kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3052

Bagere (Jylland)

Junget pr. Roslev: Jensen J Chr. jl J24 K aas: Hansen J Gade JJ 61 Karby: Olesen Emilius jl 46 Toft L jl 17 Karlby pr. Hornslet: Carlsen NH f K23 Karup J. : Laursen Chr. j) 26 Kejlstrup pr. Feldballe: Mikkelsen R jl Grønfelt 23 Kellerup^ Hvid S Borge j) 167 — Niel ­ sen Helmar jl 92 — Sørensen Chr. jl 80 Kelstrup pr. Sonder Vilstrup: Ravnsgaard J jl S V 9 Ketting Als: Podgorski Hans jl Augustenborg 123 u Kibæk: Andersen Andreas jl 46 Kirkeby pr. Roager: Borst Chr. j R 17 Kirkeby pr. Ulfborg: Grønne Mads jj Sønder Nissum 4 Klakring JylL: Eriksen S Møller j) 10 Klarup: Klarup Dampbageri, Arendt Mor ­ tensen jl 17 Kl ej trup pr. Hobro: Jænichen AH jl K 13 Klim: KjærL $1 Koopmann Heinrich jl 10 Kliplev: Eskildsen Hans f 11 Kre ’ zing P jl 5 Morthensen S j) 70 Petersen Jakob H j) 17 Petersen N P Klitmøller pr. Thisted: Andersen P C j) K 28 K lokkerholm: Jensen Ernst Richard f 7 Koldby pr.Hørdum: NielsenCarlV jlK28 Kolding: Aakerlund A Riibner Sønderg. 28 f 783 Andersen D Klosterg. 13 jl 263 Becker M E Dalbyg. 34 jl 818 Funder G Skoleg. 4 jl 1674 Funder Viktor Agtrupv. 48 jl 721 Færch ’ s Bageri, Færch Jacobsen Laasbyg. 88,90 j) 1644 .lensen A S Stejlbjergv. 42 $ 1723 Juhl H N Blæsbjergg. 32 ® 255 Juhl S Skovbog. 8 jl 2017 Juhl S Aa Vesterg. 7, 9 jl 1104 .Jørgensen J Haderslevv. 33 j) 726 Kjong G Sønderg. 8 j} 1595 Larsen L Tmmanuelsv. 2 jl 884 Laumann A Kongebrog. 36 jl 2111 Møller C Haderslevv. 32 j) 297 Nicolaisen N P Laasbyg. 42 jl 730 Nielsen Alfr. Søgade 4 jl 524 Nielsen M Haderslevv. 89 jl 1470 Nielsen S P, Indeh. Ellen Nielsen Tønderv. 56 g 275 Palludan M, Hans Ludvigs V. jl 425 Paulsen Svend Kongt brog. 39 j 2028 Petersen.C Haderslevv. 103 jl 862 Kloster pr. Ringkøbing: Nielsen C W j) Holmsland 16 Klovborg: Christiansen H f 39

Mjels pr. Nordborg: BladtHans®M27 Petersen Rasmus j) M 7 Morup Mølle pr. Bedsted: Hansen»L K Kammersgaard jl M M 20 Mosbjærg pr. Tolne: Grønbech Vilh. j)M45 Mov: Knudsen Chr. jl 3 Mundelstrup: Olesen N M j) Faarup 47 Møgeltønder: Bjørn Fr. jl 19 Møldrup: Laursen A j 17 M ørke: Petersen Peter j) 22 Neder Tandslet pr. Over Tandslet: Bill Laue j} O T 7855 Nibe: Christensen Niels jl 107 — Holm-Klitgaard N jl 73 — Madsen Jens G j) 148 — Nielsen Albert J jl 149 — Nielsen M jl 121 — Simonsen Chr. ® 44 Nim: Jacobsgaard V Aa jl 29 Nimtofte: MadsenNinolph Nordborg: EnghoffFr. jl 49 - Mathiesen Thomas jl 129 — Petersen Peter jl 155 — Skov Hans jl 34 Nordenskov: Bruhn Tage j) 3 N ° rs: Christensen A Nørgaard jl 3 Notmark: Gottschalk Chr. j 1 ’ Nybøl: Johannsen Peter jl Broaeer 218 u Svane Peter L jl Vester Sottrup 33 Nyholms Strand pr. Frederikshavn: Carlsen Chr. j) F 792 Nykøbing M.: Andelsbageriet. Marius Pedersen jl 475 — Chr ; stensen I C jl 372 — Christoffersen Th. jl 482 — Christophersen Vagn jl 196 — Jensen Chr.laCour j 287 — Jensen P la Cour jl 498 — Kjeldgaard MK jl 96 — Lund Chr. jl 40 — Pedersen C Kal ­ dal jl 147 — Pedersen N Ejner jl 340 — Thomsen Frederik jl 508 Ny Solbjærg pr. Aarhus: Schulz Carl jl Solbjærg 33 Nødager pr. Kol i nd: Fisker ø 1{ert ® n 5 — Jensen Fr. jl N 32 Nor h o 1 m pr. Sønderholm: Winther Alfred jl N 2 Nørre Bjært pr. Kolding: Rasmussen j jl N 20 Nørre Bork: Thomsen L jl Bork 31 Nørre Halne pr. Vadum: Nielsen L P O jl N 29 Nørre Kongerslev pr. Kongerslev: Christensen Chr. jl N 4 Nørre Nebel: Jacobsen Hans gi 42 ' Pedersen V jl 60 Nørre Nissum pr. Lemvig: Nørre Nissum Bageri, P Heiberg jl N 41 Nørre S-a 1 1 u m: Jensen Aage Nørgaard ID's 15 Nørre Sned e: Kjelsen M A jl 51 Mejer C jl 37 Nørresundby: Abelstedt Joh. jl 3364 — Andelsbageriet jl 4291 — Andersen AE ® 1029 — Andreasen Otto jl 1531 — Bach Leo P jl 899 — Christensen TI j 5542 — Christensen Lars Chr., Lindholm jl N 2687 — Christensen M ® 1153 — Halkier Edv. jl 4883 — Jensen Poul E j) 1043 — Larsen Einar j) 1756 — Larsen S jl 2518 — Nielsen Laur., GI. Lindholm jl N 3987 — Opstrup Johs. jl 5898 — Pedersen Th. j) 2494 — Ryberg Carl jl 1368 — Stender Johan J12278 — Vosgerau Johannes jl 1061 Nørre Vissing pr. Sk anderborg: Jørgensen Otto jl N V ltT~ Nørre Vorupo r pr. Sjørring: Andersen Chr. jl N 21 Nørskovlund pr. Hinge: Sant K J$ N 2 Nørup pr. Vejle: Moller Ejgil f N 37

Kvæ rs p r. T orsbol: Hansen Christian j)K32 Jensen Hans Peter jl K 30 Kær pr. Sønderborg: Thomsen Peter jl S 696 v Kærbølling pr. Vejle: Pedersen Peter jl Bredsten 65 Københoved pr. Skodborg J.: Christensen Bertel jl K 2 Kølby pr, Løgstør: Nielsen N H j K 10 Laasby: Laurten M j) 39 Langaa: Langaa Dampbageri, C G Clau ­ sen® 34 — Mildahl Chr. ® 7 — Nielsen E U jl 78 Langholt: Villadsen Ludvig jl 44 Lavrbjærg: Raunsbæk J P f 20 Lem S t. : jøpgensen M j> 88 Lem pr. Brodal: Westergaard Johan jl L 6 Lemming: Pedersen Th. Hvorslev ® 7 Lemvig: Dahl p e ter j82 — Hansen Hans jl 427 — Kvist L ® 230 — Laursen M jl 327 — Madsen C jl 316 Lerbjærg . Dehlendorff Vilh. jl 23 Lille Binderup pr. Aars: Iversen A G jl B 38 Lim e: Lime Andelsbageri jl 11 Lime pr. Mørk e: Nielsen J jl L 16 Lin tru p: Petersen Th. ® 5 Lund Østjyll.: Nielsen S j 21 LundeJ.: Bruhn J jl 18 Lunderskov: Madsen J jl 49 — Nielsen Jac. ®75 Lunding pr. Haderslev: Nissen Chr. Christiansen jl H 585 v Lyngaa pr. Hadsten: Olsen Ole William j) L 3 Lyngby pr. Trnstrup : Pedersen S M jl L 12 Lysabild pr. Skovby Als: H ansen Jørgen jl L 32 Krogh I jl L 21 Løgstru p: Mortensen Marius j) 73 Løgstør: Andersen Frederik & Valdemar j) 184 — Dissing E P j) 182 — Jensen Marie jl 171 — Johansen A j> 94 — Nielsen W W jl 181 — Thorstensen Evan jl 63 LøgumgaaTde pr. Løgumkloster: Hansen Peder jl Løgumkloster 184 Løgumkloster: Andersen C A jl 87 — Petersen Heinrich jl 85 Løjt Kirkeby: Jorgensen Jens jl 49 Petersen Ferd. j) 17 Løkken: Christensen Herman jl 133 — Weber Willi, jl 55 Nielsen Fr. jl 63 Petersen M jl 21 Løvel pr. Viborg: S ørenscn Ch r . jl L 28 Ma gstru p pr. Simmersted: Boysen Villads jl S 16 . Malling: Bonde Oluf jl 13 Djernæs Lars jl 8 Mammen pr. Bjerringbro: Laurst n J Kærsgaard j M 35 Manna: Hansen Hans j 14 Mariager: Nielsen Aage Juel jl 64 — Nielsen N C jl 26 Marstrup: Lorenzen H jl Hoptrup72u Mejlby pr. Arden: Jensen Arthur jl M8 Mejlby pr. Hjortshøj: Nielsen Carl jl M 26 Mellerup pr. Randers: Schrøder Carl jl M 5 Mesing pr. Skanderborg: Laursen S P jl M 19 ' Lønstrup: j ensen Carl P jl 16 L ør si ev : Pedersen Johs. jl 9 Løsning: Hansen Oscar j) 70

Rasmussen S Tønderv. 44 ® 259 Schmidt S Laasbybanke 7 j) 966 Nørgaard P j) 24 Kollund Sønderjyll.: Nissen Hans j) 457 K r a g e 1 u n d pr. Løsning: Ernst O P j K 38 Krik pr. Vestervig: Nees A U jl K 14 Kristrup pr. Randers: Kristensen L jl R 1653 Krusaa pr. Padborg. Iversen Mathias B jl K 523 Krusbjæ rg pr. Ølgod: Hansen F V j K 87 Kvissel: Madsen MO g 6

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker