kraks vejviser 1940 handelskalender

Bageri-Artikler, -Maskiner og -Inventar Bageri-Artikler,-Mask iner og -Inventar. Bakers ’ Sundriesmen — Fournitures. machines et matériel pour les boulangers — Bacserei-Bedarfs- Artikel, -Maschinen und -Inventar (se tillige Bageovne). København: Albumin ved H Rasmussen Svanev. 2 I nv I g Tg. 6675 ANDERSEN & ALBECK Romersg. 11 E g C. 6115 & 13596 Telegramadr. „Hermes". Bageriernes Fedt- & Margarineforsyning Akts., ,,Axelborg “ Vesterbrog. 4A 3 g C. 5793 & 14695 Bageriforsynings Kompagniet, Akts., V-Boulevard 29 3 g Cent. 3925 & 11225 Birkedal & Storm Storing. 16 E $ Cent.9695 Oliefyr f. Bageriovne, eget Fabrikat. Breson J V F Ved Stationen 16 Kastrup g Kastrup 82 de Bruyn, Akts., Dahlerupsg. 1 3 g C. 7893 Christensen & JensenNyvej 17 (3 g-^-C.3422 Alle Bageriart. i Kolonial. Christiansen Fr. Kompagnistr. 14 B g Cent. 598,599 & 3899 ______________________ FR. CHRISTIANSEN Kompagnistræde 14 Tlf. Central 598, 599 & 3899 SUKKER. Alt i KOLONIAL, KRYDDERIER. MASKINER & INVENTAR. Knalderter og Kagepynt. FRYSEMASKINER. Dansk Maltcentral, Akts., Vesterbrog.140 13 g * C. 13531 K.B. Bageriprodukter. Effort Gladsaxev. 342-354 Søborg g Søb. 577 & Søb. 1677 Røre-, Piske- &. Dejglægningsmaskinen MAREN Ælte karret EFFORT Dansk Arbejde. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i .dette Bind. Evers'C R & Co. N-Fasanv. 101 3 g -fr C. 3282 Fabriken Danis ved Alfr. Grimm Bredg. 58A E g C. 13788 Fabrikken Tekno v. I P Jensen S-Boulevard 69 3 g Ev. 2938 Fiebiger ’ s H Enke Peder Hvitfeldts Str.5 E g By 229 ly Ældste Fabrik i Kransekagefigurer. Guldmedaille med højeste Udmærkelse. Flava, Akts., Fuglebakkev. 106 I® g C. 9815 Marmelade og forskellige Specialiteter. Frdbg. Papirforsyning Halmt.15 S g Cent. 7771 & 13815 Frimodt Joh. Handelsfirma Tordenskjoldsg. 23 B g'A'C.1706 Hansen Jobs. C. Toftegaards PI. 8 Valby gi Vb. 5028 Hansen Niels P Haabets Allé 26 B Brli. g ★ Bella 2960 Heilmann V Kirsteinsg. 5® ® 0 9198 & 0 9197' .lustesen Brødr. Vesterg. 18 Eg-A-Cent.6035 Jørgensen Erik St. Knuds V. 1513 g*C.3139 Knudsen Sv. Ny Toldbodg.27 B g C.10223 & Palæ 4475

Fag-Register for Danmark

VII — 3056 Lassen A Gulctberg Enighedsv. 40 Cliarlottl. g Or. 2255 Lynggaard N & Co., Akts., Gothersg. 14 B g Cent. 3845 Nordisk Konditorivareforr., SChr. Blumen- saadt Stoltenbergsg.3EgCent.68O8 &6851 Rego v. J J Lorenzen Biilowsv. 38 3 g ★ C. 10927 Sanopan, Dansk Brødemballage-Fabrik (Rob. Muller) Howitzv. 5-7 3 g ★ Cent. 13116 HYGIEJNISK BRØDE/ABALLAGE SANOPAN Seibæk AageKontor & Ekspedition: Fin- landsg. 9 [S] g ★ Cent. 1406 & 1217 Torveafd.: Venders?. 6 E g Cent. 1447 Skandinavisk Arkady Co.,Akts.,Strandlodsv. 9 [S] g ★ Cent. 11370 & 13874 Strømmen, Akts., Randers Filialkontor ved Johs. W Dahlstrøm Ny Vesterg. 18 3 g ★ Cent.6927 - Telegramadr . „Butnega". Waldorff ’ s Papir-Industri, Akts., Kirk< ’ - gaardsv. 25 [s] g ★ C. 4815 (5 Ledn.) Wodschow & Co. Grundtvigsv. 7 3 g C. 13891 & Eva 2357 Aabenra a: Nissen Hans g 546 Aakirkeby: Hesthaven Chr. g 201 Aalborg: Hansen L Rosenvænget 6, Hasseris g Aa 2420 Jensen JP& Co. Ved Stranden 12 g 5151 Smith ’ ske Jernstøberier og Maskinværkste ­ der, De, Akts, g 6696 (3 Lin.) Westergaard-AndersenDanmarksg. 12 g 1291 Aarhus: Fabrikken Universal ved J A Madsen Fre ­ dens T. 14 g 1783 & 6746 RØRE- , PISKE- & DlEJGLÆfiHIHGSMASKINER „UNIVERSAL v. J.A. MADSEN FREDENS TORV 14 AARHUS TLF. 1783 &6746 G roespetersen N g 110 & (efter Kl. 6) 567 N Groespetersen Mejlgade 68 Tlf. 110 & 567 AARHUS Telegramadr. „ Groespetersen". Repræsentant for København og øerne: E Christiansen Jægersborg Allé 46 Charlott!. Tlf. Ordr. 3390 Jørgensen A P Banegaardsg. 7 g 4832 Petersen ’ sPChr.Eftf.,Akts.g313,314&1094 Stats g 69 Østj.ydsk Krydderistøderi, M Franck Ran- dersv. 104 g 5692 - Grundl. 1909 Spec.: STØDNING AF

Esbje rg; Andersen H C Eoglandsg. 44 g 42 Haderslev: Ohlsen Henrik Vestifgr. 38 g 177 & 178 Peschardt Ditz & Son Gaaskærg. 3 g I2-W ’ Horsens : Zeeberg N P & Co. ’ s Eftf. ’ s EftL Sønderg.# 1 g 1749 J uels minde : Credin ved H Schou, Palsgaard 1 pr. Juels ­ minde Kontor g As 61 Fabrik g As 60 Kolding: Frandsen C Iladerslevv. 7 g 1366 & 1367 Nybo rg : Nyborg Honningfabrik ved C E Landsperg g 86 - Telegramadr. „Landsperg* . Nykøbing F.: Kæstel Emil, Akts. Mar- kedsg. 9 g 1011 Odense: Askholm Johs.Hunderupv. 64 g 4090 Dansk Varmeteknisk Apparat - Fabrik Ve ­ sterg. 19 g 5933 Fabrik: Otterup g 235 Se Ann.u. Bøg forbrændingsapparater. Gundlev P K Ny K ongev. 15 g 6375 Odense Marcipanfabrik Indeh. L Thobo- Carlsen g 1172(3 Lin.) Randers: Strømmen, Akts, g 2752 (3 Lin.) Se under Bageovne. Roskilde: Hansen C C g 299,399,1299 & 1919 Træstrømel og Vandsidetræer. Rønne: Glistrup Carl g 109 & 474 Silkeborg: Christensen Carl g 300 (2 Lin.) Sønd er bor g: Adolphsen August g 701 & 702 V ordingborg: Danske A ndelsslagteriersFedtratfinaderier, Andelsselskab, Masnedsund g V 660 København: Bakelite-PresserietFenola,Akts., Struenseg. 15 E g Cent. 11621 Benekc Finn Linnésg. 20 B g Pa. 79 Cruger Christian & Co.Amagert. 29 E g C. 5804 & 5806 - Bakelit- & Metallukker. Se Annoncen under Glas en gros. Dansk Bakelit Industri, Akts., Roskildev. 33 Valby g Vb. 257 Dansk Presscpulverfabr. v. Alfr. Erichsen Mitchellsg. 1. 3 3 g Cent. 13699 Forenede Bakelitfabr., De, v. Alfr. Erichsen Mitchellsg. 1,3 3 g C.13699 Helomit, Akts.Bispev. 5 [ nv ] g C. 50012 Byge- & Beklameartikler i stort Udvalg paa Lager. Nielsen & Jespersen Rentemesterv. 14 I nv I D Ta. 6000 Nielsen & Jespersen Bakel ite-Presseværk Rentemestervej 14 - Tlf. Ta. 6000 Grundlagt 1917. Bakelite-Formstykker. Nordisk Bakelite Industri Tuborg Havn Hell- g Hell. 5634 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Bakelite- o. I. presstøbte Artikler. Artikler og Maskiner til Fremstilling af Bakelite- o. 1. presstobte Artikler se i Slutningen af dette Fag.

KARDEMOMME & VANILLESUKKER.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker