kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Odder: Riming B $ 125 — Jensen Inge ­ borg $ 363 — Jørgensen Martin $ 313 — Petersen Sigurd $ 143 — Skole Nina $ 153 W aid emar H $ N 142 y O nsild: j epsen J $ 13 Ormslev: Nielsen P M $ 46 Ove pr. Hobro: Thomsen IngvarM $017 Over Aastrup pr. Haderslev: Andersen P $ 11 572 u Over .Ter stal: Steffensen Christian $ 16 Overlade pr. Aar s: Horslev Dagmar $0« O ver Tandslet: Jacobsen Jacob $ 7840 Ovtrup: Thomsen Hans $ 41 Ovtrup pr. Nykøbing M.: Mikkelsen Andrew $ Fjallerslev Andelscentral 9 Pad borg: LampeHans$203 — Lorenzen P, Frøslev $ P277 — Nielsen Hans $ 334 — Petersen A $225 — Walther Johannes $ 265 Pandrup: p an drup Dampbageri & ditori Emil Christensen $ 40 Svendsen P Ulsted $ 91 Pindstrup: Christensen N $4 Kon- Oksbøl; Jensen M $ 42 Okshøl pr.Nordborg: Povlstrup pr. Vraa: Johansen Tnorvald $ P 3 Præstbro St.: Andels bageriet Præstbro $ 12 Mathiasen H $ 3 Raaby pr. Dalbyover: Andersen Steffen $ D 36 Raahede pr. Hviding St.: Oksen Hans $ H 21 Raarup: Jensen P Chr. $ 4 Raasted pr. Bjerregrav: j ensen R40 R a. b s ted: Petersen Peter $ 4408 Ragebol: Sørensen Otto $ Sønderborg 97 Rakkeby pr. Hæstrup: Hans P_ : a sen Emil R5 Ramme ; Andersen W $ 34 Randbøldal pr. Randbøl: Grønning N B $ Randbøldal 15 R a n d e'r s : Andersen A Stinus Norrebrog. 83 $ 3604 Andersen IS Sehousg. 11 $ 2722 Andersen Johs. V-Kirkestr. 12 $ 226Q Andersen S C Hobrov. 63 $ 428 Andersen Sigurd V-Kirkestr. 10 $ 1919 Andreasen Charles L Fredensg. 13 $ 2535 Arbejderforeningens Bageri Fastrupsstr. 3 $ 587 Axel ’ s Bageri v. Axel Sørensen Vesterg. 1 $ 502 Bach Sv. Aa. Staldgaardsg. 12 $ 1918 Bageriet Fiona ved P Ewerløf Brødreg. 13 $ 710 Bonde Theodor Udbyhojv. 5 $ 2688 Brcgnhøj H Mariagerv. 50 $ 1394 Christensen A C, Hobrov. 21 $359 Christensen A M Bøsbrov. 26 $1601 Christensen Anthon, Strømmen 41 $ 824 Christensen H R I. Voldg. 10 $ 679 City Bageriet, E Nielsen Dytmærsken 18 $ 826 Friis A Storeg. 15 $ 1942 Hansen Einar Norrebrog. 76 $ 3614 Henriksen Frank W Skolev. 6 $ 1947 Henriksen H G Tjærebyv. Dronningborg $ R 3144 Henriksen N I Viborgv. 40 $ 1883 Henriksen O F Strømmen 14 $ 2611 • T acobsen S Hobrov. 34 $ 329 Jensen Marius Fladbrov. $ 2988 Jensen Th.W arnich & Co.,Steen Blichers G. 10 $ 909 Josephsen J P Sehousg. 2 A $ 566 3osephsen ’ s N P Eftf., V aid. Christiansen Slotsg. 16 $ 115

(Jylland) Bagere

Jørgensen A Herskind Vesterg. 45 $ 2496 Jørgensen Viggo Norrebrog. 44 $ 694 Knudsen K llanmarksg. 13 $ 2088 Korborg N Chr. Vesterg. 26 $ 620 Kortegaard A Mariagerv. 43 A $ 764 Laursen S P Hobrov. 11 $ 2690 Madsen Chr. Danmarksg. 8 $ 821 Madsen Hagbarth, Søren Møllers G. 3 $2452 Mortensen Johs. E Møllevangen 2 $ 1157 Mønsterbageriet, Ingvard Hansen Dan ­ marksg. 24B$ 478 Nielsen Arkadius, Niels EbbesensG. 10 $782 Nielsen Sigurd, Soren Mollers G. 28 $ 636 Olsen Frederik Klostei gaarden $786 Pariser-Bageriet, SvendNielsen Storeg. 6 $ 915 Pedersen L T Storeg. 33, Vorup $ R 3148 Pedersen P J Bøsbrov. $ 2491 Petersen Thorvald Norrebrog. 19 $ 1629 Rasmussen Th. Sonderg. 2 $ 1029 Schou Aage Østerg. 16 $ 1708 Slotsvang L Nordregrave 7 B $ 3108 Sorensen M arie Strømmen 9 $ 3495 Thorsen Walther Markedsg. 27 $ 1270 Thorsgades Bageri, Børge Gram Thorsg. 14 $ 1392 Vesterbro ’ s Wienerbageri, Charles Fabricius Sennelsg. 6 $ 538 Wienerbageriet, Soren Petersen Adelg. 15 $125 Ribe : Christensen C W $ 141 — Davidsen J P $ 360 — Friis Nis $ 240 — Jubl Carl E $ 284 — Karkøv Chr. $ 192 — Klingenberg Otto $ 330 — Kvist-Christensen Chr. $150 — Nielsen H C $ 211 — Schmidt Hans Madsen $ 110 — Sondergaard Hans $ 432 Rindsh olm: Hansen I $ Viborg 1335 Ringkøbing: Bredahl H $103 — Hvid- berg Viggo $ 349 — Johannesen H$395 — Klokker Mathias $ 245 — Olsen Chr. Bech $ 18 ’ 3 — Pedersen J Viftrup $ 128 Rinkenæ s: Werner Hans Chr. $ Graasten 161v Risskov: Bærentzen G C $ 9557 Greibe Carl L $ 9613 Jessen A $ 9224 Nielåen AH $ 9202 Sorensen C $ 9402 R o s 1 e v: Jengei Th. $ 11 — Kristensen J $ 35 Rostrup pr. Arden: Pedersen A $ R 21 Ryj Kjær Holger $ 48 — Olesen NKjær- gaard $ 47 R yde pr. Vinderup: Christensen L B $ R 3 Ry e: Jensen S B $ Gammel Rye.9 Ryomgaard: Creutzberg $ 17 Jensen Aksel Damgaard $ 41 Rækker Mølle p r. Sædinge: Jørgensen Oluf $ R M 22 Rær pr. Thisted: Overgaard Paul M $ R 1 Rodd ing: Arnum Agathon $ 136 — Boisen HP $76 — Christoffersen Chr. $ 79 — Lauescn W $ 128 Rødding pr. Spottrup : Rødding Andelsbageri $ R 18 Rødding pr. Vibo rg : Hedegaard N $ R 5 Østrup Th. Kristiupv. 7 $ 1838 Rangstrup pr. Agerskov: Ratzer Chr. J. $ R 29 Ranum: Jakobsen Sigurd $7 Rask Mølle: J ensen Magnus $ 55 Ravnkilde pr. Arden: Christiansen D F $ R 14 Redsted M.: Jessen Andr. P $ 1 Smærup E $ 15 Rej sby: Hansen Peter $ 7 Rejids pr. Store Jyndevad: Boysen Anthon $ S j 4367

R ø d e K r o : Andersen Hans $ 85 — Clausen M $ 10 — Clemmensen L $ 59 — Schuldt A $ 64 Rødkærsbro: Thomsen Aage $ 5 R ømø : Thiemann Heinrich $ 27

Hø n d e : Jensen Aage $ 55 Rørbæk: Sveigaard L N $ 3 Rørkæl pr. Jejsing: Tychsen lngvart $ Tønder 420y Saksild pr. Odder: Thomsen Th. $ S 2

Saralyst pr. Højbjerg: Johansen A Fries$ Skaade 197 — Pedersen Vilhelm $ Skaade 215 Sebbersund: Nielsen N $ Bislev 10 Sejerslev pr. Nykøbing M.: Nielsen Josef Chr. $ S I Sejet pr. Horsens: FrandsenOskar$S10 Seide pr, Roslev: Jakobsen Karl $ S 54 Sen n el s pr. Thisted: j enS en Henrv ® S 35 Serridslev pr. Brønderslev: Sørensen Niermann $ S 51 Serup pr. Lemming: Johannesen Janus $ S 12 Sest pr. Kolding: Nielsen A $ S 29 Sevel pr. Vinder up: Sørensen N $ S 17 Sig: Winther H $ 52 Silkeborg: Dethlefsen Ernst, Alders ­ lyst $ S 578 — Jensen Harald $ 1198 — Jensen Helmer Berg $ 109 — Jensen Verner $ 337 — Kristensen Sophus $ 225 — Larsen E Jubl $ 38 — Mouritzen Hjollund $ 205 — Mønsterbageriet, H Rosenkvist Hansen $ 750 — ‘ Nielsen Ingvard, Alderslyst $ S 827 — Peter ­ sen Carl, Alderslyst $ S 1302 — Pe ­ tersen Viggo $ 319 — Rasmussen Jens Kjeldsen $ 397 — Schou Harald $ 942 — Schumann Georg, Alderslyst $1108 — Smed K Ebbesen Simested: Andersen Kristian $ 11 Simmelkær p r . Sunds: Eskildsen Jens $ Si 30 Sindal. AndersenH $31 — ConradsenA $32 — Hansen Henry $ 102 — Hæstrup Harald $ 17 Sjelle pr Skovby Østj.: Hansen K $ Herskind 9 Sjørring: Larsen Chr. $ 26 S j ørslev. Pedersen Aage $ Demstrup47 Sjørup pr. Viborg: Nielsen K $ Sj.4O Skaaue pr. Højbjærg: KonigEH$S99' Madsén Carl Ingemann $ S 262 Skagen: Jensen Johan, Stats $ 143 — Rasmussen P V, Stats $ 248 — Thellefsen Aage, Stats $ 315 — Thellefsen M,Stats $206 — Winther Jenny Juul, Stats $ 54 Skalborg: Rasmussen H E $ 25 Skals: Møller Nielsen $ 39 Pedersen Arthur $ 20 Skanderborg: Andersen A M $ 375 — Christensen Holmgaard $421 — Hjørngaard H $ 405 — Jensen A $207 — Johannessen Carl $ 143 — Møller Chr. $ 73 — Schatter Sv. A Åge $ 293 — Skanderborg Brødfor ­ syning, Martin Nielsen $ 280 — Sørensen Peter $ 33 Skave pr . Holstebro: Honoré Marius $ S 20 Skeide: Schwartz Jørgen $ Broager 210y Sibbesen Christian $ Broager 227y Skelhøje: Miltersen J $ 11 S k e 11 e r u p p r.'H o b r o : Bundgaard N $ S 2 Skelund : Christensen F $22 Muller Svend $15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker