kraks vejviser 1940 handelskalender

Bal* og Selskabsmusik Liitgens Harry Marstalsg. 27 El $ 0 4855v Møller H T Lighedsv. 9 El f Gh.684x Nielsen Carl Olaf Ætnav. 4 [g] $ Am. 4547x Petersen Aug. Havsgaardsv.24 Hell. $Hell. 4229 Petersen Chr. Bækkeskovv. 87 Brh. $ Bella 1944 Petersen O Graastensg. 9 E $ V 2609y Riis A Rolfsv. 1 El j) Gh. 6350 Schliintz Wilh. Blaagaardsg. 3 El $ N 297 lx Ulrich CG, Sofie Brahes Allé 2 [S] $Am.7828x

Fag-Register for Danmark Nordtvedt Rich. C Nygaardsv. 41 fé>] $ Ry v. 4644 ' A 20AARS ERFARING

VII -3057

Struer. BANG & OLUFSEN, Akts. $ 288 (5 Lin.)' Villestrup pr. Arden : Jydsk Bakelite ved Axel Juul ’ $ Astrup 27

i tekniske Presninger. Forslag udarbejdes.

Artikler og Maskiner til Fremstil- ling af Bakelite- o. 1. presstøbte Artikler. København: Arbolit, Akts., Kampmannsg.2 E $ ★ 0.3785 Prespulver, Kunstharpiks. Beinthin & Co. Bo ’ gerg. 67 B K) $Palæ3528 Værktøj til Fremstill. af Bakelite- Varer Berendsen Sophus, A/S, „Ørstedhus" V- Farimagsg. 41 E $ til Kontor ★ C.8500 Marathon Cr. Ni. Staal for Bakelite-Matricer fra Lager. Johannessen & Lund Ryesg. 51 [ø] $ ★ C. 225 JxL Johannessen & Lund Ryesgade 51 Tlf. ★ Central 225 Fabrikation af hydrauliske Presseanlæg samt Maskiner for Bakelite-Presning Specialfabrik for Forme. Maskinfabr. „Form-Tools", A/S,Dortheav. 45 [NV] $ Tg. 4177 Forme for Fremstilling af Bakelite- Varer. Matthiessen Holger Strandg. 21,25 Kl $ ★ Cent. 12245 FrespuZver. Spiegelhauer W Svejagerv. 9 Hell. $ Hell. 6368 Bepr. for Bakelite Gesellschaft m. b. H. ^Erkner b/.Berlin, samt Bepr. forNieder- j rheinische Masch.-Fabrik. Becker & van Hullen A-G. Krefeld. Sørensen Marius, Nyhavn 22 K $ Pa. 8098

Osto-Fabriken Bakelitevarefabrik Svane- møllev. 126 Hell. $ Hell. 3775 Bakelite Pressemateriel tu Radio Elektriske Artikler Tekniske Varer

Balusterrør.

København: Berendsen Sophus, A/S., „Ørstedhus" V-Farimagsg. 41 E $ til Kontor ★ C.8500 Balusterrør i fixe Længder, færdig til Brug. Børene leveres ogsaa pårkeriseret.

Reklame Galanteri Emballage.

Pyro ManufacturingCo. v.BBuhlChristensen & Axel Rasmussen Tordenskjoldsg. 24 OS $ C. 16983 Triolit, Aug. Petersen Gothersg. 28 KJ f Pa. 7622

Bambus. Bamboo — Bambou — Bambus

København: Kjersgaard S & Co. 1. Strandstr. 20 OS $ ★ Cent. 12388 (5 Linier) Oversøisk Kurve- ABambus-Industri Kontor og Lager Toldbodg. 12 K $ C. 9397 & Palæ 4314 Ørholm N P J Aabenraa 5 E $ C. 8024

Backhaus & Co. Il 12 Ri^e:

Bambusmøbler.

Ejby: Johansen ’ s C F Eftf., A Johansen Fredericia: Bainbusmøbf Fabriken Ica, M C Christensen Kongensstr. 75 Nykøbing F.:. Bambusmøbelfabrikken Nykøbing F. ved J P Rasmussen Gedsei v. , 67 $ 893 Svendborg: Jørgensen & Hansen ’ s Bambusmøbelfabrik Brogade 31 $ 994 Bambus- Senge dg -Stativer.

Enerepr. for Société des Usines Chimiques RHONE-POULENC, Paris, for Salget ab Fabrik af RHODIALITE- og RHODOLENE-Pulver ; til Presse- og Sprøjtestøbning.

RIBE TLF. 12

.Balloner. (se Gasballoner).

tJeJjvik. ftat PRESSTØBNING • BAKELIT • BEETLE- • MOULDRITE - • POLLOPAS • M. M. foi. SJ æ IL cuic I øg.7g*i.-. CARL AUG. WENDT ST. MØLLEVEJ 1O KBHVN. S. TLF. AM. 7606

Aarhus: Jakobsen Brødr. Eckersbergsg. 22 $ 8690 (3 Lin.) II 42 K I R K E B Y E A W, A kts ., Bernstorffsg.40 E $ ★ & 8180 Stats $713 Tlgradr.: Succes Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Bananer en gros. Bananas, wholesale — Bananes en gros — Bananen, Grosshandlungen (se tillige Frugt). København: Dansk Baltisk Banan Import ved Artom Rand . . Kontor, Lager db Ekspedition Chr ansg. S K f C. 12456 db By 8539.

Bal- og Selskabsmusik.

København: Klscher J N Vodroffsv.58 C E $ N883x Gaaser Vilhelm Zinniav. 14 Kastrup $ Ka ­ strup 627 Hansen Rich. Nordborgg. 7 0 |l 0 2093 Jacobsen Emil,St.Peders Str.lOK $Byl580x Jensen Ferdinand Brohusg. 20 INI $ N 3195 Jensen H O, Ø-Voldg. 12 E $ Palæ 1988x OClløUH U. V" v UiU b* * “ • Jøndrup Sophus, N-Fasanv.56 EJ $Gh.l627y 1 Lennø Marius Elmeg. 15 INI $ N 606

II 42

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker