hans Jakob Pedersen f 533 Horsens: Kaiser Theodor Sønderg. 37 f 392 Od ense: Nyrop ’ s Camillus Etabi., Nyrop og Maag, Akts. Klareg. 7 fl 2933 Randers: Ditlev N Vesterg. 32 f 1189 Spec.: Ortliopædiske Bandager og kun ­ stige Lemmer. Aluminiumsindlæg. Mærsk- Andersen ’ s O Eftf. v. N & K Peder ­ sen f 137 (O. K. M. B.) Brok- og Underlivsbælter. Indlæg. Skive: Bandagist N C Nielsen, Akts, f) 63 Thisted: Béla C f 224 V e j l e: Jensen M Grønneg. 45 f 1598

Bandager. Surgical Bandages — Bandagistes — Bandagen (se tillige Instrumentmagere). (O.K. M. B.) betyder Medlem af Organi ­ sationen af Fabrikanter og Forhandlere indenfor den kirurgiske og medicinske Branche. Koben havn: Amerikansk Gummi vare Industri Vesterg. 3 E f By 4195 Arbo-Båhr & Co., Akts., Vodroffsv. 4 & 6 E $ ★ C. 4600 (5Lin.) & 4606 Postkonto 144 Kun Salg en gros. Bandage-Depotet Skinderg. 2 E f By 1252y BjeringKnud Frederiksbergg.19fCent.4119 (O. K. M. B.) Burggraf Christiane Klosterstr. 22 E Dansk Bandage Industri. Akts., N-Voldg.80 E f ★ By 4576 Fibiger-Jensen Ernst Frederiksborgg. 11 E f By 4012 - Elastiske Indlæg. Helmo Paul Østerbrog. 134 [ø] Øb. 9719 Koch ’ s S Eftf., KnudLehmeierAmagerbrog. 7 (S) f Am. 6638 (O. K. M. B.) Nielsen N C Vesterg. 10 E f ★ C. 15438 (O. K. M. B.) Nyrop ’ s Camillus Etablissement Nyrop og Maag Akts., Købmagerg. 43 E f ★ Cent. 768 & 10028 og for Fremstilling af Bandager og kunstige Lemmer. Den raadgivende Læqe træffes daglig Kl. 3 % Nørretranders Vald. l.Kongensg. 14 Ef By 2312 Ostermann HJ Kronprinsensg. 4 E ® By 1098 (O.K.M.B.) PoulsenMThygesen HovedforretningV ester- brog. 46 E j) Cent. 9207 (O. K. M. B.) Post konto 21783. Sanitas Gothersg. 91 E f Palæ 6502 Simonsen & Weel ’ s Eftf. Købmagerg. 20 E » ★ Cent. 832 (O.K.M.B.) Filialer'. Se Person Registret. Skov Chr. Oehlenschlægersg. 39 E f V 4672 Svendsen & Hagen Købmagerg. 61 E ffi ★ Cent. 3508 & 11909 (O. K. M. B.) Ortliopædiske Apparater, Bandager og kunst. Lemmer. Underlivsbælter, Indlæg og Brokbind. Thornam Orla H N-Voldg. 80 E f C. 2563 Egne Værksteder. Aalborg: DannemannWm.Algade50f 1116 — Raetzel A W ilh. Østeraag. 3 f) 237 8 Raetzel J Gravensg. 17 f 882 Aarhus: KaiserW,Akts.Vesterg.& f 577 (O.K.M.B.) Nyrop ’ s Camillus Etabi., Nyrop og Maag, Akts. S-Allé 5 f 5377 Wandborg Ejler Banegaardspl. 16 f) 3491 Vogeley Otto Mejlg. 46 f 1089

Hovedkontor: PANOPTIKONBYGN. VESTERBROGADE 5 0 TLE*CENT. 8877 STATSTELEF. 443

POSTGIRO KONTO NR.110 TELEGRAMADRESSE : » BANKLAND «

Amager AFd: AMAGERBROGADE 62 Ø TLF.ACENT. 10380 Brønshøj Afd: FREDERIKSSUNDSVEJ128F Brh. TLF* BELLA 545 Nørrebro AFd: NØRREBROGADE 62 0 TELEFONER: kasse C. 3148 BOGHOLDERI * C. 2148 BESTYRER C. 10513 SAMTLIGE KONTORER AABNE: 10-15 09 17/3-1814 LØRDAG 10-13 Filialen i Aarhus: BANEGAARDSPLADSEN 20

Banker. Banks — Banques — Banken Artikler for Banker se Slutningen af (lette Fag. (se tillige Financieringsselskaber).

København; AARHUUS PRIVATBANK, Akts., Nygade 1 E f ★ Cent. 614 Stats fl 170 Telegramadr. „Aaihusbank “ - Kontortid 1O-3, 5'/ 2 -6 l / 2 , Lørdag 10-1. Amagerbanken, Akts., Amagerbrog. 25 [S] f ★ Cent. 2090 AMAGERBANKEN Hovedkontoret: Amagerbrog. 25 [g] f ★ Cent. 2090 Postkonto 979 Kontortid 10-3, 5 1 / 2-6V2 Lørdag 10-1 Islands Brygge AfdeUng Islands Brygge 3 ID f) Cent. 9398 Kontortid 10-3, 5 r / 2 -6 1 / 2 Lørdag 10-1 Sundby Afdeling Amagerbrog. 114 O f) Cent. 1798 & Su. 98 Kontortid 10-3, b 1 / 2 -6 l / 2 Lørdag 10-1 Søndre Afdeling Amagerbrog. 173 [g] f Cent. 4498 & Am. 98 Kontortid 10-3, 5 1 / 2 -6 1 / 2 ,\ Lørdag 10-1 Kastrup Afdeling

9696

TELEFON

Danmarks Nationalbank I**';- ,. Hovedkontor Holm. Kan. 17 Kl f) ★ Cent. 1411 Se næste Side. Danske Landmandsbank, Den, Akts., Se „Landmandsbanken'* . Fiskeribank, Kongeriget Danmarks, seReal- Registret, Afd. V FOLKEBANKEN FOR KØBENHÅVN OG FREDERIKSBERG Akts., Ama ­ gert. 5 Kl Grundlagt 1898 f ★ C. 3800 Stats f) 291 Telegramadr. „Folkebank “ a Hovedkontor 10-3 og 5'/ 2 -6'/ 2 Lørdag 10-1 Afdelingerne 9-3 og 5'/ 2 -(V/ 2 Lørdag 9-1 Lyngby Af deling dog 10-3 og 5 l / 2 -6 i/ t Lørdag 10-1 Se iøvrigt under Real-Registret. Frederiksberg Handelsbank, Akts., Falkoner Allé 8 CB fi ★ C. 9812 Telegramadr. „Bergbank u - Filial: Godthaab Afde ­ ling Godthaabsv. 7 E f ★ Gli. 4662 Værnedam Af deling GI. Kongev. 80 EJ fl ★ C. 9945 - fra 1ste Februar ★ C. 6283. Kontortid 10-15 & 17 x l 2 -18 x l 2 Lørdag 10-13 ---------------------------------------------- 2 ? rrhrriksbrrg Qlfticeclafab Falkonerallé 8 Telefon ★ Cent. 9812 Godthaab Afdeling Godthaabsve] 7 Tlf. -fcGothåb 4662 Værnedam Afdeling GI. Konøevej 80 Tlf. ★ Central 9945 fra 1ste Februar Tlf. -^Central 6283 k ____________________ ________________ /

Kastruplundg. 1 JD Kastrup 498 Kontortid 10-3, Lørdag 10-1 Fredag tillige 5 l / 2 -Q l / 2 Dragør Afdeling Stationsvej 7 fl Dragør 498 Kontortid 10-3, Lørdag 10-1 Fredag tillige &/ 2 -6 l / 2

Andelsbanken, A. m. b. A. Vesterbrog. 4A E f ★ Cent. 9t-2 Stats f 499 Se næste Side. \

E s bj erg: Andersen Hakon Torveg. 27 f'1826

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker